2.3 դասարան

Գասպարյան 3 դասագրքի հղում

Անգլերենի ֆլեշմոբ մայիսի 23-ին։

Մայիսի 23-24

What?(ի՚նչ)

Where?(ո՚րտեղ)

What is it?(Ի՚նչ է սա)

It is a pen.(Սա գրիչ է)

Where is it?(Ո՚րտեղ է այն)

It is on the table.(Այն սեղանի վրա է)

Վարժ կարդացեք և բանավոր թարգմանեք Էջ 72, վարժ, 5, հարց տվեք և պատասխանեք՝ նայելով էջ 72, վարժ. 6-ի նկարներին։

Հետևյալ առարկաներին հարց տվեք և պատասխանեք։

on Image result for table cartoon

in    Image result for cartoon prepositions

under Image result for cartoon prepositions

Օր՝. What is it?

It is a telephone.

Where is it?

It is on the table.

Մայիսի 21

Հետևյալ նախադասություններին` 1. He is a pupil. 2. She is a little girl. 3. Bob is a big boy.

  • հարց տվեք
  • ժխտեք
  • տվեք դրական կամ բացասական պատասխան։

Օր՝. Bob is a big boy.

Is Bob a big boy?

Yes, he is.

No, he isn’t.

Լրացրեք Yy, Ww տառերը։

 

Մայիսի 16-17

This is my friend. His name is Aram. He is six. He has brown hair, brown eyes, a small nose.

Կարդացեք, պատմեք ձեր ընկերոջ մասին։

Մայիսի 14

Պատմեք ձեր ընկերոջ մասին:

This is Bob.(Սա Բոբն է։)

Is this Bob?(Սա Բո՚բն է։)

Is he a pupil?(Նա աշակե՚րտ է)

No, he is not.(Ոչ.)

He is not a pupil.(Նա աշակերտ չէ։)

is not = isn’t

Մայիսի 10

Լրացրեք  Rr և Pp տառերը։

Տեքստ՝ My friend(իմ ընկերը)

Կարդացեք՝ This is my friend Bob. He is a pupil. This is Ann. She is not a pupil. She is four(նա 4 տարեկան է).

Գրեք ձեր ընկերոջ մասին նմանատիպ օրինակով։

Բառեր՝

Rr

rose Image result for rose cartoon

ring Related image

rain Image result for rain cartoon

ruler Image result for ruler cartoon

rabbit Image result for rabbit cartoon

 

Pp

pen Image result for pen cartoon

pencil Image result for pencil cartoon

pupil Image result for pupil cartoon

picture Image result for a picture on the wall

 

Մայիսի 5-7

Լրացրեք Mm տառը

mask Image result for mask cartoon.

mushroom Image result for mushroom cartoon

monkey Related image

man Image result for man cartoon

Mummy Image result for Mummy cartoon

mouse Image result for Mouse cartoon

Տեղ ցույց տվող բառեր՝

on Image result for table cartoon

in    Image result for cartoon prepositions

under Image result for cartoon prepositions

Դասագրքից՝ Էջ 49, վարժ 5, վարժ կարդալ, բանավոր թարգմանել, Էջ 50, վարժ. 6, գրել՝ ճիշտ է, թե սխալ։

Էջ 57, Վարժ. 5, վարժ կարդալ։

Մայիսի 2

Լրացրել ենք Gg տառը։

grassImage result for grass cartoon

goose    Image result for goose cartoon

girl  Image result for girl cartoon

grapes  Image result for grapes cartoon

guitar     Image result for guitar cartoon

small-փոքր

big-մեծ

Էջ 44, վարժ. 11-ի տեքստը վարժ կարդալ։ Վարժ. 12, գրել ճիշտ է, թե սխալ։

Ապրիլի 19-20

Լրացրել ենք Ll տառը։

Բառեր՝

lemonImage result for lemon cartoon

lionImage result for lion cartoon

leafImage result for leaf cartoon

lampImage result for lamp cartoon

Գասպարյան՝ էջ 39, վարժ. 11-ի տեքստը վարժ կարդալ, բանավոր թարգմանել։ Վարժ. 12, գրել՝ ճիշտ է, թե սխալ։

 

Անգլերենի ֆլեշմոբ ապրիլի 18-ին։

Ապրիլի 17-18

Լրացրել ենք Ii տառը։

Բառեր՝

ice-creamImage result for ice-cream cartoon

ironImage result for iron cartoon

iceImage result for ice cartoon

inkImage result for ink cartoon

Գասպարյան՝ էջ 36. վարժ. 5-ի տեքստը վարժ կարդալ, բանավոր թարգմանել։

Վարժ. 6, գրել ճիշտ է նախադասությունը, թե սխալ։

Ապրիլի 16

Լրացրել ենք Oo տառը։

An onion

an octopus

an orange

an ox

omelette

an owl

Գասպարյան՝ էջ 33, վարժ. 11-ի տեքստը վարժ կարդալ։ Վարժ. 12, գրել ճիշտ է, թե սխալ։

Ապրիլի 11-12

has-ունի

has not-չունի

Ann has a hat.

Dad has not a hat.

Գասպարյան՝ էջ 22, վարժ. 5-ի տեքստը վարժ կարդալ, բանավոր թարգմանել։

Կատարել 6-րդ առաջադրանքը։

true-ճիշտ

false-սխալ

Եթե ճիշտ է, միայն գրում եք true, իսկ եթե սխալ է, գրում եք false և ճիշտ պատասխանը։

Օր՝. Ann has a hammer.(false)

Ann has not a hammer.

Ապրիլի 9-11

Լրացրեք  Hh տառը։

Բառեր՝ համապատասխանեցրեք

Image result for hat cartoon                               house

Image result for hamburger cartoon                                              hammer

Image result for house cartoon                                        horse

Image result for horse cartoon                        hat

Image result for hammer cartoon                        hamburger

 

Կազմեք նախադասություններ՝ օգտագործելով տրված բառերը.

Օր՝. It is a horse.

Ապրիլի 5

Գասպարյան՝ կարդացեք էջ 27-ի վարժ. 12-ի տեքստը։

Լրացրել ենք Ss տառը։

Բառերը համապատասխանեցրեք նկարներին՝

scarf                                      Image result for socks cartoon

swan                                   Related image

 

sofa

Image result for swan cartoon

 

socks

Image result for sun cartoonsun                                         Image result for scarf cartoon

spoon                                        Image result for sofa cartoon

 

has-ունի

Ann has a dress.

It is Ann’s dress.

 

Ուսումնական գարուն նախագիծ

մարտի 26-ից-ապրիլի 1-ը

Մեր անցած թեմաների և տառերի կրկնություն։

Զատկական երգի ուսուցանում 

 

Իմ առաջին համառոտ ինքնակենսագրական տեղեկատվությունը.

Your first name – անունը …..

Your last name – ազգանունը….

Date of birth – ծննդյան ամսաթիվն ու տարեթիվը: Օրինակ՝ October 7, 2010

Place of birth and present address-ծննդավայրը և ներկա հասցեն: Օրինակ՝ Yerevan, Babajanyan str. 42, apt 24 (str. –ը street-փողոց բառի կրճատ ձևն է, իսկ apt. – apartment-բնակարան բառի կրճատ ձևն է)

Father – քո հայրիկի անունը

Mother – քո մայրիկի անունը

Present occupation – ներկա զբաղմունքը (հնարավոր պատասխանը՝ դպրոցական – school-boy կամ school-girl)
Knowledge of languages- լեզուների իմացություն)Հնարավոր պատասխան՝ Հայերեն – գերազանց Armenian-excellent, անգլերեն – լավ English – good, Russian-good
 Computer skills-համակարգչային հմտություններ. հնարավոր պատասխան՝ I can type in Armenian, English and Russian a little.

Դասագրքից՝ Էջ 16, վարժ. 6-ի տեքստը վարժ կարդալ։

It is a cat.

It is Tom’s cat.

It is a dog.

It is Ann’s dօg.

Կազմեք նմանատիպ նախադասություններ։

Մարտի 19-23

I can(ես կարող եմ)

I can fly.(ես կարող եմ թռչել)

I can roll.(ես կարող եմ գլորվել)

I can jump.(ես կարող եմ թռչկոտել)

I can go.(ես կարող եմ գնալ)

Այս գործողությունները հանդիպում են Ladybug երգում։

Զատիկի տոնին նվիրված երգեր՝

Ladybug

Little Easter bunny

Լրացրեք Tt տառը աշխատանքային տետրերում։

Սովորեք՝ tomato(լոլիկ), train(գնացք), tree(ծառ) բառերը։

Դասարանական աշխատանք՝

What is it?

It is a pen.

What is it?

It is  …… .

a pencil, a door, a table.

It is a pencil.

It is a door.

It is a table.

 

Մարտի 14

Գասպարյան 3-դասագրքից՝ էջ 13։

Հիշեք՝ What is it?(Ի՚նչ է սա)

It is a doll.(It is a ball, It is a crocodile).

Նույն օրինակով հարց տվեք հետևյալ բառերին և պատասխանեք։

a pen(գրիչ), a tree(ծառ), a cat(կատու), a table(սեղան).

Մարտի 12

Գասպարյան 3-ից կարդալ էջ 13-ի վարժ. 11։

Ff տառով սկսվող այլ բառեր՝ family(ընտանիք), father(հայրիկ), fox(աղվես), finger(մատ), flower(ծաղիկ), food(սնունդ), football(ֆուտբոլ), forest(անտառ)։

Մարտի 5-6

Սովորեք Ee տառով սկսվող բառերը`

Փետրվարի 26-մարտի 1

Նոր երգ՝

My dear dear mummy,

I love you very much.

I wish you to be happy,

On the 8th of March.

Be happy, be happy,

On the 8th of March.

Սովորել ենք գրել Ee  տառը։

Սովորեք՝ eagle(արծիվ), eggs(ձվեր), elephant(փիղ).

Սովորեք՝

One, one, one,

I like the sun.

Two, two, two,

I love my mummy, too.

Three, three, three,

My mummy loves me.

Four, four, four,

I love her more and more.

Երգ եղանակի մասին

Փետրվարի 22

Սովորեք Cc տառով սկսվող բառերը՝

cake(տորթ), carrot(գազար), car(մեքենա), cold(ցուրտ), cat(կատու), candy(կոնֆետ), coat(վերարկու), cap(գլխարկ).

Մայրիկների տոնին ընդառաջ սովորել ենք՝

One, one, one,

I like the sun.

Two, two, two,

I love my mummy, too.

Three, three, three,

My mummy loves me.

Four, four, four,

I love her more and more.

Լրացրեք Dd տառը։

Սովորեք` duck, doll, dog.

 

Փետրվարի 19

Լրացրեք Cc տառը գիրք-տետրերում։

Գիրք-տետրերից սովորեք կարդալ Cc տառով սկսվող հետևյալ բառերը՝

Clown(ծաղրածու), car(մեքենա), camel(ուղտ)։

Փետրվարի 15

Գիրք-տետրերից սովորեք կարդալ Bb տառով սկսվող բառերը և թարգմանությունները։

baby-երեխա

balloon-փուչիկ

boat-նավակ

baseball-բեյսբոլ

bear-արջ

bread-հաց

Փետրվարի 12

Աշխատանքային գիրք-տետրերում լրացրեք

Bb տառը։ Սովորեք բառերը կարդալ։

Փետրվարի 8-11

Աշխատանքային գիրք-տետրերից սովորեք Aa տառով սկսվող բառերը տանը։

Սովորեք նաև թարգմանությունները, դասարանում աշխատել ենք, ահա նաև հավելյալ։

ant-մրջյուն

apple-խնձոր

apricot-ծիրան

arm-թև

animal-կենդանի

actor-դերասան

astronaut-տիեզերագնաց

acrobat-աճպարար

Փետրվարի 7

Աշխատանքային գիրք-տետրերը արդեն երեխաների մոտ են։ Այսօր գրել ենք

Aa տառը։

Կարդացեք Aa տառով սկսվող բառերը տանը։

Փետրվարի 1

Սովորել ենք շաբաթվա օրերը՝

Monday-երկուշաբթի

Tuesday-երեքշաբթի

Wednesday-չորեքշաբթի

Thursday-հինգշաբթի

Friday-ուրբաթ

Saturday-շաբաթ

Sunday-կիրակի

Days of the week։ երգը լսելով՝ ամրապնդեք շաբաթվա օրերը։

Հունվարի 29

Կրկնեք՝

day-օր

week-շաբաթ

month-ամիս

year-տարի

Days of the week-շաբաթվա օրերը

Monday-երկուշաբթի

Tuesday-երեքշաբթի

Wednesday-չորեքշաբթի

Հունվարի 22-26

Սովորել ենք՝

day-օր

week-շաբաթ

month-ամիս

year-տարի

Սովորել ենք պատմել ձմռան մասին.

Winter

   It is winter. It is cold in winter. It snows in winter. We make a snowman. I like winter very much.

Դեկտեմբերի 30-հունվարի 7

Խաղեր

Խաղացեք խաղերը, կրկնեք մեր անցած տառերն ու բառերը։

Դեկտեմբերի 14

Pppresent(նվեր), pear(տանձ), penguin(պինգվին).

Դեկտեմբերի 13

Wwwinter-ձմեռ, snow-ձյուն, snowman-ձնեմարդ։

Դեկտեմբերի 11

Snowflakes

snowflake-փաթիլ, little-փոքրիկ, on my nose-իմ քթին, on my head-իմ գլխին, in my hand-իմ ձեռքի մեջ, from the skyերկնքից։

Դեկտեմբերի 7

Snowflakes

Dancing Christmas Tree

Jingle Bells

Seasons- Spring(գարուն), Summer(ամառ), Autumn(աշուն), Winter(ձմեռ).

Spring is green,

Winter is white,

Autumn is yellow,

Summer is bright.

Դեկտեմբերի 6

Hhhat(գլխարկ), house(տուն), head(գլուխ)

Snowflakes

Դեկտեմբերի 4

Dancing Christmas Tree

GgGiraffe(ընձուղտ), guitar(կիթար)

Նոյեմբերի 30

Eeegg(ձու), elf(էլֆ), elephant(փիղ), Fffish(ձուկ), flower(ծաղիկ).

Նոյեմբերի 29

Cccat, carrot(գազար), cow, Dddog, doll.

Դեկտեմբեր 4

Dancing Christmas Tree

Jingle Bells

Snowflakes

Նոյեմբերի 27

Aaapple, Bbball, banana.

How are you?

I am happy, I am angry, I am scared, I am hungry, I am sleepy.

Նոյեմբերի 23

Սովորել ենք՝ Yy տառը։

Փորձում ենք կարդալ՝ yo-yo(յո-յո), yellow(դեղին), yard(բակ).

Նոյեմբերի 22

Սովորել ենք՝ Ww տառը։

Փորձում ենք կարդալ՝ wall(պատ), watch(ժամացույց), water(ջուր)։

Նոյեմբերի 20

Սովորել ենք՝ Xx տառը։

Նոյեմբերի 16

Սովորել ենք՝ Vv, Zz տառերը։

Փորձում ենք կարդալ՝ van, vase, Vache, Zoo, zebra, zero.

Դասարանում կարդացել ենք, երեխաները ծանոթ են բառերին։

Նոյեմբերի 15

Սովորել ենք՝ Vv

Նոյեմբերի 13 

Սովորել ենք՝ Uu 

Նոյեմբերի 8

Սովորել ենք՝ Jj, Pp

Լսեք երգը և սովորեք բառերը։

Նոյեմբերի 6

Սովորել ենք՝ Ff, Ss, Hh

Հոկտեմբեր 23-26

Սովորել ենք՝

Nn, Tt, Ee, Kk, Dd,

Oo, Gg, Ll Ee

Rr, Ii, Mm տառերը:

Հոկտեմբեր 16-18

Երգ՝ ABC

Ճանաչում ենք տառերը՝ www.starfall.comAa Bb Cc

Ոտանավոր՝

One and two and three and four

I am sitting on the floor,

I am playing with a ball

And a pretty little doll.

Հոկտեմբեր 12

robot-ռոբոտ, bike(bicycle)-հեծանիվ, kite-օդապարուկ։

Հոկտեմբեր 10

toys-(խաղալիքներ)-car(մեքենա), doll(տիկնիկ), ball(գնդակ)։ I am a boy(Ես տղա եմ), I like a car(ես սիրում եմ մեքենա), I am a girl(ես աղջիկ եմ), I like a doll(ես սիրում եմ տիկնիկ)։

Հոկտեմբեր 9

green-կանաչ, pear-տանձ, purple-մանուշակագույն, plum-սալոր.

Հոկտեմբեր 2-6

Գույներ՝ red-կարմիր, green-կանաչ, yellow-դեղին, orange-նարնջագույն, blue-կապույտ, brown-շագանակագույն, purple-մանուշակագույն.

մրգեր`apple-խմձոր, pear-տանձ, banana-բանան, orange-նարինջ, kiwi-կիվի, plum-սալոր.

rhino-ռնգեղջյուր, dinosaur-դինոզավր, giraffe-ընձուղտ.

Սեպտեմբեր 28

Սովորել ենք՝ crocodile-կոկորդիլոս, alligator-ալիգատոր, zebra-զեբր.

Սեպտեմբեր 27

Monkey-կապիկ, kangaroo-կենգուրու, hippo-գետաձի.

Սեպտեմբեր 25

Երգ՝ Roly Poly

panda-պանդա, camel-ուղտ, hippo-գետաձի

Panda- It is black, white(այն սև է, սպիտակ), it is big.

Camel-It is brown(այն շագանակագույն է), it is big.

Hippo-It is black(այն սև է), it is big.

Սեպտեմբեր

19-23

Կենդանիներ՝ sheep-ոչխար, pig-խոզ, duck-բադիկ(ընտանի կենդանիներ)

Վայրի կենդանիներ՝ lion-առյուծ, tiger-վագր, bear-արջ.

Yellow lion-(դեղին առյուծ)-it is big(այն մեծ է)

orange tiger(նարնջագույն վագր)-it is big(այն մեծ է)

brown bear(շագանակագույն արջ)-it is big(այն մեծ է)

Ամրապնդում երգի միջոցով՝ Old MacDonald

Սեպտեմբեր

11-15

Կենդանիներ՝ dog, cat, cow

small-big

երգ՝ Old MacDonald

Մարմնի մասեր՝ head, shoulders, knees, toes, eyes, ears, mouth, nose.

Երգ՝ Head, shoulders, knees and toes

Թվեր՝ 1-10

 

4-8

Ողջույնի ձևեր- Hello!

How are you?

I’m fine.

I am … (անուն).

I  am 6(5).

I have a father.

His name is …. .

I have a mother.

Her name is …… .

Երգեր- Finger familyIf you are happy.

Թվեր- 1-10

Նախավարժանք-hands up, hands down, right hand up(down), left hand up(down), clap.