Նախագծեր 2019-2020

Իմ դպրոցը, Ես Սեբաստացի եմ

Նախագծի տեսակը՝ կարճաժամկետ

Տևողություն՝ հոկտեմբերի 12-20

Նախագիծ՝ My school

Նախագծի մասնակիցներ՝ 4-5-րդ դասարանի սովորողներ

Նախագծի ընթացքը՝

Սովորողները ներկայացնում են իրենց դպրոցը անգլերեն: Զարգանում է լեզվամտածողությունը, ձեռք են բերում նոր բառապաշար: Կարողանում են արտահայտել իրենց մտքերն անգլերեն, որի միջոցով զարգանում են գրելու, խոսելու, կարդալու հմտությունները: Ինձպես նաև ձեռք են բերում նկարագրության համար անհրաժեշտ բառեր, արտահայտություններ:

Արդյունքում ստանում ենք դպրոցի մասին պատմող նյութեր, որոնք սովորողները տեղադրում են իրենց անհատական բլոգներում, իսկ արդյունքն ամփոփվում է դասավանդողի բլոգում: