Uncategorized

Robin Hood

People have told stories about Robin Hood for more than 700 years.
Nobody knows if he was a real person or an invented character. In the
legends, Robin was extremely intelligent and had a playful sense of
humour. He loved playing tricks on people.
‘Pick a card, any card!’
The stories say that Robin Hood was a skilled archer and he always
carried a bow and arrow.
‘Ha ha, too easy!’
He wore green clothes and a hat with a green feather. He lived in Sherwood Forest with a group of
outlaws, or criminals, known as his ‘Merry Men’. The group included Friar Tuck, ‘Mmm, yummy!’, Little
John, who was unusually tall, ‘Little is just my nickname!’, and Robin’s true love, Maid Marian. ‘Take
that!’
Sherwood Forest was a royal hunting forest near Nottingham in England. Most people thought that
forests were dangerous places to go. People travelling through the forests were often robbed by
outlaws.
‘Your money, please, my Lord!’
‘Oh no, it’s Robin Hood!’
The stories say that Robin Hood only took money from rich people so that he could give it to people
who needed it. So he became famous for ‘robbing from the rich and giving to the poor’.
‘Here you are, my dear.’
‘Oh, thank you, Robin!’
The Sheriff of Nottingham was Robin’s arch-enemy. It was the sheriff’s job to keep the woods safe
and to make sure that nobody stole the king’s deer.
‘What’s that? Is that Robin Hood?’
The Sheriff of Nottingham tried to catch Robin Hood, but never succeeded.
‘Oh no, not again!’
Centuries ago people loved to tell each other stories of Robin Hood. Later he became a famous
character in books, and nowadays Robin is still a well-loved hero in literature, theatre, TV and films.

Advertisements
Uncategorized

Little Red Riding Hood

Little Red Riding Hood lived in a wood with her mother. One
day Little Red Riding Hood went to visit her granny. She had
a nice cake in her basket.
On her way Little Red Riding Hood met a wolf.
‘Hello!’ said the wolf. ‘Where are you going?’
‘I’m going to see my grandmother. She lives in a house behind those trees.’
The wolf ran to Granny’s house and ate Granny up. He got into Granny’s bed. A little
later, Little Red Riding Hood reached the house. She looked at the wolf.
‘Granny, what big eyes you have!’
‘Better to see you with!’ said the wolf.
‘Granny, what big ears you have!’
‘Better to hear you with!’ said the wolf.
‘Granny, what a big nose you have!’
‘Better to smell you with!’ said the wolf.
‘Granny, what big teeth you have!’
‘Better to eat you with!’ shouted the wolf.
A woodcutter was in the wood. He heard a loud scream and ran to the house.
The woodcutter hit the wolf over the head. The wolf opened his mouth wide and
shouted and Granny jumped out.
The wolf ran away and Little Red Riding Hood never saw the wolf again.

2017-2018 ուս-տարի, Uncategorized

Komitas

Без названияKomitas- Soghomon Gevorg Soghomonyan  was born in 1869 in September 26 in Anatolia(Turkey). His father was a shoemaker. At the same time he was composing songs and had a good voice. Her mother Taguhi was a carpet  maker and had a talent for music.
Komitas had a sad childhood  full of hardships. He lost his mother when he wasn’t even one.His father was so busy that his care took on his grandmother. When he was only 11 he lost his father.

One of the classmates remembers Komitas as a thin, pale boy, always balanced and kind.

He was singing very well, and in Kutina he was called “A little wandering singer”.

Նախագծերի արդյունքներ, Uncategorized

Hello September

5-րդ դասարան

Լիլիթ Արևշատյան

Օֆելյա Անդրեասյան

Մանե Մկրտչյան

Սոնա Մեհրաբյան

Մարիա Աբրահամյան

Ռուբեն Թադևոսյան

Դավիթ Գրիգորյան

Սվետլանա Համբարձումյան

Նարե Ղազարյան

Ավետիսյան Նարեկ

Սուսաննա Բալախչյան

Նանե Ասատրյան

Լևոն Մանուկյան

Մանուկյան Ժորա

Վահե Սահակյան

Ալֆրեդո Մեսրոպյան

Սոնա Սահակյան

Միլենա Պողոսյան

Նատալի Նահապետյան

Անի Գյոզալյան

Անի Աթոյան

Դավիթ Գրիգորյան

Ստեփան Հարությունյան

Անժելա Դադոյան

Աննա Հովհաննիսյան

Միլենա Բաբայան

Արինա Ամիրյան

Սոֆի Նահապետյան

Ալեքս Յակովլև

2017-2018 ուս-տարի, Uncategorized

Սեպտեմբերի 1

21150092_1632798800103615_4559942781668957889_nՊարապմունքները սկսվում են ժամը 9։00, ըստ կրթահամալիրում իրականացվող ուսումնական պարապմունքների միասնական ժամատախտակի։

Ուսումնական առաջին օրվա պարապմունքների ավարտը՝ 12։00։

Բովանդակությունը`

8.00-8.45` Ուսումնական երթուղիներ
8.45-9.00` Քայլք դեպի Արևելյան դպրոց
9.00-9.15` Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք
9.20 — 10.00` Ողջույն, ծանոթացում նոր սովորողների, դպրոցի շրջակա տարածքի հետ, գրքերի հանձնում-ստացում
10.00 — 10.50` «Ուսումնական ամառ» նախագծերի ներկայացում-ամփոփում
10.50 — 11.30` Ընդմիջում
11.30-12.00` Օրվա ամփոփում

Uncategorized

Օգոստոսի 28-ի լուսաբանում

21106829_1449496045137021_3015484244141884505_n

21106760_1449495978470361_3406966788757844509_n

Օրը սկսվեց առավոտյան ընդհանուր պարապմունքով` 9:00-9:30

9:30-12:00 աշխատեցինք մասնագիտական խմբերով: Քննարկեցինք օգոստոսի 30-ի մարզատոնին օտար լեզվի մասնագետների մասնակցությունը: Մշակեցինք անհատական ծրագրերն ու նախագծերը:

12:00-15:00 դպրոցներում մասնակցեցինք մաքրման աշխատանքներին՝ բույսերի խնամք, դասասենյակների մաքրություն:

15:00- մարզական պարապմունքներ

Uncategorized

Անհատական աշխատաժամանակ

IMG_37409:00-ընդհանուր պարապմուն մայր դպրոցում

10:00- աշխատանք փոքր խմբերով՝ օտար լեզվի ծրագրի քննարկում, փոփոխություններ

12:00-աշխատանք դպրոցներում՝ ներքին աշխատանքներ

13:00-աշխատանք դպրոցում-անհատական՝ օտար լեզվի ծրագրի մշակում, վերանայում

14:00-հանդիպում քննարկում Նաիրա Նիկողոսյանի հետ. օգոստոսի մարզատոն, գույք, տեխնիկա, ընդունելություն

Izmir Space Camp, Uncategorized

Introducing myself

introducing_yourself_by_email

Present yourself (Ներկայացեք)

What is your name? (անուն, ազգանուն, հայրանուն)         Full name

Where are you from? (ազգություն)                                          Nationality

What language do you speak?(լեզու)                                         Language

How old are you? (տարիք)                                                           Age

What do you do? (մասնագիտություն)                                      Profession

What do you do in your free time? (հոբի)                                 Hobby

What kind of books do you like? (նախասիրություն)