Իմ դպրոցը, դասարանը

Նախագծի մասնակիցներ՝ 1-5-րդ դասարանի սովորողներ

Ընթացքը՝ նոյեմբերի 5-18

Նպատակը՝

Տարատարիք սովորողներ ներկայացնելու են իրենց դպրոցն իրենց կարողությունների և հմտությունների սահմանում: Նախագիծը նպաստելու է գրավոր և բանավոր խոսքի զարգացմանը, քանի որ մասնակիցները ներկայացնելու են ռադիոնյութեր, պատումներ, նամակներ, պրեզենտացիաներ, ինչպես նաև ֆիլմեր:

Արդյունքում ստանալու ենք ուսումնական նյութերի փաթեթ, որը հրապարակվելու է դասավանդողի բլոգում:

1-ին դասարան -Իմ դպրոցը (My school, school objects)

2-րդ դասարան-Իմ դպրոցը, Իմ առօրյան:

Սովորողները ներկայացնում են դերախաղ՝ օգտագործելով գրենական պիտույքների անվանումներ:

3-րդ դասարան-Դպրոցում:(At school, Dialogues)

3-րդ դասարանի սովորողները ներկայացնում են երկխոսություն դպրոց թեմայով:

 

4-5-րդ դասարան-Telling about our school “Mkhitar Sebastatsi Educomplex”(A letter to a penfriend, where the students tell about their school)(շարունակելի)

Հրանդ Ղազարյան

Արամ Մաղաքյան

Մարիանա Գրիգորյան

Սարգիս Սարգսյան

Մոնիկա Թովմասյան

Վարագ Նարեկ Տումանեան

Դավիթ Հովհաննիսյան

Ալեքսանդրա Ավագյան

Լանա Գրիգորյան