My country, my city

 

Նախագծի մասնակիցներ՝ 4-րդ դասարանի սովորողներ

Տևողությունը՝ նոյեմբերի 26-դեկտեմբերի 5

Նպատակը՝ սովորողները պատմում են իրենց քաղաքի մասին: Ներկայացնում են մայրաքաղաքը, տեսարժան վայրերն ու այգիները: Ձեռք են բերում հաղորդակցական հմտություններ: Զարգանում է նաև գրելու հմտությունը:

Արդյունքում ունենում ենք քաղաքի մասին պատումներ, որոնք հրապարակվում են սովորողների անհատական բլոգներում:

Միքայել Իսախանյան

Dear Narek

My name is Miqayel. I am from Armenia. It is a small country. The capital of Armenia is Yerevan.  I live in a city. I live in Yerevan. In my city you can see a lot of people. Matenadaran is in the center of the city. We were there with my class. It is very interesting in Matenadaran․ In my city the buildings are pink. Our country is beautiful!

Սամվել Հովհաննիսյան

Dear David.
I am Sam. I am 9. I am from Armenia. My country is beautiful. The capital of Armenia is Yerevan. There are many old pink  buildings. I live in Yerevan, but I often visit my grandmother. She lives in Etchmiadzin. There are many old churches there.  When you come, I will show you all nice places in  Etchmiadzin․ I am sure that we will spend very good time with you. I will wait for you with pleasure. See you my dear friend.

Yours, Samvel Hovhannisyan

Հովհաննես Ղազարյան

Dear David
Thank you  for your letter. I am Hovhannes. I am from Armenia. My country is beautiful, too. The capital of Armenia is Yerevan. There are many beautiful houses is Yerevan.
I live in Yerevan. I like my country very much.
Your pen friend, Hovhannes Ghazaryan.

Վարդան Նավասարդյան

Dear friend

I am Vardan. I am from Armenia. My country is beautiful. The capital of Armenia is Yerevan. There are many new and old houses and streets in Yerevan. There are a lot of cars in the street. You can also see a very beautiful and a big mountain.  It  is Ararat. There are a lot of mountains around  my country. The  weather in Armenia is warm and sunny.

I think your country is beautiful too. I want to visit your country next summer.

Your friend, Navasardyan Vardan.

Արամ Մաղաքյան

Dear friend,

I am from Armenia. I live in Yerevan, the capital of Armenia. My country is beautiful. There are many new and old houses in our country. There are tall and small houses in Yerevan. There are a lot of cars in the streets. Armenia has other beautiful cities, Gyumri, Ashtarak, Tsakhkadzor, Dilijan. There is a beautiful lake Sevan in Armenia.

You can visit my country.

Your friend Aram.

Մարիանա Գրիգորյան

Dear friend

Today I want to tell you  about my city. I live in Yerevan. It is the capital of Armenia. It is a beautiful city. There are tall buildings and small houses.There are beautiful and big gardens. I like to walk in the streets of Yerevan.There are theatre and cinema hauses in my city. There are beautiful parks in my city, too. I like my city very much.

Yours Mariana.

Մոնիկա Թովմասյան

Hi my dear friend Jessica

Today I tell you about my country.I am Monika. I am from Armenia.Armenia very nice and old country.The capital of Armenia is Yerevan. I live in Yerevan.It’s a beautiful town.There are many new and old houses and green gardens  in Yerevan. Armenia have many high mountains.I invite you visit our country in next summer.

With love, Monika

Հովհաննիսյան Դավիթ

Dear Arman,

I want to tell you about my city. I live in Yerevan. Yrevan is the capital of Armenia. It is a very old city. It is 2800 years old. The center of Yerevan is built of tufa stone. It has different  colors: pink, orange and white.

There are many parks in Yerevan. I like riding a bike in summer. There are also many cafes in Yerevan where I like to sit and eat an ice-cream.

Վռամ Միրզոյան

Dear Davit

Hello my friend , how are you? I am Vram . I am from Armenia. I live in Yerevan. The capital of Armenia is Yerevan. Yerevan is a very old city. In this year we celebrated the 2800th anniversary of  Yerevan. In Yerevan there are many beautiful houses , many nice gardens and monuments. I invite you to Yerevan next summer , and we will have a good time.

Yours Vram.

Մկրտիչ Համբարձումյան

Hi my friend. I live in Yerevan , Armenia. It is a beautiful city . Yerevan is very old  and small but I love it.There are many museums and theaters , wonderful gardens . When you come to Yerevan, we will walk together. I will be waiting for you.                                                                                                                            Best wishes, Mika.