Easter/Զատիկ

Ապրիլի 1-5՝ նախագծեր: Easter 2019

Нет описания фото.

Մասնակիցներ՝ Արևմտյան դպրոց-պարտեզի 1-5-րդ դասարանների սովորոողներ

Տևողությունը՝ ապրիլի 1-21

Նպատակը՝ Տարատարիք սովորողներ ձեռք են բերում զատիկի մասին գիտելիքներ և տեղեկատվություն՝ կախված տարիքային առանձնահատկությունից և իմացության մակարդակից: Զարգանում է բառապաշարը, ինֆորմացիան օտար լեզվով ներկայցնելու հմտությունը: Սովորողները ծանոթանում են մշակութային առանձնահատկություններին, Զատիկը տոնելու այլ երկրների ավանդույթներին:

Ակնկալվող արդյունք՝ Արդյունքում ստանալու ենք Զատկական երգերի կարաոկեներ կրտսեր սովորողների հետ, 3-5-րդ դասարանների սովորողների հետ ակնկալվում է բառախաղերի կազմում, թարգմանություններ, <Զատիկը Հայաստանում՝ մեր տանը> խորագրով պատումներ:

1-ին դասարան՝ Զատկական ոտանավոր, երգերի ուսուցանում:

2-3-րդ դեասարաններ՝ Բառախաղերի կազմում, երգեր, ոտանավորներ:

4-5-րդ դասարաններ՝ թարգմանություններ, <Զատիկը Հայաստանում՝ մեր տանը> խորագրով պատումներ:

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s