Ամառային ուսումնական փաթեթ 2018

5-րդ դասարան

TOM THUMB
(part one)

sword, shield, needle, button, soldier, thumb, true, to like, to be sad, to go for a walk.

This story is very old. It is not true, but many children like it. A husband and a wife had no children and they were very sad. There were many nice flowers in their garden, and one day they found a little boy in one flower. He was as small as a man’s thumb. They called him Tom Thumb.

Tom’s mother was very happy. She made nice clothes for her boy. He had a green coat and yellow trousers. On his head he had a yellow hat. His mother made little boots for him. Tom liked his clothes. But he wanted a sword and a shield. He wanted to be a soldier. Mother gave him a needle for a sword and a button for a shield.
One day he went for a walk. He met two men. He did not know them.

Choose the right word.
A husband and wife … children (had, had no).
One day they found a … in a flower (a boy, a girl).
He had a … coat (yellow, green).
He had … trousers (red, yellow).
He had a … hat (yellow, white).
His mother made … boots (big, little).
She gave Tom a needle for a … (sword, shield).
She gave Tom … for a shield (button, needle).

 

Choose the right form.

Tom … computer games yesterday (plays, played).
Mother … a cake in the kitchen now (makes, is making).
Mr. Brown … his car every week (washes, is washing).
The boys … a football game last week (watched, are watching).
Mrs. Smith … flowers in her garden (grows, is growing).
He … his lessons after dinner (is doing, does).
Jack … many English books last year (read, reads).

 

Use the verbs in brackets in the correct form.

Jimmy usually (to get up) early in the morning.
The teacher (to write) new words on the chalkboard
now.
Mary (to clean) her room yesterday.
We usually (to watch) TV in the evening.
The children (to play) in the yard now.
Last week Tom and Suzy (to visit) their grandparents.

TOM THUMB
(part two)

to climb, to fall, to belong, to order, to tell, to punish, ground, coin,  gold,  bar,  poor,
to bring, to share, to cry, to laugh.

The men said to him: “You can help us. We found some gold. Help to get it and then we can share the gold”. Tom was very happy. He wanted to give the gold to his parents, because they were very poor. The two men took him to a house. The house had a window with bars.

“You are very small”, they said, “You can get through the bars. There are many gold coins in the house. Take the coins and come back. Then we can share them”.
Tom got into the room and brought the coins to the window. When he finished he said to them:
“Now, take me down, please”. But the men didn’t take him down. They laughed and ran away. Tom began to cry.

There were some trees near the window. Tom climbed down one of the trees and fell on the ground. One of the coins was there. “This is my gold”, Tom said. “I shall take it. I shall give it to my parents. They will be very happy”. He took the coin home and gave it to his parents. But the gold coins belonged to the King. The next day the King went to the house, but there were not any gold coins there. “Send my soldiers to find the gold”, the King ordered. The soldiers came to Tom’s house and found the gold coin there. They took Tom’s parents to the King. “These people took your gold”, they said.
Tom went to the King and told him about the two men. Soon the Kings soldiers found the men. The King got his gold and punished the men. He didn’t punish Tom. Tom went home with his parents. They were very happy.

Use Simple Present, Present Continuous or Simple Past.

Look! The boys (to play) football in the yard.
They (not to watch) TV very often.
Where is Tom? – He is in the sitting-room. He (to read) a newspaper.
Tom (not to have) breakfast yesterday.
I can’t help you now. I (to make) my bed.
They have a car. They (to buy) it last year.
When she (to finish) her work every day?
He never (to go) to work on Saturday and Sunday.
I usually (to get up) at 8 o’clock, but yesterday I (to get up) at 9.
You (to go) to the country last Sunday.

Uncategorized

Հունիսի 11-15. անհատական աշխատաժամանակ

Հունիսի 11

9։00՝ ճամբարային ընդհանուր պարապմունք Մայր դպրոցում

09:30՝-10:00՝ Արևելյան համույթի փորձը. Ազգագրական փառատոն՝ Հարսանիք

12:00`Դասասենյակի մաքրություն

12:30- 13:00` ընդմիջում

 

Հունիսի 12
09:00՝ Ընդհանուր պարապմունք
09:30՝-10:00՝ Արևելյան համույթի փորձը

12:00՝ Ստուգատես-փառատոնային համերգ-Մարինե Մկրտչյան և ընկերներ

12:30- 13:00 ընդմիջում

13:00- 14:00 2018թ. Քննարկում. դասարանական, դպրոցական համերգների ներկայացում
տեսահոլովակները որպես հանրակրթական երաժշտական պարապմունքի բաղկացուցիչ

Հունիսի 13

09:00՝ Ընդհանուր պարապմունք
09:30՝-10:00՝ Արևելյան համույթի փորձը

12:00՝ Մատենավարություն
12:30- 13:00` ընդմիջում
13:00` 2018թ.Թատրոն, ռադիոթատրոնի ներկայացում-քննարկում

Հունիսի 14
09:00՝ Ընդհանուր պարապմունք
09:30՝-11:00՝ Բաց ցուցասրահ, արտմիջավայրի ներկայացում Արևելքում

13:00 Միջին և Հարավային դպրոցները ներկայացնում են

Հունիսի 15
09:00՝ Ընդհանուր պարապմունք
09:30՝-10:00՝ Արևելյան համույթի փորձը

12:00՝ Մատենավարություն

14:00`Կրթահամալիրի «թավշյա-մարզական» հարսանիք. հունիսի 15, Մայր դպրոց, Մարմարյա սրահ

Ամառային ճամբար 2017-2018

Թարգմանչական ջոկատի լողորդները՝ հունիսի 5

Թարգմանչական ջոկատի մի խումբ ճամբարականներ այսօր՝ հունիսի 5-ին, հանձնում էին մաթեմատիկայի ավարտական քննությունը։ Բավականին լարված ժամերից հետո իսկական լիցքաթափվելու ժամանակն էր։ Չնայած եղանակային անբարենպաստ պայմանններին՝ սկսեցինք լողալ։ Ի՜նչ ուրախություն, ի՜նչ զվարճանք։ Լողացինք ու ընդմիջեցինք։ Հետո գնացինք խաղահրապարակ, որտեղ ճոճվեցինք ու գնդակ խաղացինք։ Մի քանի նախապատրաստական հարցեր քննարկեցինք վաղվա ճամփորդության վերաբերյալ։ Ահա այսպիսի ճամբարային օր։

Ամառային ճամբար 2017-2018, Uncategorized

June the 2nd:Healthy food day in Russia

In Russia the healthy food day is celebrated since 2011. Meanwhile, the Americans have a holiday when they can eat whatever they want.

Our translators’  group aims to follow the Russian tradition and has made a very tasty fruit salad made of strawberries, blackberries, sweet cherries, blueberries, and, of course, yogurt. All of us enjoyed it greatly. Yummy!

 

 

Ամառային ճամբար 2017-2018, Uncategorized

Հունիսի 1՝ զբոսանք, պաղպաղակ…

Երեխաների պաշտպանության օրը չէր կարող անցնել առանց զբոսանքի, զվարճանքի և, իհարկե, առանց պաղպաղակ։

Թարգմանիչների ջոկատը ուղևորվեց Բանգլադեշի զբոսայգի, որտեղ ճամբարականները պաղպաղակ ճաշակեցին և մի լավ խաղացին։ Մեզ հետ էր նաև Արևելյան դպրոցի շնիկը՝ Քոթոն, որը նույնպես միացել էր զվարճանքին և նույնպես սահում էր։

Արդեն Սուրբ Երրորդություն եկեղեցի բարձրանալու ճանապարհին էինք, երբ մեզ պաղպաղակ հյուրասիրեցին։ Գոհ և ուրախ քայլերով հասանք եկեղեցու բակ, տեղեկատվական թերթիկներ բաժանեցինք և քայլքով վերադարձանք դպրոց։

Ահա այսպիսի հագեցած հունիսմեկյան ճամբարային օր։

Ամառային ճամբար 2017-2018

Ճամբար՝ մայիսի 29-հունիսի 9

Մայիսի 31՝ Ճամբարային 3-րդ օր

Այսօր մայիսի 31-ն է, գարնան վերջին օրը։ Առավոտյան 3-րդ դասարանի սովորողները Սովորող-սովորեցնող նախագծով ներկայացրեցին  ՚Պապն ու Շաղգամը՚ հեքիաթը 1-ին դասարանի սովորողների համար։ Առաջին դասարանցիներն էլ ներկայացան երգ ու ոտանավորներով, անգլերենի իրենց իմացությամբ, ամռան մասին պատմելով։

Այսօր նաև համերգ հանդիպման էինք Արթուր Շահնազարյանի հետ։ Երգեցինք Կոմիտասի երգերը, հետո մի լավ հանգստացանք. ընդմիջման ժամն էր։

Ընդմիջումից հետո խաղացինք classic jenga և մոնոպալիա։

Իսկ տեխնոլոգների ջոկատի հետ կազմակերպված սպորտլանդիան իսկական զվարճանք էր, որտեղ հաղթեց սեբաստացի սովորողների միասնությունն ու ընկերությունը։

 

 

Մայիսի 30՝ օր երկրորդ

Առավոտը սկսեցինք ընդհանուր պարապմունքով, երգ ու պարով։ Արդեն գիտեինք, մասնակցելու էինք Անտիվիրուս Կոմիտասի փորձին։ Երգեցինք կոմիտասյան երգեր և մի փոքր հանգստացանք։

Բակում տիկին Զոյան մի քանի աշխատանք հանձնարարեց, որոնք թարգմանչական ջոկատի մասնակիցները սիրով կատարեցին։

Ընդմիջումից հետո մի լավ խաղացինք և բնագիտական կարևոր տեղեկություններ կարդացինք։

Ստորև ներկայացնում ենք մեր ճամբարային երկրորդ օրը ֆոտոշարով.

Մայիսի 29՝ ճամբարային առաջին օր

 

Թարգմանչական ջոկատը ներկայացնում է։

Այսօր տրվեց ամառային Ճամբարի մեկնարկը։ Թարգմանչական ջոկատը կատարեց իր առաջին թարգմանությունը։ Այն է՝ Անտուան դը Սենտ-Էքզյուպերիի ՚Փոքրիկ Իշխանը՚ հեքիաթի մեջբերումների թարգմանությունը։

Թարգմանությունը՝ Անի Բաղդասարյանի բլոգում։

 

Uncategorized

The little prince

Image result for the little prince

If you tame me, then we shall need each other.

To me. You will be unique in all the world.

To you. I shall be unique in all the world.

 

For the travelers the stars are guides,

For others, they are nothing but tiny lights.

 

True love begins, when nothing is looked for in return.

 

It is only with the heart that one can see rightly:

What is essential is invisible to the eye.

 

Walking in a straight line

One can not go very far.

 

It doesn’t matter that you are not here in person

As long as you are here in my heart.

 

Because you wasted so much time on me,

You made me feel very important.

 

Growing up is not a problem.

Forgetting is!

 

The most beautiful things in the world can not be seen or touched.

They are felt with the heart.

 

Words are the source of misunderstandings.