English for choice

Մայիսյան հավաք-Բաց դաս

Saving China’s elephants

Լսում ենք աուդիո տարբերակը, փորձում ենք հասկանալ, այնուհետև համեմատում ենք տեքստի հետ:

Սովորում ենք անծանոթ բառեր:

Պատասխանում ենք տեքստի վերաբերյալ հարցերին:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s