2.2 դասարան

Գասպարյան 3 դասագրքի հղում

Անգլերենի ֆլեշմոբ մայիսի 23-ին։

Մայիսի 24

Ֆլեշմոբի առաջադրանքների քննարկում։

Սովորեք՝

I-my(իմ)                                      he-his(նրա՝տղա)

you-your(քո, ձեր)                    she-her(նրա՝աղջիկ)

we-our(մեր)                               it-its(դրա՝ առարկա)

they-their(նրանց)

Սովորում են տղաները՝

My friend

This is my fiend. His name is Jim.He is seven.He is a tall boy. He has short black hair and big black eyes.He has a small nose and small ears.He is a nice boy and a good friend.

tall-բարձրահասակ

short-կարճ

big-մեծ

small-փոքր

Սովորում են աղջիկները՝

My friend

This is Jane. She is my friend. Jane is seven, too. She is not very tall. She has long fair hair, and blue eyes. Her cheeks are red and her nose is small. Jane is a kind and a nice girl.

tall-բարձրահասակ

long-երկար

fair hair-շիկահեր

cheeks-այտեր

Այժմ պատմեք ձեր ընկերոջ մասին, տեղադրեք ձեր բլոգներում։ Ուղարկեք ինձ։

Մայիսի 21-23

Սովորում են տղաները՝

My friend

This is my fiend. His name is Jim.He is seven.He is a tall boy. He has short black hair and big black eyes.He has a small nose and small ears.He is a nice boy and a good friend.

tall-բարձրահասակ

short-կարճ

big-մեծ

small-փոքր

Սովորում են աղջիկները՝

My friend

This is Jane. She is my friend. Jane is seven, too. She is not very tall. She has long fair hair, and blue eyes. Her cheeks are red and her nose is small. Jane is a kind and a nice girl.

tall-բարձրահասակ

long-երկար

fair hair-շիկահեր

cheeks-այտեր

Այժմ պատմեք ձեր ընկերոջ մասին, տեղադրեք ձեր բլոգներում։ Ուղարկեք ինձ։

Մայիսի 14-18

Սովորեք՝

I am a doctor.              You are teachers.

He is a boy.                  We are pupils.

She is a girl.                They are actors.

It is a table.

I-ես                                                   we-մենք

you-դու                                            you- դուք

he-(նա`տղա )                                  they-նրանք

she-(նա՝ աղջիկ)

it-այն

Summer

It is Summer. Summer is bright. Summer months are: June, July, August. It is hot in Summer. I like to swim in Summer. We have holidays in Summer. I like Summer very much.

Տեղադրեք տեքստը ձեր բլոգներում որպես պրեզենտացիա կամ որպես տեքստ։

Նաև պատմելու եք ձեր ընտանիքի մասին՝ նշելով մասնագիտությունները:

Մայիսի 10

Պատմել տեքստը՝

Summer

It is Summer. Summer is bright. Summer months are: June, July, August. It is hot in Summer. I like to swim in Summer. We have holidays in Summer. I like Summer very much.

Տեղադրեք տեքստը ձեր բլոգներում որպես պրեզենտացիա կամ որպես տեքստ։

Մայիսի 5-7

Էջ 114, Just a rhyme, վարժ կարդալ։

Բառեր՝

run-վազել

rat-առնետ

see-տեսնել

squirrel-սկյուռ

floor-հատակ

plane-ինքնաթիռ

sky-երկինք

short-կարճ

sticks-փայտիկներ

raven-ագռավ

plate-ափսե

catch-բռնել

if you can-եթե կարող ես

Լրացուցիչ՝ սովորել անգիր։

Summer

It is Summer. Summer is bright. Summer months are: June, July, August. It is hot in Summer. I like to swim in Summer. We have holidays in Summer. I like Summer very much.

Լրացրեք՝ My friend’s family

This is my friend Hayk. This is Hayk’s family. It is not large. This is Hayk’s father. His name is John. This is Hayk’s mother. Her name is Ann. This is Hayk’s sister. Her name is Mary.

Գրի՚ր ընկերոջդ ընտանիքի մասին։

Who’s she?

She is my mother.

 

Մայիսի 2

Տեքստ՝ Էջ 118, Ben’s family, վարժ կարդալ։

Գրի՚ր ընկերոջդ ընտանիքի մասին։

Ապրիլի 19-20

Կրկնում ենք մասնագիտությունները։

a doctor-բժիշկ, a worker-շինարար, a driver-վարորդ, a pupil-աշակերտ, a student-ուսանող, a teacher-ուսուցիչ, an actor-դերասան, an engineer-ինժեներ, a housewife-տնային տնտեսուհի.

Պատրաստվեք երկխոսությունը բանավոր ներկայացնել դասարանում։

Who are you?

I am Aram?

What are you?

I am a pupil.

Who is she?

She is Ann.

What is she?

She is a doctor.

Անգլերենի ֆլեշմոբ ապրիլի 18-ին։

Ապրիլի 18-19

Գասպարյան՝Էջ 107(հին գրքերով 99), My family, պատմել։ Գրեք ձեր ընտանիքի մասին։

Էջ 108(հին գրքերով 100), վարժ. 12։

Ապրիլի 16

Գասպարյան՝ Էջ 99, իսկ գրքերով էջ 107, տեքստ My family, վարժ կարդալ։

Բառերը սովորել անգիր՝ family-ընտանիք, name-անուն, large-մեծ, little-փոքր, father-հայրիկ, mother-մայրիկ, sister-քույրիկ։

Վարժ. 12, կազմել նախադասություններ՝ ճիշտ հերթականությամբ դասավորելով բառերը։

Ապրիլի 11-13

Էջ 83, վարժ. 15, վարժ կարդալ, բանավոր թարգմանել։

Who?-ո՚վ

Who is this(Ո՚վ է սա)                          This is Aram.(Սա Արամն է)

What is it?(Ի՚նչ է սա)                          It is Aram’s toy.(Սա Արամի խաղալիքն է)

Where is it?(Որտե՚ղ է այն)                It is on the floor.(Այն հատակի վրա է)

Կազմեք նմանատիպ 2 երկխոսություն։

 

Ապրիլի 9-11

Բառերը համապատասխանեցրեք նկարներին։ Սովորեք։

Image result for hat cartoon                               house

Image result for hamburger cartoon                                              hammer

Image result for house cartoon                                        horse

Image result for horse cartoon                        hat

Image result for hammer cartoon                        hamburger

Հարց տվեք նշված բառերին և պատասխանեք: Տեղը նշեք ըստ ձեր ցանկության։

Օր՝. What is it?

It is a horse.

Where is it?

It is on the farm.

Ապրիլի 5-6

Գասպարյան՝ կարդացեք էջ 27-ի, վարժ. 12-ի տեքստը։

Բառերը համապատասխանեցրեք նկարներին՝

scarf                                      Image result for socks cartoon

swan                                   Related image

 

sofa

Image result for swan cartoon

 

socks

Image result for sun cartoonsun                                         Image result for scarf cartoon

spoon                                        Image result for sofa cartoon

 

Օրինակին հետևելով՝ գրեք 3 նախադասություն։

has-ունի

Օր՝. Ann has a dress.

It is Ann’s dress.

Ուսումնական գարուն նախագիծ

մարտի 26-ից-ապրիլի 1-ը

“Իմ ընտանիքը” նախագծի ամփոփում

Իմ առաջին համառոտ ինքնակենսագրական տեղեկատվությունը.

Your first name – անունը …..

Your last name – ազգանունը….

Date of birth – ծննդյան ամսաթիվն ու տարեթիվը: Օրինակ՝ October 7, 2010

Place of birth and present address-ծննդավայրը և ներկա հասցեն: Օրինակ՝ Yerevan, Babajanyan str. 42, apt 24 (str. –ը street-փողոց բառի կրճատ ձևն է, իսկ apt. – apartment-բնակարան բառի կրճատ ձևն է)

Father – քո հայրիկի անունը

Mother – քո մայրիկի անունը

Present occupation – ներկա զբաղմունքը (հնարավոր պատասխանը՝ դպրոցական – school-boy կամ school-girl)
Knowledge of languages- լեզուների իմացություն)Հնարավոր պատասխան՝ Հայերեն – գերազանց Armenian-excellent, անգլերեն – լավ English – good, Russian-good
 Computer skills-համակարգչային հմտություններ. հնարավոր պատասխան՝ I can type in Armenian, English and Russian a little.

Մարտի 19-23

Զատիկի տոնին նվիրված երգեր՝

Ladybug

Little Easter bunny

Անգլերենի ֆլեշմոբյան հաղորդակցություն

Մարտի 14-15

About me

Hello! My name is Tom. I am eight. I like to play football and tennis. I wake up at 8 o’clock. I wash my face and hands. I have breakfast  and go to school. I have 5 lessons every day. I read and write at school. I love my teachers. They are very kind. I go home at 1 o’clock.

Գասպարյան 3-դասագրքից՝ էջ 13։

Հիշեք՝ What is it?(Ի՚նչ է սա)

It is a doll.(It is a ball, It is a crocodile).

Նույն օրինակով հարց տվեք հետևյալ բառերին և պատասխանեք։

a pen(գրիչ), a tree(ծառ), a cat(կատու), a table(սեղան).

Մարտի 12

Սովորեք բանավոր ներկայացնել, բառերը սովորել։

About me

Hello! My name is Tom. I am eight. I like to play football and tennis. I wake up at 8 o’clock. I wash my face and hands. I have breakfast  and go to school. I have 5 lessons every day. I read and write at school. I love my teachers. They are very kind. I go home at 1 o’clock.

to play-խաղալ

to wake up-արթնանալ

to wash-լվանալ

hands-ձեռքեր

face-երես

breakfast-նախաճաշ

every day-ամեն օր

to read-կարդալ

to write-գրել

kind-բարի

Մարտի 4-6

Պատրաստվեք երկխոսության նկարահանման։

Սովորելու ենք կարդալ տեքստը, այնուհետև ներկայացնել ինքներդ ձեզ։

About me

Hello! My name is Tom. I am eight. I like to play football and tennis. I wake up at 8 o’clock. I wash my face and hands. I have breakfast  and go to school. I have 5 lessons every day. I read and write at school. I love my teachers. They are very kind. I go home at 1 o’clock.

to play-խաղալ

to wake up-արթնանալ

to wash-լվանալ

hands-ձեռքեր

face-երես

breakfast-նախաճաշ

every day-ամեն օր

to read-կարդալ

to write-գրել

kind-բարի

 

Փետրվարի 26-մարտի 1

Նոր երգ՝

My dear dear mummy,

I love you very much.

I wish you to be happy,

On the 8th of March.

Be happy, be happy,

On the 8th of March.

Թեմա՝ Seasons… Spring ….

Երգ եղանակի մասին։

Դասի ընթացքը

  1. Սովորողները պատասխանում են տարվա եղանակների մասին հարցերի:Օր՝. Which is your favourite season? My favourite season is Spring. …..
  2. Դերախաղ՝ եղանակներ, գարուն թեմայով:

Ann: Hello!

Mike:Hello! What season is now?

Ann: It is Spring.

Mike: What colour is Spring?

Ann: It is green.

Mike: Which are Spring months?

Ann: Spring months are: March, April, May.

Mike: Are the days warm and long?

Ann: Yes, they are.

Mike: Do you like Spring?

Ann: Yes, I do.

Mike: What about you?

Ann: I like Spring very much.

Mike: Bye!

Փետրվարի 22-26

Թեմա՝ Spring(Գարուն)

                                                  Spring

     It is Spring. Spring months are: March, April, May. Spring is green, the trees are green. The grass is green, too. The days are long and warm. I like Spring very much.

long-երկար

warm-տաք

Զատկական երգ՝ Little Easter Bunny

Դիտեք ֆիլմը`​ գույներ թեմայով

Կարդացեք տեքստը՝

Colin’s colours

Colin is a beautiful caterpillar.

Look at me! I’m red, orange, yellow, green, blue and purple!

Here is the rain.

Oh, no! My colours!

Hello, Colin!

Look, my colours!

Hello Colin!

Look, my colours!

Oh, dear!

I am sad. Hu hu, hu …..!

Poor Colin!

Here is the sun! Here is a rainbow!

Here are my colours!

Hurray!

I’m red, orange, yellow, green, blue and purple! I’m happy!

Թեմա՝ գույներ: Խաղ

Գույներ՝ խաչբառ

Բառեր տեքստից՝

beautiful-գեղեցիկ

caterpillar-թրթուր, թրթրուկ

look at-նայել ինչ-որ բանի

here is/here are-ահա

rain-անձրև

dear-սիրելի

sad-տխուր

poor-խեղճ

happy-ուրախ

Փետրվարի 19

Պատրաստվեք դասարանում ներկայացնել բանավոր։

Image result for pencil cartoonf

What is it?

It is a pencil.

Where is it?

It is next to the book.

What color is it?

It is green.

Օրինակից օգտվելով՝ գրեք.

download (2)

Image result for pencil cartoonf

Image result for where is the ruler cartoon

Image result for tree cartoon

Image result for table cartoon

Փետրվարի 16

Լրացրեք գույները։

The rainbow(ծիածան) is r ___ ___ , o ___ ___ ___ ___ ___ ,
y ___ ___ ___ ___ ___ , g ___ ___ ___ ___ , b ___ ___ ___ and
p ___ ___ ___ ___ ___ .

 

Image result for pencil cartoonf

What is it?

It is a pencil.

Where is it?

It is next to the book.

What color is it?

It is green.

Օրինակից օգտվելով՝ գրեք.

download (2)

Image result for pencil cartoonf

Image result for where is the ruler cartoon

Image result for tree cartoon

Image result for table cartoon

Փետրվարի 14

hat, on, table

What is it?

It is a hat.

Where is it?

It is on the table.

Օգտվելով օրինակից՝ գրեք.

  1. book, in, bag, in
  2. cat, under, chair

Փետրվարի 8-12

Սովորեք՝

On the table.(Սեղանի վրա)

In the bag.(Պայուսակի մեջ)

Under the table.(Սեղանի տակ)

Next to the table.(Սեղանի կողքին)

Behind the table.(Սեղանի հետևում)

In front of the table.(Սեղանի առջևում)

Between the tables.(Սեղանների միջև)

 

What is it?(Ի՚նչ է սա)

It is a table.(Սա սեղան է)

Where is it?(Որտե՚ղ է այն)

It is in the room.(Այն սենյակում է)

Ասեք անգլերեն՝

Image result for cartoon prepositionsՏուփի տակ։

Image result for cartoon prepositionsՇան և կատվի միջև։

Image result for cartoon prepositionsԳլխարկի մեջ։

Image result for cartoon prepositionsՀամակարգչի առջև։

Image result for cartoon prepositionsԱթոռի կողքին։

Փետրվարի 5

Սովորել ենք տեղ ցույց տվող բառերը՝ աշխատանքային գիրք-տետրեր, էջ 31.

on-վրա, in-մեջ, under-տակ, next to-կողք, in front -առջևում, behind-հետևում, between-միջև.

Հիշեք՝ տեղ ցույց տվող բառերից հետո միշտ օգտագործում ենք the.

Օր՝. The pen is on the table.(Գրիչը սեղանի վրա է)

The cat is under the tree.(կատուն ծառի տակ է)

Փետրվարի 2

Աշխատանքային գիրք-տետրերից՝ էջ 30, կարդում ենք ընտանիք թեման՝ ուշադրություն դարձնելով տառերին։

Հարգելի ծնողներ, պատրաստելու ենք պրեզենտացիաներ։ Եթե կան ծնողներ, որ կարող են օգնել իրենց երեխաներին պատրաստել պրեզենտացիա, խնդրում եմ ընտանիքի մասին տեքստը օգտագործելով և ընտանեկան լուսանկարներով պատրաստել պրեզենտացիա։ Եթե չունեք հնարավորություն, ինձ էլ. փոստով ուղարկեք, ես կպատրաստեմ։

Հունվարի 29

Կրկնեք մասնագիտությունները՝ աշխատանքային գիրք-տետրերից՝ Էջ 40։

Ներկայանում ենք և ներկայացնում ծնողներին և նրանց մասնագիտությունները՝

Hello!

I am ….. (Sergey).

I have got a father.

His name is…….(Armen) .

He is a …….. (soldier).

I have got a mother.

Her name is …….. (Alice).

She is a ………. (doctor).

Հունվարի 22

Սովորում ենք մասնագիտությունները(professions)

Աշխատանքային գիրք-տետրերից՝ Էջ 40, կարդալ մասնագիտությունները։

Գրել մայրիկի և հայրիկի մասնագիտությունները հետևյալ օրինակով՝

My father is a    _________.

My mother is a __________.

տնային տնտեսուհի-housewife.

Հիշեք, մասնագիտություններից առաջ օգտագործում ենք  a, եթե այն սկսվում է բաղաձայնով։ Օր՝ My father is a teacher.

an օգտագործվում է ձայնավորով սկսվող մասնագիտություններից առաջ։

Օր՝ My mother is an actress.

Այնուհետև գրում եք, թե ինչ եք ուզում դառնալ, հետևյալ օրինակով՝

I want to be a singer.(երգիչ)

Հունվարի 15-17

Winter

   It is winter. It is cold in winter. It snows in winter. We make a snowman. I like winter very much.

Winter months are: December, January, February.

Week days are: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday.

Դեկտեմբերի 30-հունվարի 7

Paint ծրագրով նկարեք մեր անցած տառերից ցանկացածը, նկարեք նաև այդ տառով սկսվող նկար կամ նկարներ և գրեք տառերով, թե ինչ եք նկարել։

Օր՝ Aa– նկարում ենք խնձոր և գրում ենք apple.

Դեկտեմբերի 12-15

Կրկնեք էջ 34, վարժ. 2-ի բառերը։

Դեկտեմբերի 11

Կարդացեք՝

Սովորել ենք երկհնչյունները՝ th-baththree, shshell, fishchcherry, chair, oo-zoo, book.

Դեկտեմբերի 8

Սովորել ենք երկհնչյունները՝ th-baththree, shshell, fishchcherry, chair, oo-zoo, book.

Jingle Bells

Դեկտեմբերի 6

Սովորել ենք գրել Zz տառը:

Խաղեր

Լրացրեք տրված բառերը համապատասխան նկարի դիմաց՝ fan, bug, bag, pig, pen, fox.

pig

 

 

– – –

 

pen         – – –

fan    – – –

fox             – – –

bug        – – –

bag– – –

Դեկտեմբերի 4

Dancing Christmas Tree

Սովորել ենք գրել Yy տառը:

Խաղեր

Նոյեմբերի 30

Սովորել ենք գրել Xx տառը:

Կարդացեք՝ fox(աղվես), box(տուփ), ox(եզ).

Խաղեր

Նոյեմբերի 29

Սովորել ենք գրել Ww  տառը:

Կարդացեք՝ wall(պատ), whale(կետ), wallet(դրամապանակ), wind(քամի), woman(կին), write(գրել).

Խաղեր

Դեկտեմբեր 4

Dancing Christmas Tree

Jingle Bells

Snowflakes

Նոյեմբերի 27

Սովորել ենք գրել Vv տառը:

Խաղեր

Կարդացեք՝ seven pens, red vans, red roses, green valleys.

Նոյեմբերի 24

Խաղացեք և յուրացրեք տառերն ու հնչյունները։

Նոյեմբերի 23

Սովորել ենք գրել Uu տառը:

umb

umbrella

download (1)undershirt

images (2)up

downloadunder

Կարդացեք՝

The dog is under the table.

The umbrella is red, blue and green.

Նոյեմբերի 22

Սովորել ենք գրել Rr տառը:

Փորձում ենք կարդալ`
images (1)

 

 

 

 

rock

 

download (1)     road

images     river

download                      ring

download (2)            rope

Նոյեմբերի 20

Սովորել ենք գրել Qq տառը:

Փորձում ենք կարդալ։

It is a pen.

It is blue.

It is a doll.

It is pink.

 

Նոյեմբերի 17

Սովորել ենք գրել Pp տառը:

Փորձում ենք կարդալ՝ jeep, jam, juice, parrot, pig, peach,pen.

Նոյեմբերի 15

Սովորել ենք գրելMm տառը:

Նոյեմբերի 12

Սովորել ենք գրել Jj տառը:

Նոյեմբերի 10

Սովորել ենք գրել Iiտառը:

Փորձում ենք կարդալ՝ ink, nine, iron, ice, ice-cream.

Նոյեմբերի 8

Սովորել ենք գրել Ss տառը

Լսեք երգը և սովորեք։

Փորձեք կարդալ՝ goose(սագ), socks(գուլպա), look(նայել), close(փակել), basket(զամբյուղ), sofa(բազմոց).

Հիշում ենք՝ երկու օ տառը կարդացվում է ու։

Նոյեմբերի 6

Սովորել ենք գրել Ffտառը

Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, Gg, Tt, Kk, Oo,  Ll, Ff

Փորձում ենք կարդալ՝

ball, egg, cat, cake, coat, goat, doll, table, leaf, fall, cook.

Հոկտեմբեր 25-27

Կրկնում ենք բոլոր անցած տառերը։

 Հոկտեմբեր 23

Սովորում ենք գրել

Oo

Gg

տառերը։ Նաև սովորեք կարդալ բառերը։

Հոկտեմբեր 16-18

Սովորում ենք գրել

Ll

Tt

Այժմ կարող ենք գրել՝ ball(գնդակ), bat(չղջիկ), at(կողքը), tall(բարձրահասակ), all(բոլորը։).

Alphabet Writing lesson for children-Սովորում ենք գրել

Հոկտեմբեր 10-12

Aa

Bb

Հոկտեմբեր 5

Կրկնել ենք Uu, Mm տառերը-դիտել և սովորել։

Փորձեք կարդալ-sun, bus, umbrella, moon, masks, milk.

Սեպտեմբեր 28

Կրկնել ենք՝ Cc Aa, սովորել ենք՝ Dd Kk Ee-տանը կրկնել, սովորել.

Փորձեք կարդալ. ant, ball, cat, dog, doll, red.

Սեպտեմբեր 25

Երգ՝ Roly Poly

Oo, Gg, Rr– Կրկնեք և սովորեք։

Սեպտեմբեր 19-23

Starfall.com – Bb, Ll-Դիտեք և կրկնեք

What’s his name- Դիտեք և սաովորեք

Who is he?/ Who is she?

Սեպտեմբեր 11-15 

Նախավարժանք-hands up, hands down, right hand up(down), left hand up(down), clap.

ABC song , Յուրաքանչյուր տառով սկսվող բառեր ենք ասել ու սովորել։

starfall.com –Aa, Nn, Tt– Դիտեք և կրկնեք

Սեպտեմբեր

4-8

Ողջույնի ձևեր- Hello!

How are you?

I’m fine.

I am … (անուն).

I  am 6(5).

I have a father.

His name is …. .

I have a mother.

Her name is …… .

Երգեր- Finger familyIf you are happy.

Թվեր- 1-10

Նախավարժանք-hands up, hands down, right hand up(down), left hand up(down), clap.

ABC song , Յուրաքանչյուր տառով սկսվող բառեր ենք ասել ու սովորել։