4-րդ դասարան

 Դասագիրք

Անգլերենի ֆլեշմոբ մայիսի 23-ին։

May 21-25

Դաս 1

put – put
find – found

tell – told
say – said

Էջ 138, “Minny’s visit to town”, կարդալ, բանավոր թարգմանել։ Դուրս գրել անցյալով բառերը, կազմել 3 նախադասություն։ Դարձնել հարցական, տալ դրական կամ բացասական պատասխան։

Օր՝. came

He came home late yesterday.

Did he come home late yesterday?

No, he didn’t.

Yes, he did.

 

Դաս 2

Կազմեք 5 հարց “Minny’s visit to town” տեքստի վերաբերյալ։

Սովորեք պատմել տեքստը։

May 14-18

Հարգելի սովորողներ, այս շաբաթ՝ մայիսյան հավաքի օրերին, ներկայացնելու ենք Shopping նախագիծը, որպես ուսումնական նախագիծ: Ձեր բլոգներում տեղադրեք նախագիծը, ներքևում տեղադրեք ձեր կատարած աշխատանքը: Նաև պատրաստվեք, կրկնեք երկխոսությունները Shopping թեմայով, որ դասարանում կազմակերպենք բանավոր երկխոսություններ:

Գրեք՝ ինչպես անցկացրեցիք ձեր անցյալ ճամփորդությունը “My last trip” վերնագրով։

Օգտագործելու եք անցյալ ժամանակաձևը:

Էջ 111, վարժ. 7-ի երկխոսությունը դերերով ներկայացնելու եք դասարանում բանավոր։

May 8-May 11

Դաս 1

Էջ 111, վարժ. 7-ի երկխոսությունը դերերով ներկայացնելու եք դասարանում բանավոր։

Անկանոն բայերը սովորել անգիր։

Դաս 2

Սովորել՝ do – did
swim – swam
ride – rode

Որևէ փոխադրամիջոցով ճամփորդելիս օգտագործում ենք by:

by car, by bus, by bicycle, by train, by plane, բայց՝ on foot(ոտքով)։

Էջ 114, վարժ. 14-ի բառերը օգտագործելով՝ գրեք՝ ինչպես անցկացրեցիք ձեր անցյալ ճամփորդությունը “My last trip” վերնագրով։

մայիսի 2- մայիսի 4

Թեմա՝ Travelling

Էջ 110, վարժ. 4-ի բառերը սովորել անգիր։

Առաջին սյունակում կանոնավոր բայերն են, որոնց ավելանուն է ed մասնիկ.

Օր. stay-stayed

play-played

Երկրորդ սյունակում անկանոն բայերն են։ Պետք է սովորել անգիր։

Օր՝. see-saw

go-went

Էջ 111, վարժ. 7-ի երկխոսությունը վարժ կարդալ, բանավոր թարգմանել, դուրս գրել անցյալ ժամանակի բայերը։

Օր՝. was, stayed, …….

Բառերը սովորել անգիր՝ a trip-ուղևորություն, a monument-հուշարձան, a square-հրապարակ, a hotel-հյուրանոց, an airport-օդակայան, an excursion-էքսկուրսիա.

Անգլերենի ֆլեշմոբ ապրիլի 18-ին։

Ապրիլի 16-20

Դաս 2

Healthy mind in a healthy body

Սովորել՝ What’s the matter with her/him-Ի՞նչ է պատահել նրան, she feels well-նա լավ է զգում, she feels bad-նա վատ է զգում, he has got a temperature-նա ջերմություն ունի, he looks ill-նա հիվանդ տեսք ունի, she has got a headache-նա գլխացավ ունի, she has got a toothache-նա ատամնացավ ունի, he has got a stomachache-նա ստամոքսի ցավ ունի, he has got an earache-նա ականջի ցավ ունի.

Էջ 103, վարժ. 5-ի երկխոսությունը վարժ կարդալ, բանավոր թարգմանել: Կազմել նմանատիպ երկխոսություն:

Ապրիլի 9-13

Դաս 1

Կրկնություն(Revision)

Էջ 97, վարժ. 2, էջ 98, վարժ. 4, էջ 100, վարժ. 9, 10, 11, ներքևի սյունակի բառերը սովորել անգիր։

Դաս 2

Ինքնաստուգում

Ուսումնական գարուն նախագիծ

մարտի 26-ից-ապրիլի 1-ը

Առաջադրանքներ

Ընթերցում ենք Բրիտանական Խորհրդի կայքի ուսուցողական հեքիաթները և կատարում առաջադրանքները։

bear\

The lazy bear

Զատիկը Հայաստանում, իմ տանը(Easter in Armenia, in my house)

Պատմեք, թե ինչպես անցկացրեցիք Զատիկը ձեր ընտանիքում՝ պրեզենտացիայի կամ տեսաֆիլմի տեսքով։

March 19-23

Դաս 1

Shopping նախագծի ամփոփում։

Թեմա՝ The way we look

Սովորողները ներկայացնում են իրենց զարմիկին կամ զարմուհուն։ Նկարագրում են նրան։

Առակ՝ Brother and sister,(էջ 92, վարժ. 18)։ Կարդացեք տեքստը, բանավոր թարգմանեք և պատասխանեք էջ 92, վարժ. 19-ի հարցերին։

Դաս 2

Առաջադրանքներ

Ընթերցում ենք Բրիտանական Խորհրդի կայքի ուսուցողական հեքիաթները՝

bear\

The lazy bear

March 12-16

Դաս 1

Պատրաստեք տեսաֆիլմ (shopping) գնումներ թեմայով:

Էջ 85, վարժ. 19, տեղադրեք many/much, վարժ. 20, ընտրեք երկու տարբերակներից մեկը,Օր՝ two loaves of bread. վարժ. 21, ընտրել a), b), c) տարբերակներից մեկը:

 

Դաս 2

 

Էջ 89, վարժ. 7, a), b)-անգիր սովորել:

Էջ 90, վարժ. 9, համեմատեք նկարում պատկերված մարդկանց՝ ըստ օրինակի.

էջ 90, վարժ 11-ի տեքստը՝ վարժ կարդալ, բանավոր նկարագրել Քեյթի զարմուհուն(a cousin):

March 5-7

Պատրաստեք տեսաֆիլմ (shopping) գնումներ թեմայով:

Տեսաֆիլմում գործող անձերն են գնորդն ու վաճառողը: Կարող եք ներկայացնել երկխոսություն հագուստի , ինչպես նաև մթերային խանութում, սուպերմարկետում:

Դասագրքից՝ էջ 88, վարժ. 2, նայեք նկարներին և անվանեք գործողությունները:

Իսկ հետո ասեք, թե դուք ինչ եք անում լավ մարզավիճակում լինելու համար: Օգտվեք էջ 88, վարժ. 3-ի արտահայտություններից:

February 26-March 2

Դաս 1

էջ 79, վարժ. 8-ի երկխոսությունը` դերերով սովորել անգիր:

Սովորել էջ 79, վարժ. 13-ի բառերը:

Դասի ընթացքը

 1. Սովորողները դերախաղի միջոցով ներկայացնում են գնումներ թեմայով երկխոսությունը:
 2. Կազմում են երկխոսություն՝ օգտվելով հետևյալ արտահայտություններից՝ a bottle(two bottles) of …, a box(three boxes) of …, a loaf(two loaves) of bread, a bar(four bars) of chocolate, a pound(2-3 pounds) of …, etc(և այլն).

Դաս 2

Էջ 79, վարժ. 14-ի երկխոսությունը՝ դերախաղի միջոցով ներկայացնել բանավոր:

Կազմեք գնումների երկար ցուցակ(Shopping list):ներառեք՝ vegetables, fruit, meat and fish.

Սովորողները, օգտագործելով how much/how many արտահատությունները, հարց ու պատասխանի միջոցով պարզում են թե որքան մթերք է գնել զուգընկերը.

Օր՝. How much bread is there in your bag?

Two loaves of bread.

February 20-24

Դաս 1

Դասագրքից՝ էջ 77, վարժ. 1-ի ոտանավորը՝ անգիր:

Թեմա՝ Shopping(գնումներ)

Էջ 77, վարժ. 2, պատասխանել հարցերին:

Clothes(հագուստ): a sweater, a dress, a jacket, trousers, a skirt, a shirt.

Դաս 2

many(հաշվելի)/much(անհաշվելի)(շատ)

էջ 79, վարժ. 8-ի երկխոսությունը վարժ կարդալ;

Բառեր՝ a size(չափս), a big size(մեծ չափս), a small size(փոքր չափս), try on(փորձել), cheap(էժան), expensive(թանկ), to suit(սազել)

Round up 2 գրքից՝ էջ 63, վարժ. 1, տրված բառերը առանձնացնել ըստ հաշվելի և անհաշվելի գոյականների:

էջ 64, վարժ. 2, 3.

February 12-16

Դաս 1

Էջ 74 վարժ. 18: Անգիր սովորել երկխոսությունը, զույգերով ներկայացնել դասարանում:

Դասագրքից՝ էջ 75, վարժ. 20. Կազմեք երկխոսություն՝ օգտագործելով տրված արտահայտություններն ու բառերը:

Դաս 2

Ինքնաստուգում՝ 

Թեմաներ՝ ներկա(I go,you go, he goes, she goes, it goes, they go, we go)-սովորաբար կատարվող, կրկնվող գործողությունների համար:every day(ամեն օր), every morning(ամեն առավոտ), often(հաճախ), usually(սովորաբար)):

Հիշեք՝ Հարցականը կազմվում է do/does-ի միջոցով, որը դրվում է նախադասության սկզբում, վերջում դնում ենք հարցական նշան(?). Does-ի դեպքում գործողություն ցույց տվող բառի վերջին s տառը դուրս է գալիս: Do I go?, Do you go?, Does he go?, Does she go?, Does it go?, Do they go?, Do we go?

She goes to school at 8 o’clock every day.

Does she go to school at 8 o’clock every day?

Ներկա շարունակական (I am going, you are going, he is going, she is going, they are going, we are going–  խոսելու ընթացքում կատարվող գործողություն, երբ ունենք now) նախադասություններ:

Ածականի համեմատության աստիճաններ:

Բառեր՝ (տոներին, արձակուրդներին և եղանակներին վերաբերող բառեր):

February 5-9

Դասագրքից՝ էջ 73, վարժ. 16, կարդացեք Մեծ Բրիտանիայի եղանակի մասին: Ինտերնետից գտեք հետաքրքիր նյութեր տարբեր երկրների եղանակների մասին հայերեն, նշեք նյութի աղբյուրը, թարգմանեք անգլերեն և տեղադրեք ձեր բլոգներում:

Էջ 74 վարժ. 18-ի երկխոսությունը վարժ կարդալ, դուրս գրել մրգերի և բանաջարեղենի անունները, թարգմանել և սովորել:

Լրացուցիչ՝ անգիր սովորել երկխոսությունը, զույգերով ներկայացնել դասարանում:

Էջ 75, վարժ. 19, շարունակեք նախադասությունները:

January 29- February 2

Seasons(տարվա եղանակներ)

էջ 72, վարժ. 13-ի տեքստը կարդալ, թարգմանել։

Բառեր՝ էջ 72, վարժ. 11՝ թարգմանել, սովորել։

Էջ 73, վարժ. 15, սովորել անգիր։

Adjectives(ածական)-ինչպիսի՚ն է առարկան։

Ծանոթացեք էջ 71, վարժ. 9-ի աղյուսակին:

Հիշեք՝ ածականի համեմատության աստիճանը անգլերենում արտահայտվում է -er-ի հավելմամբ, օր.՝ short-shorter

Իսկ գերադրական աստիճանը՝(ամենա), արտահայտվում է est-ի հավելմամբ, և իրենից առաջ դրվում է the:

օր.՝ short-the shortest

long-the longest

էջ 72, վարժ. 13-ի տեքստը պատմել։

 

January 22-26

Դասագրքից՝ էջ 69, վարժ. 4-ի Winter տեքստը կարդալ։ Գրել ձմռան մասին։

Էջ 69, վարժ. 5-ի արտահայտությունները կօգնեն ձեզ։

Տարվա եղանակները, եղանակի մասին՝

What’s the weather like today?

Weather vocabulary

January 15-19

էջ 61, վարժ. 8- տեքստը վարժ կարդալ։

present-նվեր, Christmas cards-Սուրբ Ծննդյան բացիկներ, relatives-բարեկամներ, decorate-զարդարել, stockings-գուլպաներ, gather-հավաքվել, together-միասին։

December 30-January 7

“Santa’s little helper”

Դիտեք ֆիլմը, կատարեք ներքևում տրված առաջադրանքները։

December 19

էջ 58, վարժ. 1-ի դասը կարդալ։ Գրեք նամակ Ձմեռ Պապիկին այդ օրինակով։

Երգ՝ We wish you a Merry Christmas

էջ 61, վարժ. 8- տեքստը վարժ կարդալ։

present-նվեր, Christmas cards-Սուրբ Ծննդյան բացիկներ, relatives-բարեկամներ, decorate-զարդարել, stockings-գուլպաներ, gather-հավաքվել, together-միասին։

December 10-December 14

Դաս 1

Դասագրքից՝ էջ 53, վարժ. 7-ի տեքստը վարժ կարդալ:

Սովորել բառերը՝ flat(բնակարան), fourth(չորրորդ), floor(հարկ), a bedroom(ննջասենյակ), a kitchen(խոհանոց), a bathroom(լոգասենյակ), a toilet(սանհանգույց), light(լուսավոր), because(որովհետև), a mirror(հայելի), a wardrobe(զգեստապահարան), a bookcase(գրապահարան), cooker(գազօջախ), fridge(սառնարան), next to(կողքին), in the corner of(անկյունում), opposite(դեմ դիմաց), sink(լվացարան), to visit(այցելել).

Christmas Carol Music – Silent Night

Դաս 2

Դասագրքից՝ էջ 53, վարժ. 7-ի տեքստը պատմել։

էջ 54, վարժ. 10-ի երկխոսությունը վարժ կարդալ։

 some day-մի օր:

Սովորել էջ 50, վարժ. 1-ի թվերի կարդալն ու գրելաձևը:

Հիշեք՝ the first-առաջին

              the second-երկրորդ

              the third-երրորդ

Իսկ 4-ից սկսած թվին ավելանում է –th, fourth(չորրորդ), tenth(տասներորդ), twenty-fifth(քսանհինգերորդ)……..

Նկարագրեք ձեր բնակարանը՝ “My flat” վերնագրով:

December 4-December 8

Rudolph the red-nosed reindeer

Ֆիլմը դիտեք տանը, կքննարկենք դասարանում։

Երգ՝ Rudolph the red-nosed reindeer

Դաս 1

էջ 45, տեքստ՝ Rover is a funny dog-պատմել

Դասագրքից՝ էջ 43, վարժ. 9՝ սովորել։

Բառեր՝ fellow-ընկեր, wooden-փայտե

Դաս 2

Էջ 47, վարժ 20-ի տեքստը վարժ կարդալ։

Բառեր՝ to keep-պահել, together-միասին

Պատմեք, թե անգլիացիները ինչպես են կենդանի պահում։

նոյեմբերի 27-դեկտեմբերի 1

Դաս 1

էջ 44, վարժ. 13-բառերը սովորել անգիր

էջ 45, տեքստ՝ Rover is a funny dog- վարժ կարդալ, բանավոր թարգմանել;

Կազմեք 5 հարց տեքստի վերաբերյալ:

Դաս 2

Rover is a funny dog՝ պատմել

Գրեք Ձեր սիրելի ընտանի կենդանիների մասին՝ “My pet” վերնագրով:

նոյեմբերի 20-24

Դաս 1

Գրեք ձեր ընտանիքի մասին։ Էջ 33, վարժ. 22-ի հարցերը կօգնեն ձեզ։

Այնուհետև տեքստը ձևափոխեք այնպես, կարծես Բիլլն է պատմում իր ընտանիքի մասին։

Դաս 2

Թեմա՝ կենդանիներ

Էջ 41, վարժ. 5, կարդացեք տեքստը և նկարագրեք նկարը։

Պատասխանեք հարցերին՝ էջ 42, վարժ. 6, Լրացրեք հարցերը՝ էջ 42, վարժ. 7.

նոյեմբերի 13-17

Մխիթար Սեբաստացու օրերը Կրթահամալիրում՝ Կրթահամալիրի տոնը:

1.Պատրաստվեք բանավոր ներկայացնել դպրոցի մասին ձեր գրածները:

2. Փորձեք պարզել, թե ինչու է մեր դպրոցը սկսել կրել Մխիթար Սեբաստացու անունը և որ թվականից:

3. Ի՞նչ է Մխիթար Սեբաստացու անունը:

4. Ո՞ր քաղաքում և ո՞ր կղզում է գտնվում Մխիթարյան Միաբանությունը:

5. Ու՞մ հետ են համեմատում Մխիթար Սեբաստացուն:

Ուսումնական աշուն

Հոկտեմբեր 30-նոյեմբեր 5

Պատրաստվում ենք Մխիթար Սեբաստացու օրերին: Լրացրեք ձեր պատումները Իմ դպրոցը “My school” թեմայով:

Խաղեր-Games

Կարդացեք տեքստը:

Բառեր՝twins-զույգեր, the week has just begun-շաբաթը նոր է սկսվել, chimps-շիմպանզեներ, to give a push-հրել, snooze-քուն, until- մինչև , bunch-խումբ:

Կատարեք առաջադրանքները:

Հոկտեմբեր 26-27

Էջ 27, վարժ. 5-սովորել վարժ կարդալ։

Բառեր՝ clever-խելացի, bright-պայծառ, till-մինչև, late at night-ուշ գիշեր։

Whose ?-ու՚մ

Լսեք և կրկնեք ֆիլմում հնչող արտահայտությունները։ Սովորեք։

Հոկտեմբեր 23-27

էջ 21, “Our Schoolyard”-պատմել։

Լրացուցիչ առաջադրանք՝ “My School”-պատմեք ձեր դպրոցի մասին:

Դասագրքից՝ էջ 23, վարժ. 10-կարդացեք երկխոսությունը։

Բառեր՝ to be afraid-վախենալ, to be good at-լավ լինել ինչ-որ բանից, it’s a pity-ցավալի է, to think-կարծել, to help-օգնել։

Այժմ կազմեք ձեր երկխոսությունը։

Հոկտեմբեր 16-20

Դասագրքից՝ էջ 20, վարժ. 5-բառերը սովորել;

էջ 21, “Our Schoolyard”-վարժ կարդալ:

էջ 21, “Our Schoolyard”-պատմել։

Էջ 22, վարժ. 7, Վարժ. 9(Գրել՝ երեխաները ինչ են անում հիմա.)

Հիշում ենք՝  

I am playing now

you are playing now                                 we are playing now

he is playing now                                      you are playing now

she is playing now                                     they are playing now

it is playing now

Լրացուցիչ առաջադրանք՝ “My School”-պատմեք ձեր դպրոցի մասին:

Հոկտեմբեր 9-13

Բոլոր նրանց համար, ովքեր չեն կատարել: Անպայման լրացրեք:

Լրացուցիչ առաջադրանք (տեղադրել բլոգում)` Իմ առօրյան-“My day”

Պատմեք ձեր առօրյայի մասին՝ ըստ հետևյալ օրինակի.

I wake up at 7 o’clock in the morning.(և այլն)

 1. Դասագրքից՝ էջ 17, վարժ. 19(պատասխանել հարցերին),  վարժ.20. Էջի ներքևի բառերը սովորել անգիր

2. School(դպրոց)

Սովորել.

School Subjects(առարկաներ)– Armenian(հայերեն), Russian(ռուսերեն), անգլերեն(English), մաթեմատիկա(Maths), պատմություն(History), տեխնոլոգիա(Technology), ֆիզկուլտուրա(PT).

Էջ 18, վարժ. 1-վարժ կարդալ, վարժ. 2-պատասխանել հարցերին:

3. We are at school(էջ 18)- սովորել անգիր:

Grammar Practice(քերականություն)

Հոկտեմբեր 3-6

Դասագրքից՝ էջ 12, տեքստ 5-“Summer is fun”-պատմել:

Էջ 16, վարժություններ 16, 17:

Grammar(քերականություն)

Round up 2 -գրքից՝ էջ 45, վարժ.  2, 3, էջ 46, վարժ. 4-6.

Լրացուցիչ առաջադրանք (տեղադրել բլոգում)` Իմ առօրյան-“My day”

Պատմեք ձեր առօրյայի մասին՝ ըստ հետևյալ օրինակի.

I wake up at 7 o’clock in the morning.(և այլն)

Սեպտեմբեր 27-29

Դասագրքից՝էջ 14, վարժ. 12

Պատրաստեք նմանատիպ երկխոսություն և պատրաստ եղեք բանավոր ներկայացնել դասարանում։

Դասագրքից՝ էջ 14, վարժ. 13-ճիշտ է(true), թե սխալ(false)

Էջ 15, վարժ. 14-պատասխանեք հարցերին։

Սեպտեմբեր 26

Դասագրքից՝ էջ 13, վարժ. 9

էջ 14, վարժ. 12, վարժ կարդալ երկխոսությունը։

 

Սեպտեմբեր 19-23

Թարգմանեք էջ 11, վարժ. 4-ի  բառերը և նախադասությունները:

Սովորել հետևյալ բառերը՝

To spend holiday, to swim in the sea, to play games, to go to the forest, to go to the mountains, to go to the zoo, to read books, to eat an ice-cream.

Դասագրքից՝ pg. 12, Text “Summer is fun”

1.Դուրս գրեք բոլոր գործողությունները՝ օր. to swim in the sea.

2. Տեքստից 5 նախադասություն դարձրեք հարցական:

Հիշեք՝ Եթե ունենք am, are, is, ապա հարցական դառնում է նրանց առաջ գալով: Օր.՝ Is Summer a nice season?

Եթե գործողությունը կատարում է ոչ թե մեկ, այլ մի քանի հոգի(բացառությամբ I-ի, որի դեպքում ևս օգտագործվում է do), հարցականը կազմվում է do-ի նախադասության առջևում օգտագործելու միջոցով: Օր.՝ Do they swim in the sea?

Action song-Փորձեք սովորել շարժումները տանը

Ֆլեշմոբ՝ 22.09.2017

Ես նույնպես (me too, So… I), և ժխտական ձևի (Neither….. I) արտահայտման ձևերը անգլերենում:

“So …. I” և “Neither…. I”-գլխավոր կանոնը հետևյալն է. գործողության ժամանակաձևը պետք է համապատասխանի տրված նախադասության ժամանակաձևին:

So Do I / Neither Do I

You can say “So do I” and “Neither do I” to respond to simple present sentences.

 • “I always sleep late on the weekends.”
  “So do I.”
 • “I don’t think that’s a good idea.”
  “Neither do I.”

So Am I / Neither Am I

You can say “So am I” and “Neither am I” to respond to simple present sentences with the verb “BE” or present continuous sentences.

 • “I’m from Moscow.”
  “So am I!”
 • “I’m not very outgoing.”
  “Neither am I.”
 • “I’m studying for the test next week.”
  “So am I.” 

So Did I / Neither Did I

You can say “So did I” and “Neither did I” to respond to simple past sentences.

 • “I studied chemistry in college.”
  “So did I.”
 • “I didn’t like broccoli when I was a kid.”
  “Neither did I.”

So Was I / Neither Was I

You can say “So was I” and “Neither was I” to respond to simple past sentences with the verb BE or past continuous sentences.

 • “I was very athletic when I was in high school.”
  “So was I.”
 • “I wasn’t happy about the new company policy.”
  “Neither was I.”
 • So Can I / Neither Can I

  You can say “So can I” and “Neither can I” to respond to sentences with “can” and “can’t.”

  • “I can run a mile in six minutes.”
   “So can I.”
  • “I can’t sing very well.”
   “Neither can I.”

So Will I / Neither Will I

You can say “So will I” and “Neither will I” to respond to sentences with “will” and “won’t.”

 • “I’ll be in the office until 8 PM today.”
  “So will I.”
 • “I won’t be able to go on the trip.”
  “Neither will I.”

So Would I / Neither Would I

You can say “So would I” and “Neither would I” to respond to sentences with “would” and “wouldn’t.”

 • “I’d like to learn how to cook.”
  “So would I.”
 • “I wouldn’t recommend that restaurant.”
  “Neither would I.”

Practice

Like– սիրել, նման լինել:

Սեպտեմբեր 25-29

Դասագրքից՝ էջ 10, վարժ. 2-պատասխանեք հարցերին

Սեպտենբերի 11-15

Գործողություններ-Actions

To run, to jump, to play football(tennis, hockey, guitar…), to play chess……..

I can/I can’t- run, jump, play football(tennis, hockey, guitar…),  play chess……..

 1. Գրեք ինչ կարող եք անել, ինչ չեք կարող անել։
 2. Լսեք երգը և դուրս գրեք գործողությունները։

Սեպտենբերի 4-8

Կարդացեք տեքստը միայն առաջին հատվածը(մինչև ride a bicycle and so on.)

Բառեր և արտահայտություններ տեքստից(թարգմանել)

adventure, warm season, beautiful nature, have a rest, great time, early, homework to do, lessons to learn, that’s why, go anywhere, spend time, a river, a lake, on fresh,

swim in warm water, climb trees, play different games, ride a bicycle.

Hello September!

Նախագծի տեսակը՝ կարճաժամկետ

Տևողություն՝ սեպտեմբերի 4-17

Նախագիծ՝ Ողջույն սեպտեմբեր

Նախագծի մասնակիցներ՝ 3-5-րդ դասարանների սովորողներ

Նախագծի ընթացքը՝

My Summer adventures (իմ ամառային արկածները) վերնագրով սովորողներից յուրաքանչյուրը պատմելու է ամռան ընթացքում իր արկածների մասին: Նյութը ներկայացնելու է պրեզենտացիայի կամ տեքստի ձևով: Իր կատարած աշխատանքը հրապարակելու է իր անհատական բլոգում:

Արդյունք՝ սովորողները յուրացնելու են մի շարք արտահայտություններ, կարողանալու են գործնականում կիրառել դրանք: Զարգանում է թե բանավոր, թե գրավոր խոսքը:  կստանանք հաճելի տպավորություն փոխանցող պատումների ընտրանի, որը կհրապարակվի դասավանդողի բլոգում:

Արդյունք

4.1 դասարան

Անժելա Դադոյան

Աննա հովհաննիսյան

Մանե Տոնոյան

Անի Բաղդասարյան

5.1 դասարան

Լիլիթ Արևշատյան

Օֆելյա Անդրեասյան

Սոնա Մեհրաբյան

Լալա Հովհաննիսյան

5.3 դասարան

Անի Աթոյան