4-րդ դասարան առաջադրանքներ, Uncategorized

Past Simple

Past Simple – Exercise 2

Complete these sentences. Use the verbs below.
clean – die – enjoy – end – happen – live – open – play – rain – repair – start – stay – want – watch

1. Yesterday evening I  TV.
2. I only  my teeth four times last week.
3. Bruce  his mountain bike yesterday evening.
4. The concert last night  at 7.30 and  at 10 o’clock.
5. The accident  last Sunday afternoon.
6. When I was a child I  to be a lawyer.
7. Mozart  from 1756 to 1791.
8. We  our holiday last week.
9. Today the weather is nice, but yesterday it .
10. It was hot in the room, so I  the window.
11. The weather was good yesterday afternoon, so we  tennis.
12. William Shakespeare  in 1616.

Exercise 3

Put the sentences from the present into the past tense.
1. He always goes to work by car. Yesterday he  to work by bus.
2. They always get up early. This morning they  up late.
3. Bill often loses his key. He  one last Saturday.
4. I write a letter to Jane every week. Last week I  two letters.
5. She meets her friends every evening. She  them yesterday evening, too.
6. I usually read two newspapers every day. I only  a newspaper yesterday.
7. They come to my house every Friday. Last Friday they , too.
8. We usually go to the cinema on Sunday. We  to the cinema last Sunday, too.
9. Tom always has a shower in the morning. Tom  a shower this morning, too.
10. They buy a new car every year. Last year they  a new car, too.
11. I eat an orange every day. Yesterday I  two oranges.
12. We usually do our shopping on Monday. We  our shopping last Monday, too.
13. Ann often takes photos. Last weekend she  some photos.
14. We leave at 8.30 every morning. But yesterday we  at 8.00.

Exercise 4

Tell the story – fill in the past simple tense
On Friday, the children  (talk) about a day out together in the country. The next morning, they  (go) to the country with their two dogs and  (play) together. Ben and Dave  (have) some kites. Some time later the dogs  (be) not there. So they  (call) them and  (look) for them in the forest. After half an hour the children  (find) them and  (take) them back. Charlie (be) very happy to see them again. At lunch time Nick  (go) to the bikes and  (fetch) the basket with some meat sandwiches. Then they  (play) football. Nick and Dave  (win). In the evening they (ride) home.

Exercise 5

Put the sentences into past tense.
1. She wins the money. She  the money.
2. They can eat. They  eat.
3. She must go. She  go.
4. We go shopping. We  shopping.
5. She runs to school. She  to school.
6. I can walk. I  walk.
7. We buy a new car. We  a new car.
8. They leave the party. They  the party.
9. We collect coins. We  coins.
10. You are allowed to eat. You  allowed to eat.
11. Peter eats a hamburger. Peter  a hamburger.
12. She has to wash it. She  to wash it.
13. They want to go home. They  to go home.
14. I close the windows. I  the windows.
15. She studies for a test. She  for a test.
16. They can drive. They  drive.
17. Sam likes to laugh. Sam  to laugh.
18. Mary goes home. Mary  home.
19. We write a letter. We  a letter.
20. She opens the window. She  the window.

Exercise 6

Fill in the correct simple past forms.
The students of class 8B  (do) a project last week. First the pupils  (choose) what they wanted to do. Then they  (get) information from books and brochures, and they  (talk) to a lot of people. They  (find) some interesting photos in the library. Their teacher  (help) them when they  (ask) her. Then they  (make) a poster and a video and  (tell) the other groups about their project.

A project about Cornwall – Fill in the correct simple past forms.
arrange • bring • choose • decide • find • get • go • say • start
Last month Jenny, Nick and Ben  to do a project together. They  Cornwall. First Jenny  to a travel agency and  some brochures. Nick and Ben  some interesting books in the library. Then they  work. A week later they  all their material to school and  it on a poster. ‘Your presentation is interesting’,  Miss Hunt.

Advertisements
Uncategorized, Western school(Արևմտյան դպրոց)

Ձմեռային մարզական խաղեր. ճամփորդական նախագիծ

Վայր՝ Ջրվեժի արգելոց
Օր՝ Հունվարի 15
Ժամ՝ 09:30-13:00
Նպատակը՝ Սովորողների մոտ ձմեռային մարզական խաղերի  հմտությունների ձեռքբերում, զարգացում
Երթուղի՝  Բաբաջանյան պողոտայից  դեպի Ջրվեժ
Պատասխանատուներ՝ Զառա Ոսկանյան
Ուղեկցող մարզիկ՝ Մարզական ակումբի ղեկավար Միքայել Ղազարյան
Մասնակիցներ՝ Արևմտյան դպրոցի տեխնոլոգների ջոկատ
Հագուստ՝ ուսապարկ, ձեռնոց, գլխարկ, փոխնորդ հագուստ՝ տաբատ, գուլպաներ, սրբիչ
Անհրաժեշտ սնունդ՝ օրապահիկ բրդուճներ, ջուր, տաք ըմպելիք
Բուժարկղիկը՝ դպրոցի բուժսենյակից:

Մասնակիցներ՝

 1. Սարգսյան Սարգիս
 2. Սարգսյան նարեկ
 3. Հրանտ Խաչատրյան
 4. Գագիկ ներսիսյան
 5. Սևադա Սարգսյան
 6. Ալիկ Հովհաննիսյան
 7. Հայկ Առաքելյան
 8. Նարեկ Տաշչյան
 9. Մարիանա Գրիգորյան
 10. Գոհար Սանոյան
 11. Վարագ Տումանեան
 12. Դավիթ Ալեքսանյան
 13. Վահան Հովհաննիսյան
 14. ալեքսանդրա Այվազյան
 15. Ջեյսոն Մոզյան
Uncategorized, Western school(Արևմտյան դպրոց)

Թարգմանիչների ջոկատ

Ջրվեժի արգելոցում

Հունվաի 15, Ճամբարային զվարճալի առօրյա, Ջրվեժի արգելոց: Պատումը տես Մարիանա Գրիգորյանի բլոգում:

Ճամաբարային առաջին օրվա ամփոփումը տես Մարիանա Գրիգորյանի բլոգում:

 

Օր երկրորդ՝ այցելություն քոլեջի ջերմոց-լաբորատորիա: Պատումը՝ Ալեքսանդրա Այվազյանի բլոգում:

 

 

Օր երրորդ՝ Այցելություն Մայր դպրոցի ընթերցասրահ: Թենիսի պարապմունքի մասնակցություն ավագ դպրոցում: Զբոսանք և նախաճաշ Բախշյանի զբոսայգում:

Uncategorized, Western school(Արևմտյան դպրոց)

Հունվարյան ճամբարային նախագծեր․օրակարգ

Նախագծեր՝

1.«Սովորող սովորեցնող»նախագիծ․ համատեղ նախագծային աշխատանքներ կրտսեր դպրոցի սովորողների հետ.ներկայացումների բեմադրումներ, ինտելեկտուալ խաղեր։

2. Ուսումնական ճամփորդություններ

3. Դիջիթեքյան նյութերի պատրաստում

4. Թարգմանությունների, ընթերցանության ժամերի կազմակերպում

Թարգմանիչների ջոկատ(4-5-րդ դասարանների սովորողներ), ջոկատավարներ՝ Լիանա Ասատրյան, Դիանա Ղազարյան:

Ճամբարային օրակարգ՝

Երկուշաբթի

9:00-10:00 — Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք, մարմնամարզություն, պար

10:00-10:30 — Բույսերի խնամք, շրջակա միջավայրի մաքրություն

10:30-11:30 — Աշխատանք նախագծային խմբերով(Ծանոթանում ենք առաջիկա աշխատանքներին, նախագծերին)

11:30-12:30- «Սովորող-սովորեցնող» նախագծով  հեքիաթի ներկայացում կրտսեր սովորողներին, միասնական երգեր

12.30-13.00 – Ընդմիջում

13:00-14:00 —  Ինտելեկտուակ խաղերի կազմակերպում

 

Երեքշաբթի

9:00-10:00 — Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք, մարմնամարզություն, պար

10:00-10:30 —  Աշխատանք նախագծերով

10:30-11:30 — Այցելություն միջին դպրոցի ընթերցարան

11:30-12:30- «Սովորող-սովորեցնող» նախագծով հանդիպում, քննարկում նախօրոք կազմված հարցերի շուրջ

12.30-13.00 – Ընդմիջում

13:00-14:00 —  Օրվա լուսաբանում, ռադիոնյութի պատրաստում

 

Չորեքշաբթի

9:00-10:00 — Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք, մարմնամարզություն, պար

10:00-10:30 —  Ինտելեկտուալ խաղեր

10:30-11:30 — Աշխատանք նախագծային խմբերով/թենիս, բակային խաղեր՝ գնդակ, պարան, օղակ

11:30-12:30- ճամփորդություն դեպի  Թումանյանի տուն- թանգարան

12.30-13.00 – Ընդմիջում

13:00-14:00 —  Ֆիզկուլտուրա` ըստ սովորողների ընտրած մարզաձևերի

 

Հինգշաբթի

9:00-10:00 — Երգի ուսուցում, պար

10:00-13:30 — Կրթական փոխանակումներ ծրագրի շրջանակներում՝ Այցելություն Գետամեջի դպրոց:

 

 Ուրբաթ

9:00-10:00 — Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք, մարմնամարզություն, պար

10:00-10:30 —  Ինտելեկտուալ խաղեր

10:30-11:30 — Աշխատանք նախագծային խմբերով

11:30-12:30- Պատրաստում ենք դիջիթեքյան նյութեր։

12.30-13.00 – Ընդմիջում

13:00-14:00 —  Ֆիզկուլտուրա` ըստ սովորողների ընտրած մարզաձևերի։

Մեդիաուրբաթ։

Uncategorized, Western school(Արևմտյան դպրոց)

Նոյեմբեր ամսվա հաշվետվություն

Նոյեմբեր ամսին իրականացրել եմ <Դպրոց> թեմայով նախագիծ 1-5-րդ դասարանների սովորողների հետ

Իրականացրել ենք կրթական փոխանակում ծրագրով ճամփորդություն դեպի Էջմիածնի սուրբ Հռիփսիմե, Մայր Աթոռ եկեղեցիներ, Ակնալճի հիմնական դպրոց և Պատմահնագիտական թանգարան:

Բնագիտական նախագիծ սերմի մասին՝ անգլերեն+բնագիտություն(ընթացքի մեջ է)

Ռադիոնյութ անգլերեն լեզվով, որում սովորողները կիսվում են ճամփորդության իրենց տպավորություններով:(ընթացքի մեջ)

Կազմել եմ անգլերենի նոյեմբեր ամսվա 4-5-րդ դասարանների ֆլեշմոբի առաջադրանքները:

Հաշվետվություն, Uncategorized

Հոկտեմբեր ամսվա հաշվետվություն

Հոկտեմբեր ամսին իրականացրել եմ հետևյալ նախագծերը՝

Իմ սիրելի ընտանի կենդանին(My pet)-նախագծի շարունակություն

I can(Ես կարող եմ …)

Իմ ընտանիքը, մասնագիտություններ (նախագծի շարունակություն)

Բնագիտական նախագիծ սերմի մասին՝ անգլերեն+բնագիտություն(ընթացքի մեջ է)

Ռադիոնյութ

Կազմել և ստուգել եմ հոկտեմբեր ամսվա 2-3-րդ դասարանի անգլերենի ֆլեշմոբի առաջադրանքները:

 

Հաշվետվություն, Uncategorized

Հաշվետվություն՝ սեպտեմբեր

Սեպտեմբեր ամսին իրականացրել եմ հետևյալ նախագծերը՝

1-ին դասարան՝ Ես նախագիծ:

2-րդ դասարան՝ Իմ ընտանիքը, մասնագիտությունները:

3-րդ դասարան՝ Իմ սիրելի ընտանի կենդանին:

4-5-րդ դասարաններ՝ Ամառը զվարճալի է:

Սեպտեմբերի 20-ին՝ բարձունքի հաղթահարում, Թուխ Մանուկ եկեղեցի՝  1-ին դասարանի սովորողների հետ:

 

Uncategorized

Ճամբարային շաբաթվա մեկնարկ

20.08.2018

Ճամբարային առօրյայի մեկնարկ.

Ճամբարականների մի խումբ կառուցում էր ”Speed truck” կոչվող կառուցողական խաղը:

EC86DAB5-9674-4BA3-B681-F2864BD76762

Մի խումբ օգնում էր ընկեր Էդմոնին հնձել խոտը:

Մի խումբ էլ վաղ առավոտից պատրաստվում էր լողալու:

B3FC979C-F63C-41F6-AD2E-E321A86A3184

Հետո նախաճաշեցինք:

Խաղացինք ինտելեկտուալ խաղեր,

 

EC3CF751-2F18-4115-8D99-EC2F99D758FB

իսկ մի խումբ տղաներ խաղում էին ֆուտբոլ:

Ահա այսպիսի ճամբարային առօրյա: