Տեսադասերի ձայնագրություններ

Տեսադասերը կարող եք դիտել այս հղումով՝

5-6 տարեկանների խումբ՝

21.05.2020՝ 1-ին խումբ, 2-րդ խումբ

1.1 դասարան՝ 1-ին խումբ-27. 05. 2020

2-րդ խումբ, 

20. 05. 2020՝ 1-ին խումբ, 2-րդ խումբ, 3-րդ խումբ

13. 05. 2020՝ 1-ին խումբ, 2-րդ խումբ, 3-րդ խումբ

06.05.2020՝ 1-ին խումբ, 2-րդ խումբ, 3-րդ խումբ

1.2 դասարան՝ 1-ին խումբ, 2-րդ խումբ

19.05.2020

11.05.2020՝ 1-ին խումբ, 2-րդ խումբ

25.05.2020՝

2.1 դասարան՝

26.05.2020՝ 1-ին խումբ

20.05.2020՝1-ին խումբ 

14.05.2020

12.05.2020

2.2 դասարան՝

26.05.2020՝ 1-ին խումբ

27.05.2020՝ 2-րդ խումբ

 

19.05.2020՝ 1-ին խումբ

20.05.2020՝ 2-րդ խումբ

 

2.3 դասարան՝ 21.05.2020

3.1 դասարան՝ 1-ին խումբ, 2-րդ խումբ

25.05.2020՝ 

18.05.2020

1-ին խումբ, 2-րդ խումբ

11.05.2020՝ 1-ին խումբ, 2-րդ խումբ

3.2 դասարան՝

20.05.2020՝ 1-ին խումբ, 2-րդ խումբ

27.05.2020՝

1-ին խումբ, 2-րդ խումբ

20.05.2020՝

1-ին խումբ, 2-րդ խումբ

13.05.2020՝

1-ին խումբ, 2-րդ խումբ

06.05.2020՝

1-ին խումբ, 2-րդ խումբ

4.1 դասարան՝ 23.05.2020

15.05.2020՝

1-ին խումբ, 2-րդ խումբ

4.2 դասարան՝ 25.05.2020

11.05.2020՝ 1-ին խումբ, 2-րդ խումբ

18.05.2020՝ 1-ին խումբ, 2-րդ խումբ

5.1 դասարան՝ 26.05.2020

19.05.2020՝

12.05.2020՝ 1-ին խումբ, 2-րդ խումբ

5.2 դասարան՝

21.05.2020՝ 1-ին խումբ, 2-րդ խումբ

19.05.2020՝ 1-ին խումբ, 2-րդ խումբ

14.05.2020՝1-ին խումբ, 2-րդ խումբ

27.04.2020

10:30-11:30՝ 3.1 դասարան-1-ին խումբ

11:30-12:00՝ 3.1 դասարան-2-րդ խումբ

12:10-13:20-4.2 դասարան

13:20-14:20-1.2 դասարան

28.04.2020

10:30-11:00-2.2 դասարան

11:00-11:30-2.1 դասարան, 1-ին խումբ

12:20-13:20-5.1 դասարան

29.04.2020

10:30-11:00-2.2 դասարան՝ խումբ 1, 2-րդ մաս

11:05-11:35-1.1 դասարան-1-ին խումբ

11:40-12:10-1.1 դասարան-2-րդ խումբ

12:15-12:45-3.2 դասարան-1-ին խումբ

12:50-13:20-3.2 դասարան-2-րդ խումբ

13:30-14:00-1.1 դասարն-3-րդ խումբ

30.04.2020

11:00-11:30-5.2-1-ին խումբ

11:40-12:10-5.2-2-րդ խումբ

12:30-13:00-2.1-2-րդ խումբ

13:10-13:30-5տարեկաններ-1-ին խումբ

13:30-13:45-5 տարեկաններ-2-րդ խումբ

14:00-14:45-2.3 դասարան

01.05.2020

11:00-11:30-4.1 դասարան-1-ին խումբ

11:40-2:10-4.1 դասարան-2-րդ խումբ