3.2 դասարան

Ապրեսյան 3(դասագրքի հղում)

Սեպտեմբեր 29

monkeyMm

a monkey

This is a monkey.

Is this a monkey?

Yes, it is.

Is it brown?

Yes, it is.

Is it red?

No, it isn’t.

nutNn

a nut

This is a nut.

Is this a nut?

Yes, it is.

Is it brown?

Yes, it is.

Is it blue?

No, it isn’t.

Դասագրքից՝ էջ 16 , վարժ. 1 – վարժ կարդալ:

Լրացուցիչ առաջադրանք՝ 

Ընտանեկան համատեղ աշխատանք:

Կարո՛ղ ես ֆիլմ պատրաստել և ներկայացնել քո խաղալիքները: (Այս առաջադրանքը կարող են կատարել այն սովորողները ում տանը տիրապետում են անգլերենին)

4-8

Hello!

What’s your name?

My name is…….. .

How are you?

I’m fine.

How are you?

I am fine, too.

How old are you?

I am …. .

Խաղ- Simon says. (Սովորել և գործածել ենք մի շարք գործողություններ)

Stand up, sit down, hands up, hands down, right hand up(down), sing a song, ride a bike, read a book, ride a horse, play football(tennis, guitar, computer games……), touch your head(mouth, ears, eyes, nose, …… . ).