Անհատական աշխատաժամանակ

Երկուշաբթի

9:00-10:30՝ Աշխատանք բլոգներում, նախապատրաստություն տեսազանգին

10:30–11:30՝ 3.1 դասարան

11:30-12:00՝ ընդմիջում

12:00-12:40՝ 4.2 դասարան

13:10-13-40՝ 1.2 դասարան, 1-ին խումբ

13:40-14:10՝ 1.2 դասարան, 2-րդ խումբ

14:30-14:45` Տեսադաս Վիլյամի հետ

14:10-15:00՝ բլոգային աշխատանք, էլ փոստի նամակների ստուգում:

1

 

Երեքշաբթի

9:00-10:30՝ Էլ փոստի ստուգում, տեսազանգի նախապատրաստություն

10:30-11:00՝ 2.2 դասարան, 1-ին խումբ

11:00-11:30՝ 2.1 դասարան, 1-ին խումբ

12:00-12:40՝ 5.1 դասարան

13:05-15:00՝ բլոգավարություն, աշխատանք էլ փոստում

 

Չորեքշաբթի

9:00-10:30՝ Աշխատանք բլոգներում, նախապատրաստություն տեսազանգին

10:30-11:00՝ 2.2 դասարան, 2-րդ խումբ

11:05-11:45՝ 1.1 դասարան, 1-ին խումբ

11:50-12:30՝ 1.1 դասարան, 2-րդ խումբ

12:15-12: 45՝ 3.2 դասարան, 1-ին խումբ

12:50-13:20՝ 3.2 դասարան, 2-րդ խումբ

13:05-15:00՝ բլոգավարություն, աշխատանք էլ փոստում

 

 

Հինգշաբթի

9:00-11:00՝ Էլ փոստի ստուգում, տեսազանգի նախապատրաստություն

11:00-11:40՝ 5.2 դասարան

12:30-13:00՝ 2.1 դասարան, 2-րդ խումբ

13:00-14: 00՝ ընդմիջում

14:00-14:45՝ 2.3 դասարան

 

 

Որբաթ

9:00-11:00՝ Աշխատանք բլոգներում, նախապատրաստություն տեսազանգին

11:00-11:40՝ 4.1 դասարան

13:15-13:45՝ 5 տարեկաններ, 1-ին խումբ

13:50-14:20՝ 5 տարեկաններ, 2-րդ խումբ

14:20-15:00՝ շաբաթվա ամփոփում