Նախագծեր

2017թ.-ի սեպտեմբերի  4-8

Համագործակցային նախագծեր

Նախագիծ՝ Ամեն ինչ ձեզ համար երեխաներ

Նախագծի տեսակը՝ երկարաժամկետ (շուրջտարյա)

Նախագծի մասնակիցներ՝ 4-5-րդ դասարանների սովորողներ

Նախագծի հեղինակներ՝ Լիանա Ասատրյան, Գայանե Փարվանյան

Ընթացքը՝ սովորողները այցելում են մանկական զբոսայգիներ, սրճարաններ, տիկնիկային թատրոն: Պատրաստում են անգլերեն նյութեր՝ ռադիոնյութ, տեսաֆիլմ, պատում, և այլն:

Նպատակը՝

Սովորողների մեջ զարգանում է հաղորդակցության հմտությունը, անգլերեն և ռուսերեն մտքերը վերերտադրելու կարողությունը:

Արդյունք՝

Սովորողները 2 օտար լեզվով՝ անգլերեն և ռուսերեն, կկարողանան ներկայացնել մանկական ժամանցի վայրերը: Նախատեսվում է երկլեզու էլեկտրոնային փաթեթի ստեղծում:

 

Օրացուցային նախագծեր

Կոմիտասյան օրեր-սեպտեմբերի 22-հոկտեմբերի 6

Ուսուցչի օր.համերգ ներկայացում-հոկտեմբերի 5

My school(Մխիթար Սեբաստացու Օրերը կրթահամալիրում)նոյեմբերի 13-18

Սեպտեմբերի 29-հոկտեմբերի 1-«Դիջիթեք էքսպոն՝ ուսումնական տաղավար»

Դեկտեմբերի 18-22 – ամանորի ուսումնական նախագծեր

 

 

Թարգմանական նախագիծ

Անգլերեն+ բնագիտություն՝ բնագիտական ֆիլմերի թարգմանություն:

Նախագծի տեսակը՝ երկարաժամկետ(շուրջտարյա)

Նախագծի մասնակիցներ՝ 5-րդ դասարանի սովորողներ

Նախագծի հեղինակներ՝ Լիանա Ասատրյան, Իվետա Ջանազյան

Ընթացքը՝

Անգլերեն տեսաֆիլմերը դիտում և քննարկում ենք դպրոցում: Կատարում ենք տեքստի պարզեցում: Տեքստը սովորողները տեղադրում են իրենց բլոգներում: Բնագիտության դասի ընթացքում ւսուցչի հետ կատարում են շտկումներ: հայերենի դասին մշակում են տեքստը:

Նպատակը՝

Սովորողները կկարողանան տիրապետել տարրական բնագիտական տերմիններին և բառապաշարին:

Ակնկալվող արդյունք՝ տեսաֆիլմի ստեղծում:

Նախագիծ՝ Հեքիաթասաց

նախագծի տեսակը՝ երկարաժամկետ

Մասնակիցներ՝ 5-րդ դասարանի սովորողներ

Նախագծի հեղինակներ՝ Լիանա Ասատրյան, Գայանե Փարվանյան

Նպատակը՝

5-րդ դասարանի սովորողները թարգմանում են 2-րդ դասարանի սովորողների հորինած հեքիաթները անգլերեն և ռուսերեն, որի շնորհիվ հարստանում է սովորողների թարգմանական հմտությունը, ձեռք է բերում նոր բառապաշար և դրանք գործնականում կիրառելու հմտություններ:

Արդյունք՝

Թարգմանական բլոգի համալրում, աուդիոգրքի կազմում, ստեղծում:

Սովորող-սովորեցնող նախագիծ

Նախագծի տեսակը՝ երկարաժամկետ

Մասնակիցներ՝ 5-րդ դասարանի սովորողներ-միջին դպրոցի 8-րդ դասարանի սովորողներ

Նախագծի հեղինակներ՝ Լիանա ասատրյան, Տաթև Ալեքսանյան

Նպատակը՝ տարատարիք խմբերում զարգացնել հաղորդակցության, ինֆորմացիայի փոխանակման, ինչպես նաև բանավիճելու  կարողությունն ու հմտությունը:

Ակնկալվող արդյունք՝ տեսադասի ստեղծում:

Ես Նախագիծ

Նախագծի տեսակը՝ կարճաժամկետ

Տևողությունը՝ սեպտեմբերի 4-18

Նախագծի մասնակիցներ՝ 1 և 2-րդ դասարանի սովորողներ

Նպատակը՝ սովորողները ներկայանում են անգլերեն, հարցերի և պատասխանների միջոցով ճանաչում են միմյանց, տեղեկանում մյուսների նախասիրությունների, ընտանիքի մասին:

Ընթացքը՝ բանավոր հարցերի միջոցով ուսուցիչը ստանում է սովորողների պատասխանները: Այնուհետև փորձում են սովորողները երկխոսության միջոցով կիրառել հարցերն ու պատասխանները:

Արդյունք՝ սովորողները պատրաստելու են նյութ իրենց մասին, իրենց նկարներով, ընտանիքի անդամների լուսանկարներով: Պատմելու են իրենց մասին անգլերեն: Շատ հավես նախագիծ, որը կհրապարակվի դասավանդողի բլոգում:

Hello September!

Նախագծի տեսակը՝ կարճաժամկետ

Տևողություն՝ սեպտեմբերի 4-17

Նախագիծ՝ Ողջույն սեպտեմբեր

Նախագծի մասնակիցներ՝ 3-5-րդ դասարանների սովորողներ

Նախագծի ընթացքը՝

My Summer adventures (իմ ամառային արկածները) վերնագրով սովորողներից յուրաքանչյուրը պատմելու է ամռան ընթացքում իր արկածների մասին: Նյութը ներկայացնելու է պրեզենտացիայի կամ տեքստի ձևով: Իր կատարած աշխատանքը հրապարակելու է իր անհատական բլոգում, համակարգելուց հետո միայն թողարկվելու է ուսումնական փաթեթի տեսքով:

Արդյունք՝ սովորողները յուրացնելու են մի շարք արտահայտություններ, կարողանալու են գործնականում կիրառել դրանք: Զարգանում է թե բանավոր, թե գրավոր խոսքը:

Նախագիծ՝ անգլերեն տեսաֆիլմերի ընտրանի

Նախագծի տեսակը՝ երկարաժամկետ

Մասնակիցներ՝ 1-ին դասարանի սովորողներ

Նպատակը-յուրացրած բառապաշարի գործնական կիրառում, ամրապնդում, ամփոփում

Օգտագործվող ՏՀՏ միջոցներ-համակարգիչ, ձայնարկիչ, տեսախցիկ և ֆոտոխցիկ

Ընթացքը՝

1.Սովորողները Paint ծրագրով նկարում են ընթացիկ թեմայի իրենց նախընտրած տարրը, և պատմում են դրա մասին։

Թեմա՝ ընտանի կենդանիներ

Ի՚ նչ է սա

Ի՚ նչ գույնի է

Սիրում եմ/չեմ սիրում

Մեծ է/փոքր է

  1. Նյութը ներկայացվում է տեսաֆիլմի տեսքով, նկարահանվում է սովորողը՝ ներկայացնելով իր սիրած կենդանին, միրգը, հագուստը։

Արդյունք. դասավանդողը համակարգում է ընթացիկ թեմայի արդեն իսկ պատրաստի տեսաֆիլմերն ու նյութերը, և որպես ուսումնական նյութ հրապարակում բլոգում, ենթակայքում։

 

Նախագիծ՝ իմ դպրոցը (“Մխիթար Սեբաստացու օրերը կրթահամալիրում”  նախագծի շրջանակներում)

Նախագծի տեսակը՝ կարճաժամկետ

Տևողությունը՝ նոյեմբերի  1-13

Մասնակիցներ՝ 4-5-րդ դասարանների սովորողներ

Նպատակը՝

Սովորողները անգլերենով ներկայացնելու են կրթահամալիրը իր բակով, ընքերցասրահով, մարզադահլիճով, և այլն: Պատրաստելու են տեսաֆիլմ, որը հրապարակվելու է դասավանդողի բլոգում :

Արդյունքը՝

արդյունքում ստանալու ենք տեսաֆիլմերի փաթեթ, որը հրապարակվելու է դասավանդողի բլոգում:

Նախագիծ՝ տոներ

նախագծի տեսակը՝ երկարաժամկետ

Մասնակիցներ՝ 4-5-րդ դասարանի սովորողներ

Նպատակը՝ սովորողները ծանոթանում են ամբողջ աշխարհում նշվող տոներին, տոների առանձնահատկություններին: Զարգանում է լեզվամտածողությունը, լայնանում է իմացումի շրջանակը:

Ընթացք՝

Սովորողները պետք է համացանցից գտնեն տեղեկություն որևէ երկրում նշվող այդ տոնի մասին: նյութը ներկայացնեն իրենց ընկերներին, համեմատեն և հակադրեն՝ գտնելով նմանություններն ու տարբերությունները: Նյութը տեղադրելու են իրենց անհատական բլոգներում:

Ակնկալվող արդյունք՝

Կունենանք տարբեր երկրների ավանդույթների մասին պատմող ուսումնական նյութեր՝ ֆիլմի կամ պրեզենտացիայի տեսքով:

 

 

Educational Projects 2017-2018

Title-Hello September

Period-September 4-17

Project type-short term

Participants-3-5 Grade pupils

Process-Pupils are supposed to write down about their Summer adventures with the title «My Summer adventures». They should make a presentation or write down a text. They should publish their works in their personal blogs. After coordination the works will be published  as an educational  package.

Result- Pupils will learn lots of expressions, they will be able to use them. As a result, both oral and written speech is developed.

Project-“ I am”

Project type-short term

Period-September 4-18

Participants-1 and 2 graders

Objectives: Pupils introduce themselves in English, they know each other by answering the questions. After that they use the questions to make up dialogues. As a result they know about their friends’ hobbies, families and so on.

 

Process: The teacher asks questions to the pupils. After that the pupils use the questions and the expressions in their dialogues.

Result expected: the pupils are supposed to present their works by using family photos. They should introduce themselves and their family members in English. It is supposed to be a positive project and will be published in the teacher’s blog.

 

English video selection

Project type-long term

Participants-1 year pupils

Purpose-Practical usage of new words, word combinations and expressions.

ICTs applied- a computer, a recorder, photo and video cameras.

 

Process:

  1. On the topic, let’s say,  “Animals” the pupils draw a picture with Paint program and say
  • What it is
  • What color it is
  • I like/I don’t like
  • It is big/It is small.
  1. They present their works in the form of a video. The pupils make videos where they present their favourite animals, fruit …. .

Result: The teacher gathers all the works done and publishes it in the blog as a ready made educational package.

Project: My school(The days of Mkhitar of Sebastia in the Educational Complex)

Type of the project-Short term

Period-November 1-13

Participants-4 and 5 graders

Purpose: The pupils are going to introduce their school in English with its garden, reading hall, gym, and so on. They will make films which will be published in their blogs.

Result: As a result all the videos will be published in the teacher’s blog.

 

Project-Holidays

Project type-long term

Participants-4 and 5 graders

Purpose: Pupils learn about the holidays celebrated all around the world. They introduce the holiday taken to their friends. After  that they compare and contrast the traditions and customs of different countries, find similarities and differences. They will publish their works in their personal blogs.

Result expected: A complete educational package about the customs and traditions of different countries in the form of a presentation or a film will be published in the educator’s blog.

Cooperative Projects

Project-Everything for you kids

Project type-long term

Participants-4 and 5 year pupils

Authors-Liana Asatryan, Gayane Parvanyan

Process: Pupils are supposed to be taken to different entertainments: The Puppet theatre, parks, cafes. They express their impressions in the form of  a text, a radio material or a video.

Purpose: The pupils gain communicative skills, obtain abilities to express their impressions and ideas in English and in Russian.

Result: The pupils will be able to introduce the entertainments for kids in English and in Russian. A bialingual electronic package is supposed to be made.

 

Project-Translations

English+Natural Sciences

Project type-long term

Participants-5 year pupils

Authors-Liana Asatryan, Iveta Janazyan

Process: The English videos are watched in the class. The text is made more simple and is translated. The text is published in the blogs of the pupils. It is checked during the Natural Sciences lesson, and is made a correct Armenian text with the Armenian language teacher.

Purpose: The pupils will learn elementary Natural Sciences terms, words and expressions.

An elementary Natural Sciences film is supposed to be made.

 

Project-Fairy teller

Project type-long term

Participants-5 year pupils

Authors-Liana Asatryan, Gayane Parvanyan

Purpose: The 5 year pupils translate from Armenian into English and Russian the fairy tales made up by the 2 year pupils. As a result the communicative skills are developed within the pupils, they learn new words and expressions and how to use them.

Result: Enrichment of the translation blog, making an audiobook.