Անհատական ուսումնական պլան

2019-2020 ուսումնական տարվա անհատական պլան

Անգլերենի դասավանդող Արևմտյան դպրոցում 

Իրականացվող գործունեության ուղղությունները՝

 • Նախագծերի կազմում և իրականացում
 • Օտար լեզվի սեմինարներին մասնակցություն
 • Ճամփորդություններ
 • Ուսումնական նյութերի պատրաստում
 • Թարգմանչական աշխատանքներ
 • Բլոգավարություն
 • Մատենավարություն
 • Հոդվածների
 • Երթուղային տրանսպորտի առավոտյան պատասխանատու
 • Տնային առաջադրանքների մշտական ստուգում
 • Մասնակցություն Մեդիաուրբաթին
 • Մասնակցություն ընդհանուր ժողովներին
 • Մասնակցություն փառատոններին
 • Մասնակցություն տոներին
 • Մասնակցություն ֆլեշմոբերին
 • Անգլերենի ֆլեշմոբերի կազմում
 • Մասնակցություն սեմինար պարապմունքներին
 • Մասնակցություն կլոր սեղաններին
 • Մասնակցություն ընդհանուր ժողովներին
 • Մասնակցություն Մեդիաուրբաթ համերգներին
 • Մասնակցություն ծնողական սեմինարներին
 • Բլեյան բաց ցանց՝ Համագործակցային նախագծերի իրականացում-տարածում, տարածում սոցցանցերում