4-րդ դասարան առաջադրանքներ

Առաջադրանքներ

Ապառնի ժամանակ Will(հայերենում համապատասխանում է կ մասնիկին):

Հուշող բառեր՝

  • in a year, next …, tomorrow

Օր՝. I will come(ես կգամ)

I will speak(Ես կխոսեմ)

Կատարեք առաջադրանքները՝

Առաջադրանք 1

Առաջադրանք 2