Դեկտեմբեր ամսվա նախագծեր

1-5-րդ դասարաններ

Թեմա՝  ամանորյա հեքիաթներ

Մասնակիցներ՝ 1-3-րդ դասարանների սովորողներ

Տևողությունը՝ դեկտեմբերի 3-21

Նպատակը՝ Տարատարիք սովորողներ ՞Ամանոր՞ թեմայով արդեն իսկ յուրացրած գիտելիքները օգտագործում են տարբեր գործունեություններում: Սովորողները ձեռք են բերում բառապաշար, որը օգտագործում են նախադասությունների, այնուհետև տեքստի մեջ:

Արդյունք՝ նախատեսվում է սովորողների ձեռք բերած գիտելիքները կիրառել հեքիաթներ պատմելիս, ռադիոնյութ և տեսաֆիլմ ստեղծելիս, երկխոսություններ ներկայացնելիս:

4-5-րդ դասարաններ

Ամանորյա հեքիաթներ՝ The snowman

Ամանորյա հեքիաթների հորինում: