Izmir Space Camp, Uncategorized

Introducing myself

introducing_yourself_by_email

Present yourself (Ներկայացեք)

What is your name? (անուն, ազգանուն, հայրանուն)         Full name

Where are you from? (ազգություն)                                          Nationality

What language do you speak?(լեզու)                                         Language

How old are you? (տարիք)                                                           Age

What do you do? (մասնագիտություն)                                      Profession

What do you do in your free time? (հոբի)                                 Hobby

What kind of books do you like? (նախասիրություն)

 

Uncategorized

Անգլերենի դասավանդումը կրտսեր դպրոցում

Անգլերենի դասավանդումը կրտսեր դպրոցում

Կրտսեր դպրոցում դասավանդելը, թերևս, ամենապատասխանատու օղակն է, որտեղ դասավանդման հիմքում ընկած է սովորողի մեջ հետաքրքրություն, սեր առաջացնելը դեպի այս կամ այն առարկան: Այն կարող է հանդիսանալ հիմք և հենասյուն ուսումնական գործընթացում ճիշտ կողմնորոշվելու և արդեն իսկ յուրացրած հմտություններն ու կարողությունները գործի դնելու, գործունեության վերածելու համար:

Դասավանդման ընթացքում անպայմանորեն օգտագործվում են ՏՀՏ միջոցներ և գործիքներ՝ ձայնագրիչ, ֆոտո և տեսախցիկ, համակարգիչ(նոթբուք, նեթբուք), որը միացված է ինտերնետին: Այս գործիքների կիրառումը թույլ է տալիս ստեղծել ուսումնական նյութեր՝ տեսաֆիլմերի տեսքով, ստեղծել կարաոկեներ, աուդիո գրքեր:

Այս օղակում դասավանդելը կարևոր է բոլոր առարկաների դեպքում: Անգլերենի դասավանդման մեջ կարևոր է, որպեսզի սովորողը ճանաչողությունից գնա դեպի ինքնուրույն հաղորդակցություն: Ճանաչողությունն իրենից ներկայացնում է տարրական բայց հիմնային բառապաշարի յուրացում, որը սովորողը հետագայում կիրառում է հաղորդակցվելու ժամանակ:Այդպիսի բառապաշար ապահովում են գույների, թվերի, ընտանի և վայրի կենդանիների, հագուստ, միրգ, բանջարեղեն և այլն, անգլերեն համարժեքների յուրացումը: Այս փուլում միաժամանակ սկսվում է խոսքի ձևավորումը՝ բառակապակցությունների, նախադասությունների կազմության միջոցով՝ Ներկայանալ(անուն, ազգանուն, տարիք), սիրելի կենդանի, ազգություն, մարմնի մասեր: Կարող են զուգակցվել կենդանիների ու թվերի հետ: Օրինակ՝ two pigs, three pigs……, ten pigs, հագուստը՝ գույնի հետ: Սովորողները կարողանում են նկարագրել մարդկանց, թե ինչ հագուստ ունի հագին, ինչ գույնի է, իսկ հաղորդակցման համար անհրաժեշտ արտահայտությունները յուրացվում են ինքնաբերաբար:

Օրինակ՝ This is(it is) a dress (a shirt, a skirt… ). It is pink(yellow, green, ……)

Uncategorized

Օտար լեզվի առարկայական ծրագիր

Օտար լեզվի առարկայական ծրագիր

6-րդ դասարան

Դասագիրք- Vereshchagina, Student’s book 5

Գրքում տեղ գտած և թեմաները, և քերականությունը համապատասխանում են օտար լեզվի առարկայական ծրագրին:

Թեմաներ

1.Տարվա եղանակներ` 1, 2,3,

2.Իմ ընտանիքը՝ 1, 2, 3, 4, 5

3.Տոներ, ավանդույթներ՝ 1, 2, 3, 4

4.Մխիթար Սեբաստացու օրերը կրթահամալիրում՝ 1, 2,

5.Ճամփորդություն՝ 1, 2

6. Հայտնիներ՝ 1

7.Երկրներ, դրոշ՝ 1, 2, 3

Քերականություն

– ներկա անորոշ (The Present Indefinite) ժամանակը՝ սովորություն դարձած, պարբերաբար կրկնվող գործողություն ցույց տալու նշանակությամբ
– ներկա անորոշ ժամանակը, երբ այն գործածվում է անձին բնորոշող գործողություն ցույց տալու համար։
Ներկա անորոշ ժամանակը, երբ այն ցույց է տալիս ծրագրային, չվացուցակային, ժամանակացուցային գործողություն։
Կանոնավոր և անկանոն բայերի (30-40) անցյալ անորոշ ժամանակը։
Ներկա շարունակական (The Present Continuous Tense), երբ այն ցույց է տալիս ներկա ժամանակահատվածում, բայց ոչ անպայմանորեն խոսելու պահին կատարվող գործողություն։
Անցյալ շարունակական (The Past Continuous Tense) ժամանակը, երբ այն ցույց է տալիս մի գործողություն, որն ընթացքի մեջ է անցյալի մի պահի կամ  ժամանակահատվածի ընթացքում։
Կրկնություն.
can, may, և must մոդալ բայերը իրենց հիմնական նշանակությամբ՝ ֆիզիկական և մտավոր կարողություն, թույլտվություն և անհրաժեշտություն։
Շարահյուսություն։
Կրկնություն.
– Հարցական նախադասություններ.
– Խնդրանք արտահայտող նախադասություններ, որոնք ձևով հարցական են՝ գործածելով «Could you … please?»  ձևը։

Uncategorized

Բանգլադեշյան շրջայց տեղեկատվական թերթիկներով

Фото038

Այսօր՝23.o6.2014 թ.-ին, շրջեցինք Բանգլադեշում, բաժանեցինք տեղեկատվական թերթիկներ: Անցորդների վերաբերմունքը շատ հակասական էր: Ոմանք մեծ հաճույքով վերցնում էին թերթիկները, նույնիսկ հետաքրքրվում էին մեր ներկայացրած մոբիլ դպրոցով: Սակայն նրանցում գտնվեցին այնպիսիները, որոնք առանց մեկնաբանության հրաժարվեցին վեցնել:

Մեր իրականության մեջ այնքան շատ են աղանդավորները, որոնք շրջում են և բաժանում թերթիկներ, որ անցորդները, թերթիկները տեսնելով, մեզ շփոթում էին և կարծում էին, որ մենք նրանցից մեկն ենք: Այս ամենը նշում եմ մեծ ցավ ապրելով:

Uncategorized

Save our World

­­­­­We live in a wonderful  world, full of life, full of color, full of beauty. But in recent years, our world has devastated by hurricanes, earthquakes, floods and droughts.

What does the future hold for planet Earth, the place we all call home?

Climate change could destroy the world that we live in.

Scientists predict that within 50 years, many parts of our world could be under 20 centimeters of water.

We can prevent this, if we all work together. Continue reading “Save our World”