Ուսումնական աշուն

Ուսումնական աշուն

Նախագիծ՝ ՚՚Իմ դպրոցը՚՚

Մասնակիցներ 4-րդ դասարանի սովորողներ։

Սովորողները աշնանային արձակուրդների ընթացքում շարադրում են փոքրիկ պատումներ իրեց դպրոցի մասին։ Նյութը խմբագրելուց հետո հրապարակվում է սովորողի անհատական բլոգում։ Պատրաստվում ենք Մխիթար Սեբաստացու օրերին։

Աշնանային առցանց նախագիծ՝ ՚՚Աշնան երանգները՚՚։

Մասնակիցներ՝ 5-րդ դասարանի սովորողներ։

Սովորողները ներկայացնում են աշունը՝ տեսաֆիլմի կամ պատումի տեսքով։ Ներկայացնում են, թե ինչպես է աշունը փոխել իրենց առօրյան, հագուստը և այլն։ Վայրեր ուր գնում են տաք եղանակին, վայրեր ուր գնում են աշնանը։

Նախագիծ՝ Անգլերենը մեր տանը

Մասնակիցներ՝ 2-րդ և 3-րդ դասարանի սովորողներ։

Աշնանային արձակուրդների ընթացքում սովորողները կազմակերպում են երկխոսություն իրենց ընտանիքի անդամների հետ։ Պատրաստում են տեսաֆիլմ, որը տեղադրվում է դասավանդողի բլոգում։

 

Advertisements
Նախագծերի արդյունքներ

Կոմիտաս

Նախագիծ՝ Կոմիտասյան օրերսեպտեմբերի 22-հոկտեմբերի 6

Նախագծի տեսակը՝ կարճաժամկետ

Տևողությունը՝ սեպտեմբերի 22-հոկտեմբերի 6

Մասնակիցներ՝ 5-րդ դասարանի սովորողներ

Նպատակը՝ Սովորողները ձեռք են բերում ինֆորմացիա, շարադրում են իրենց մտքերը անգլերեն։ Ձեռք են բերում բառապաշար, սովորում են նոր բառեր ու արտահատություններ։

Արդյունք՝ Սովորողները ներկայացնում են անգլերեն տեքստը ձայնագրության միջոցով։ Ճամփորդություն Կոմիտասի անվան տուն-թանգարան։

Տեսաֆիլմ Կոմիտասի անվան թանգարան-ինստիտուտում և պանթեոնում:

Սովորողների պատումները անգլերեն՝

Լիլիթ Արևշատյան

Մարիա Աբրահամյան

Սվետլանա Համբարձումյան

Օֆելյա Անդրեասյան

Նախագծերի արդյունքներ

Ես նախագիծ-I am

Նախագծի տեսակը՝ կարճաժամկետ

Տևողությունը՝ սեպտեմբերի 4-18

Նախագծի մասնակիցներ՝ 1 և 2-րդ դասարանի սովորողներ

Նպատակը՝ սովորողները ներկայանում են անգլերեն, հարցերի և պատասխանների միջոցով ճանաչում են միմյանց, տեղեկանում մյուսների նախասիրությունների, ընտանիքի մասին:

Ընթացքը՝ բանավոր հարցերի միջոցով ուսուցիչը ստանում է սովորողների պատասխանները: Այնուհետև փորձում են սովորողները երկխոսության միջոցով կիրառել հարցերն ու պատասխանները:

Արդյունք՝

Արևելյան դպրոցի 1-ին դասարանի սովորողներ ՝ 1.1 դասարան

Շարունակելի…

Նախագծերի արդյունքներ

My toys- 3-րդ դասարան

Պատրաստեք ֆիլմ, որտեղ կպատմեք ձեր սիրելի խաղալիքների մասին: Մեզ ծանոթ տեքստերին համապատասխան:

Hello! I am Tom. I have many toys. I like to play with my toys. This is my teddy. I like my teddy bear very much. It is brown. It is fine.

Նարե Հովսեփյան

Անի Մինասյան

Վիկտորյա Մինասյան

Դավիթ Հարությունյան

Նարե Աշուղյան

 

 

 

 

 

Tests

Test 1

I. Տեղադրել beam(am not), are(aren’t), is(isn’t).

 1. They …..  (be) eleven years old.
 2. Ann ….. (be/not) a doctor, she  ….. (be) a teacher.
 3. Jane and Tom …… (be) actors.
 4. They …… (be/not) hungry.
 5. We ….. (be) tired.
 6. It ….. (cold). It ….. (be/not) summer.

II. always, sometimes, often, usually– տեղադրել համապատասխան տեղում.

 1. They /be/  late/ for school. (always)
 2. She/be/ ill/(հիվանդ).(often)
 3. We/be/in London/in summer.(usually)
 4. Ann/be/at home/in the morning.(sometimes)

III. Թարգմանել

Ողջույն։ Ես Թոմն եմ։ Ես ութ 5 տարեկան եմ։ Ես աշատերտ չեմ։ Ես միշտ տանն եմ։ Մայրիկս միշտ խահանոցում է։ Հայրիկս միշտ զբաղված է։Նա սովորաբար ուշանում է ճաշից։Մայրիկս միշտ բարկանում է։

Արտահայտություիններ՝ be at home(տանը լինել), be busy(զբաղված լինել), be late for(ուշանալ), be angry(բարկանալ).

2017-2018 ուս-տարի, Uncategorized

Komitas

Без названияKomitas- Soghomon Gevorg Soghomonyan  was born in 1869 in September 26 in Anatolia(Turkey). His father was a shoemaker. At the same time he was composing songs and had a good voice. Her mother Taguhi was a carpet  maker and had a talent for music.
Komitas had a sad childhood  full of hardships. He lost his mother when he wasn’t even one.His father was so busy that his care took on his grandmother. When he was only 11 he lost his father.

One of the classmates remembers Komitas as a thin, pale boy, always balanced and kind.

He was singing very well, and in Kutina he was called “A little wandering singer”.

Նախագծերի արդյունքներ, Uncategorized

Hello September

5-րդ դասարան

Լիլիթ Արևշատյան

Օֆելյա Անդրեասյան

Մանե Մկրտչյան

Սոնա Մեհրաբյան

Մարիա Աբրահամյան

Ռուբեն Թադևոսյան

Դավիթ Գրիգորյան

Սվետլանա Համբարձումյան

Նարե Ղազարյան

Ավետիսյան Նարեկ

Սուսաննա Բալախչյան

Նանե Ասատրյան

Լևոն Մանուկյան

Մանուկյան Ժորա

Վահե Սահակյան

Ալֆրեդո Մեսրոպյան

Սոնա Սահակյան

Միլենա Պողոսյան

Նատալի Նահապետյան

Անի Գյոզալյան

Անի Աթոյան

Դավիթ Գրիգորյան

Ստեփան Հարությունյան

Անժելա Դադոյան

Աննա Հովհաննիսյան

Միլենա Բաբայան

Արինա Ամիրյան

Սոֆի Նահապետյան

Ալեքս Յակովլև

5-րդ դասարան առաջադրանքներ

Activities

Round up 3

Հոկտեմբեր 23-27

Մենք օգտագործում ենք some, երբ չենք նշում, թե քանի հատ է տվյալ առարկան։

Օր՝. I have got some bread. I don’t need more.

Any-ն օգտագործվում է հարցական և ժխտական նախադասություններում։

Have you got any brothers and sisters?

I don’t need any help.

Դասագրքից՝ էջ 28, վարժ. 10.

Round up գրքից՝ էջ 31, վարժ. 5, էջ 32, վարժ. 6.

Հոկտեմբեր 16-20

Round up գրքից՝ Present Continuous-էջ 47-կարդալ, էջ 48, վարժ. 2, 3, էջ 49, վարժ. 4,5.

Հոկտեմբեր 12-13

Present Continuous-էջ 47-կարդալ, էջ 48, վարժ. 2, 3, էջ 49, վարժ. 4,5.

Grammar Practice 2

Հոկտեմբեր 2-6

Round up 3-pg. 155, ex. 1

Grammar Practice 1

Սեպտեմբեր 25-29

Round up 3-pg.47(grammar practice), pg.48. ex.1-3, pg. 49-50, ex. 4-6

Սեպտեմբեր 19-23

Round up 3  pg.9(էջ), ex.(վարժ.) 2,3, pg.44, ex. 10-14

Սեպտեմբեր 11-15

Activities

Round up 2 գրքից առաջադրանք 2,3,4 pg.4

Ընտրիր ճիշտ ժամանակաձևը

 1. The children are playing/played in the yard now.
 2. They always are swimming/swim in the lake in Summer.
 3. She always is going/goes to the park on Sundays.
 4. I buy/bougհt a new bicycle last week.
 5. My family go/went to the theatre yesterday.
 6. Ahmed lives/lived in london three years ago.
 7. My mother makes/is making some coffee now.
 8. I talk/am talking on the telephone at the moment.
 9. Sally always helps/is helping her mother in the house.

Դարձրեք նախադասությունները հարցական և ժխտական

I went shopping with my Mum yesterday.

__Did I go shopping with my Mum Yesterday?

__I didn’t go shopping with my Mum yesterday.

We took a taxi to get to the theatre.

_____________________________________?

_______________________________________.

I bought a birthday present for my friend.

____________________________________________?

____________________________________________.

My sister finished her lessons at 3 o’clock yesterday.

_______________________________________________?

_______________________________________________.

Mary likes bananas very much.

________________________________?

___________________________________.

I am reading an adventure book now.

______________________________________?

_______________________________________.