Նախագծեր 5-րդ դասարան

Մասնակիցներ՝ 5-րդ դասարանի սովորողներ

Տևողությունը՝ փետրվարից ապրիլ ամիսներ

Ընթացքը՝ սովորողները ներկայացնում են ստեղծագործական աշխատանքներ՝ տրված թեմային համապատասխան:

Սովորողները կիսվում են իրենց տպավորություններով, ներկայացնում ենիրենց կարծիքը: Զարգանում է հաղորդակցական հմտությունը, պատմելու, նկարագրելու հմտությունը, որի ընթացքում ձեռք են բերում և յուրացնում նոր բառեր ու արտահայտություններ, ամրապնդում իմացածը:

Արդյունքում սովորողները պատրաստում են ուսումնական նյութեր՝ պատումի, տեսաֆիլմի կամ պրեզենտացիայի տեսքով, որը հրապարակում են իրենց անհատական բլոգներում, իսկ արդյունքը ամփոփվում է դասավանդողի բլոգում:

My Last weekend

Hrant Khachatryan

Nare Karapetyan

David Sargsyan

Karine Gyulumyan

Anita Grigoryan

David Babajanyan

Narek Buniatyan

Grigor Harutyunyan

<Ամանորյա հեքիաթներ>

Hrant Khachatryan

Nare Karapetyan

Gevorg Brutyan

Catherine Epremyan

Anahit Tovmasyan

Grigor Harutyunyan

 

“A letter to my friend”

Hrant Khachatryan

David Sargsyan

Gayane Badeyan

Gevorg Brutyan

David Babajanyan

Anahit Tovmasyan

Grigor Harutyunyan

Elen Safaryan

 

Easter

Mariam Arshakyan

Nare Karapetyan

Gayane Badeyan

Viktorya Hovhannisyan

Seda Stepanyan

Viktorya Gigolyan

David Sargsyan

Erik Aghakhanyan

Erik Aghakhanyan

Hrayr Semirjyan

Anahit Tovmasyan

Grigor Harutyunyan

Elen Safaryan