Uncategorized

Անգլերենի ֆլեշմոբների մասին

 1. Ֆլեշմոբների առաջադրանքները պետք է հեղինակային լինեն. ոչ մի copy paste, ոչ մի արտագրություն որևէ դասագրքից:
 2. Ֆլեշմոբները նպատակաուղղված չեն սովորողների լեզվի իմացությունը ստուգելուն: Ընդհակառակը՝ դրանք օգնում են իմացածը ամրապնդելուն և նոր կարողություններ ձեռքբերելուն:
 3. Ֆլեշմոբի գլխավոր նշանաբանը՝ «Լեզուն հաղորդակցության միջոց է»:

4     Ֆլեշմոբը լեզվի իմացության օլիմպիադա չէ: Այն պետք է հեշտ, ուսուցանող, օգտակար ու մի փոքր էլ զվարճալի լինի:

Որևէ առաջարկ չունեմ, որպեսզի փոխեմ այս թվարկած սկզբունքները: Ամեն ինչ ճիշտ է մտածված:

 

Uncategorized

Ճամբարային հագեցած առօրյայից․․․

 

82864633_3235615573131658_2604277016479924224_nԱրևմուտքի ճամբարային առօրյան հագեցած է զանազան գործունեություններով։ Մարզական ու ինտելեկտուալ խաղերը, շախմատը, տեխնոլոգիական գործունեությունը, ճամբարային ուրախ ֆլեշմոբը, խոհանոցային գործունեությունը ձմեռային ճամբարի բաղկացուցիչն են։ Ճամբարի ընթացքը՝ տեսաֆիլմում։

Uncategorized

Հանդիպում կրթահամալիրի տնօրենի հետ

Նախագծեր 2019-2020, Uncategorized

Համագործակցային նախագիծ եռալեզու փաթեթ՝ մաթեմատիկա+ռուսերեն+ անգլերեն+հայերեն

img_5610

Նախագծի  իրականացնողներ՝      Գրետա Բակունց ու Լիանա Ասատրյան

Մասնակիցներ՝                              4-5-6-րդ դասարանի սովորողներ

Ժամկետը՝                                      Մայիսի  25- հունիսի 15

 

Նպատակը՝

 • Սովորողների կողմից  մաթեմատիակայի,  ռուսերենի և անգլերենի
 • միջառարկայական կապերի պահպանում
 • Սովորողները կարողանանա մաթեմատիկան  հասկանալ  տարբեր լեզուներով
 • Սովորողները կարողանան լուծել մաթեմատկական խնդիրներ տարբեր լեզուներով
 • Սովորողների կողմից նաև արտասահմանյան գրականությունից օգտվելու  կարողության ձևավորում
 • Սովորողների տրամաբանական մտածողության և լեզվամտածողության  զարգացում
 • Սովորողների օտար լեզվի  բառապաշարի հարստացում
 • Սովորողների կողմից  մաթեմատիկական տերմինների հետ ծանոթացում, դրանց յուրացում և  կիրառում
 • Թարգմանչական կարողությունների զարգացում
 • Սովորողների կողմից   տարբեր լեզուներով գրված մաթեմատիկայի խնդրագրքերից օգտվելու  կարողության ձևավորում։
 • Սովորողի կողմից եռալեզու փոքրիկ փաթեթի կազմում։

Խնդիրները՝

 • Հետքարքրաշարժ խնդիրների առաջադրում
 • Սովորղների կողմից թարգմանելու հետ կապված խնդիրների  հաղթահարում
 • Աշխատանքի  ճիշտ բաժանում

Կազմակերպումը՝ 

 • նախագիծը նախատեսված է   թարգմանական ստուգատեսի համար։
 • 4-5-6-րդ դասարանների համար նախատեսված արտասահմանյան գրականություններից ռուսերեն և անգերեն լեզուներով խնդիրների հավաքագրում
 • Այդ խնդիրների առաջադրումը սովորողներին
 • Թարգմանչական գործընթացի իրականացում
 • Թարգմանած խնդիրների հավաքագրում և խմբագրում
 • Նախագծի շրջանակներում սովորողները  կկատարեն   ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով  փոքրիկ ձևակերպումներով խնդիրների թարգմանություններ, որից հետո այդ թարգմանությունները առաջադրանքների լուծման հետ մեկտեղ կտեղադրեն իրենց բլոգներում։ Արդյունքում կստանանանք եռալեզու առաջադրանքների փաթեթ(նույն առաջադրանքը՝  անգլերեն,ռուսերեն, հայերեն  լեզուներով։ )
  Արդյունքը՝
 • Եռալեզու էլեկտրոնային փոքրիկ փաթեթի  ստեղծում և տեղադրում բլոգներում
 • Տարբեր լեզուներով մաթեմատիկական խնդիրների լուծում
 • Արտասահմանյան գրականությունից օգտվելու կարողության ձևավորում
 • Ռադիոնյութի ստեղծում

 Առաջադրանքներ՝ ռուսերեն լեզվով

Ռուսերն  լեզվով խնդիրներ (word)

Ռուսերն  լեզվով խնդիրներ (pdf)

Թարգմանելիս օգտվեք նաև   մաթեմատիկական տերմինների թարգմանությունից․

объем фигуры -մարմնի ծավալը

объем-ծավալ

цепочкa вычислений-հաշվարկների շղթա

площадь фигуры- պատկերի  կամ մարմնի  մակերես

площадь четырехугольника- քառանկյան  մակերես

площадь треугольника- եռանկյան   մակերես

площадь- մակերես

четырехугольник- քառանկյուն

треугольник- եռանկյուն

схема-գծապատկեր

слагаемое-գումարելի

сумма-գումար

неполное частное-թերի քանորդ

остаток при делении-բաժանման մնացորդ

выразите в процентах-արտահայտեք   տոկոսներով

десятичных дробей-տասնորդական կոտորակներ

значение выражения-արտահայտության  արժեք

Сократите-կրճատեք

выполните сложение-կատարել գումարում

корень уравнения-հավասարման արմատ

выполните действия-կատարել  գործողություն

Առաջադրանքներ՝  անգլերեն լեզվով.

Խնդիրներ անգլերեն լեզվով(word)

Խնդիրներ անգլերեն լեզվով(pdf)

Խնդիրները ընտրել ենք հետևյալ դասագրքերից․

 Математика 5 класс

Математика 6 класс

ELEMENTARY MATHEMATICS CLASS 4

MATHEMATICS CLASS 5

Continue reading “Համագործակցային նախագիծ եռալեզու փաթեթ՝ մաթեմատիկա+ռուսերեն+ անգլերեն+հայերեն”