Ես կարող եմ (I can…)

Նախագծի մասնակիցներ՝ 1-ին դասարանի սովորողներ

Նախագծի տևողությունը՝ հոկտեմբերի 22-26

Ընթացքը՝ Սովորողները իրենց յուրացրած գիտելիքները ներկայացնում  են որպես կարողություն:

Նպատակը՝ սովորողները ձեռք են բերում գիտելիքներ բառերի, բառակապակցությունների, տեքստի տեսքով, որը ներկայացնելու են որպես կարողություն <<I can>> կապակցության միջոցով:

Արդյունք՝ արդյունքում ստանալու ենք սովորողների կարողությունները արտահայտող տեսաֆիլմ, որը հրապարակվելու է դասավանդողի բլոգում: