Իմ սիրելի ընտանի կենդանին

Նախագծի մասնակիցներ՝ 3-րդ դասարանի սովորողներ

Նախագծի տևողությունը՝ սեպտեմբերի 10-հոկտեմբերի 15

Ընթացքը՝ սովորողները յուրացնում են ընտանի կենդանիների անվանումները, սիրում եմ չեմ սիրում արտահայտությւոնները, նկարագրության համար անհրաժեշտ գիտելիքներ:

Նպատակը՝ սովորողները պատմում են իրենց սիրելի ընտանի կենդանիների մասին, որի արդյունքում զարգանում են և բանավոր և գրավոր հմտությունները: Սովորողները ձեռք են բերում գիտելիքներ նկարագրության, իրենց սիրելի կենդանուն դրական ներկայացելու հմտություններ:

Արդյունքում ստանում ենք ընտանի կենդանիների մասին պատմող նյութերի փաթեթ՝ պրեզենտացիայի, տեքստի կամ ֆիլմի տեսքով: Արդյունքը հրապարակվում է դասավանդողի բլոգում:

Anna Tadevosyan

My pet.png

Petros Khiloyan

i-have-a-pet

Eva Movsisyan

hamster.png

Anooshik Enoqyan

i have pet.jpg

My pet.png

areg harutyunyan.png

Adriana Yayloyan

my pet .png

Narek a lion.jpg

my-pet4

Alex Eranosyan

a lion.jpg

Varduhi Otaryan

my pet.jpg

Anahit Abrahamyan

Anahit.jpg

Samvel Atikyan

I have a pet.png

Razmik Manukyan

20181014_204817

I have a pet. It is

a dog. It is white. It is fine.

Its name is Arjuk.

It is  11 months.

 

 

 

file.jpeg