Western school(Արևմտյան դպրոց)

2018-2019 նախագծերի ամփոփում

Summer is Fun

Իմ դպրոցը՝ դասարանը:

My family, Professions

Համագործակցային նախագիծ՝ անգլերեն+բնագիտություն

Իմ սիրելի ընտանի կենդանին

Ես նախագիծ

Ես կարող եմ (I can…)

Նախագծեր՝ 5-րդ դասարան

Նախագծեր՝ 4-րդ դասարան