ես նախագիծ

Նախագծի մասնակիցներ՝ 1 և 2-րդ դասարանի սովորողներ

Նպատակը՝ սովորողները ներկայանում են անգլերեն, հարցերի և պատասխանների միջոցով ճանաչում են միմյանց, տեղեկանում մյուսների նախասիրությունների, ընտանիքի մասին:

Ընթացքը՝ բանավոր հարցերի միջոցով ուսուցիչը ստանում է սովորողների պատասխանները: Այնուհետև փորձում են սովորողները երկխոսության միջոցով կիրառել հարցերն ու պատասխանները:

1-ին դասարան

Hello!

How are you?

What is your name?

How old are you?

Hello song 

Hello, hello, hello

My teachers, friends.

I’m fine, I’m fine

I hope that you are too.

 

Hello, hello, hello

My school, my school.

I’m fine, I’m fine

We are having lots of fun.

Տեսաֆիլմի դիտում

2-րդ դասարան

What’s your name?

How old are you?

have you got a father, mother,…?

What is your father’s name?

Have you got a pet?

Is it brown?

Have you got a friend?

What is his/her name?

Տիեզերք՝ Moon,  sky, stars, the Earth.

I want to go to the Moon