Easter history and more

Нет описания фото.

Մասնակիցներ՝ Արևմտյան դպրոց-պարտեզի 4-5-րդ դասարանների սովորոողներ

Տևողությունը՝ ապրիլի 1-21

Նպատակը՝ Տարատարիք սովորողներ ձեռք են բերում Զատիկի մասին գիտելիքներ և տեղեկատվություն՝ կախված տարիքային առանձնահատկությունից և իմացության մակարդակից: Զարգանում է բառապաշարը, ինֆորմացիան օտար լեզվով ներկայցնելու հմտությունը: Սովորողները ծանոթանում են մշակութային առանձնահատկություններին, Զատիկը տոնելու այլ երկրների ավանդույթներին:

Ակնկալվող արդյունք՝ Արդյունքում ստանալու ենք  թարգմանություններ, <Զատիկը Հայաստանում՝ մեր տանը> խորագրով պատումներ:

Mariam Arshakyan

Nare Karapetyan

Gayane Badeyan

Viktorya Hovhannisyan

Seda Stepanyan

Viktorya Gigolyan

David Sargsyan

Erik Aghakhanyan

Erik Aghakhanyan

Hrayr Semirjyan

Anahit Tovmasyan

Grigor Harutyunyan

Elen Safaryan

Mariana Grigoryan

Aleqsandra Ayvazyan

Lana Grigoryan

Aram Maghaqyan

Maria Babajanyan

Nare Khachatryan

David Aghayan

Monika Tovmasyan