2.2 դասարան

Սեպտեմբեր 11-15

ABC song

Ես նախագիծ- սեպտեմբերի 4-18

Նախագծի մասնակիցներ՝ 1 և 2-րդ դասարանի սովորողներՆպատակը՝ սովորողները ներկայանում են անգլերեն, հարցերի և պատասխանների միջոցով ճանաչում են միմյանց, տեղեկանում մյուսների նախասիրությունների, ընտանիքի մասին:

Ընթացքը՝ բանավոր հարցերի միջոցով ուսուցիչը ստանում է սովորողների պատասխանները: Այնուհետև փորձում են սովորողները երկխոսության միջոցով կիրառել հարցերն ու պատասխանները:

What’s your name?

How old are you?

have you got a father, mother,…?

What is your father’s name?

Have you got a pet?

Is it brown?

Have you got a friend?

What is his/her name?

Արդյունք՝ Սովորողները պատրաստելու են նյութ իրենց մասին, իրենց նկարներով, ընտանիքի անդամների լուսանկարներով: Պատմելու են իրենց մասին անգլերեն: Շատ հավես նախագիծ, որը կհրապարակվի դասավանդողի բլոգում:

Տիեզերք՝ Moon,  sky, stars, the Earth.

I want to go to the Moon

ABC song