My house

1. My house - Better Together

Տևողություն՝ ապրիլի 27-մայիսի 15

Նախագիծ՝ My house

Նախագծի մասնակիցներ՝ 1-4 -րդ դասարանների սովորողներ

Նախագծի ընթացքը՝

Սովորողները ներկայացնում են իրենց տունը, բնակարանը: Զարգանում է լեզվամտածողությունը, ձեռք են բերում նոր բառապաշար: Կարողանում են պատմել իրենց տան սենյակների մասին անգլերեն, որի միջոցով զարգանում են գրելու, խոսելու, կարդալու հմտությունները:

Արդյունքում ստանում ենք սենյակների մասին պատմող նյութեր, որոնք սովորողները տեղադրում են իրենց անհատական բլոգներում, իսկ արդյունքն ամփոփվում է դասավանդողի բլոգում:

 

1-ին դասարան

Միքայել Այունց 1.1 դասարան

2-րդ դասարան

Նարեկ Իսախանյան 2.3 դասարան

4-րդ դասարան

Մարկ Բուդաղյան

Դավիթ Մուրադյան

Սամվել Մխիթարյան

Ալվինա Խարազյան

Միքայել Հովհաննիսյան