5.1 դասարան

May 18-22

Goldilocks and the three bears

Once upon a time there was a little girl. Her name was Goldilocks. She had golden hair.
One day Goldilocks was walking in the forest. She saw a house and knocked on the door. She went inside. Nobody was there.
Goldilocks saw three bowls on the table. She was hungry.
‘This porridge is too hot! This porridge is too cold! This porridge is just right!’ Goldilocks ate all the porridge.
Goldilocks was tired now. ‘This chair is too big! This chair is too big, too! This chair is just right!’ But the chair broke!
Goldilocks was very tired. She went upstairs. ‘This bed is too hard! This bed is too soft! This bed is just right!’
Soon, the bears came home.
‘Someone has eaten my porridge!’ said Daddy Bear.
‘Someone has eaten my porridge!’ said Mummy Bear.
‘Someone has eaten my porridge!’ said Baby Bear.
‘Someone has sat on my chair!’ said Daddy Bear.
‘Someone has sat on my chair!’ said Mummy Bear.
‘Someone has sat on my chair – and it’s broken!’ said Baby Bear.
‘Someone has slept in my bed!’ said Daddy Bear.
‘Someone has slept in my bed!’ said Mummy Bear.
‘Someone has slept in my bed – and she’s still there!’ said Baby Bear.
Goldilocks woke up and saw the three bears. ‘Help!’ She ran downstairs and into the forest. She never came back again.

Words

Porridge-շիլա

bowl-խոր ափսե

was tired-հոգնած էր

upstairs- վերևի(աստիճաններով վերև)

downstairs-ներքև(աստիճաններով ներքև)

too hard-չափազանց կոշտ

too soft-չափազանց փափուկ

eat-ate-eaten

sit-sat-sat

sleep-slept-slept

break-broke-broken

run-ran-run

 

Choose the answer!

a. Daddy Bear’s porridge is …………………….. .too hot / too cold / just right
b. Mummy Bear’s porridge is ……………………. too hot / too cold / just right
c. Baby Bear’s porridge is ……………………………. too hot / too cold / just right
d. Daddy Bear’s chair is …………………………….. too big / just right
e. Mummy Bear’s chair is ……………………… too big / just right
f. Baby Bear’s chair is ………………………….. too big / just right
g. Daddy Bear’s bed is ………………………….. too hard / too soft / just right
h. Mummy Bear’s bed is ………………………… too hard / too soft / just right
i. Baby Bear’s bed is …………………………… too hard / too soft / just right

 

Put the sentences in order.

‘Someone has eaten my porridge!’ said the bears.
Goldilocks was tired. She sat on Baby Bear’s chair.
1. One day Goldilocks saw a house in the forest. She went inside.
‘Someone has slept in my bed!’ said the bears.
Goldilocks was very tired. She slept in Baby Bear’s bed.
Goldilocks was hungry. She ate all Baby Bear’s porridge.
Goldilocks woke up and saw the bears. She ran into the forest and never came back.
‘Someone has sat on my chair!’ said the bears.

 

 

present perfect(PDF)

present perfect(Word)

May 11-15

Lesson 1

Student Book: pg. 68-A, B(Welcome to Donna’s page)

Read and get ready to discuss: pg.69

Pg. 71-C(Make up sentences).

 

Grandma’s tales in 2080

Lesson 2

Workbook: pg. 68-71

May 4-8

The Present Perfect Tense

Նախագիծ՝ <Տատիկի հեքիաթները 2080թ.>

Grandma’s tales in 2080

Ընթացքը՝ Սովորողները ձայնագրում են իրենց տատիկների պատմած հեքիաթները մայրենի լեզվով

Նախագծին մասնակցում են խմբերով, խմբում՝ 4 -5 սովորող: Կատարվում է աշխատանքի բաժանում, որից հետո փուլերով կատարում են թարգմանությունը:

Թարգմանությունը կցվում է ձայնագրությանը: Նյութը ներկայացվում է տեսաֆիլմի տեսքով:

Նպատակը՝ Ապահովել հեքիաթների պահպանումն ու փոխանցումը սերնդեսերունդ:

 • Կարող եք ինքներդ ընտրել ձեր խմբի մասնակիցներին: Խմբում՝ 4 մասնակից: 
 • Ուղարկում եք ինձ խմբի անդամների անունների ցուցակները:
 • Ընտրում եք խմբից, թե ով է ձայնագրելու իր տատիկի պատմած հեքիաթը մայրենի լեզվով:
 • Ձայնագրությունը ուղարկում եք ինձ:
 • Կատարում ենք աշխատանքի բաժանում, որից հետո սկսում ենք թարգմանել: Թարգմանում ենք՝ դուրս գրելով անծանոթ բառերը:
 • Թարգմանությունը ավարտելուց հետո պատրաստում ենք ֆիլմ՝ կցելով անգլերեն թարգմանված տեքստը հայերեն ձայնագրությանը:

April 27-30

Ընտրեք որևէ մշակութային կենտրոն(Museum, Gallery, Theatre), կամ ժամանցի վայր, որտեղ կարող եք պատմություն կամ երկխոսություն կազմել`օգտագործելով զգայարանները:

Սա <Կենդանաբանական այգում>՝ “At the Zoo” մի օրինակ:

At the Zoo

We are at the Zoo. We are going to see lots of animals here. I see a gazelle. It looks graceful. The leopard looks wonderful. I hear music. It sounds beautiful. Where does it come from? I see. It is the canary. It sounds beautiful. But I am hungry. I see a cafe. I want something to eat.

Hello! Can I have some cookies?

Yes, please!

They smell good. Umm, they taste good as well. I love them.

It’s time to go home!

 

 

 

April 20-24

Lesson 1(April 20)

Senses(Զգայարաններ)

Student book, pg. 56, A Let’s talk:-Learn the dialogue, B(Let’s Practice),  C, D-(pg. 57), A, B-(pg.58)

Workbook: pg. 56-A, pg. 57-B, C, pg. 58-A.

Lesson 2(April 24)

Ընտրեք որևէ մշակութային կենտրոն(Museum, Gallery, Theatre), կամ ժամանցի վայր, որտեղ կարող եք պատմություն կամ երկխոսություն կազմել`օգտագործելով զգայարանները:

Սա <Կենդանաբանական այգում>՝ “At the Zoo” մի օրինակ:

At the Zoo

We are at the Zoo. We are going to see lots of animals here. I see a gazelle. It looks graceful. The leopard looks wonderful. I hear music. It sounds beautiful. Where does it come from? I see. It is the canary. It sounds beautiful. But I am hungry. I see a cafe. I want something to eat.

Hello! Can I have some cookies?

Yes, please!

They smell good. Umm, they taste good as well. I love them.

It’s time to go home!

 

April 13-17

Easter Quiz

Student Book: pg. 55(Let’s read about the broken vase)

Նմանատիպ պատմություն փորձեք գրել:

Senses(Զգայարաններ)

Student book, pg. 56, A Let’s talk: C(pg. 56)

April 6-10

Lesson 1(April 6)

Read about Easter

Easter is usually in April or May. It is a religious holiday. It celebrates the rebirth of Jesus. At Easter, many people like painting eggs in bright colours.

In England children play a game of rolling eggs down a hill. Many children go on an egg hunt, looking for hidden Easter eggs!

People eat lots of chocolate eggs and chocolate bunnies. In the UK, people also eat hot cross buns and a special Easter cake.

Do the Easter activities

 

Lesson 2(April 10)

Student book: pg. 53-D

Workbook; pg. 54-A,B

King Lear Part 2

March 30-April 3

Topic: Easter(Զատիկ)

Play and learn

Easter activities

English words for Easter

Easter Quiz

 

 

Read about Easter

Easter is usually in April or May. It is a religious holiday. It celebrates the rebirth of Jesus. At Easter, many people like painting eggs in bright colours.

In England children play a game of rolling eggs down a hill. Many children go on an egg hunt, looking for hidden Easter eggs!

People eat lots of chocolate eggs and chocolate bunnies. In the UK, people also eat hot cross buns and a special Easter cake.

Ձեռք բերած բառապաշարը օգտագործելով՝ փորձեք թարգմանել հետևյալ նախադասությունները՝

 

Զատիկ

Զատիկը քրիստոնեական տոն է: Այն խորհրդանշում է գարուն և Հիսուսի վերածնունդը:

Զատիկի խորհրդանիշ են համարվում ներկած ձուն, նապաստակը, ճուտիկը, զատկական բուլկին,(hot cross buns).

Մարդիկ սեղան են գցում, խմում են գինի, ուտում ձուկ, կանաչեղեն(greens) և չորամրգերով բրինձով փլավ:

Շնորհավոր Սուրբ Զատիկ:

 

Words

քրիստոնեական-Christian

խորհրդանշել-celebrate

Հիսուս-Jesus

վերածնունդ-rebirth

bunny-նապաստակ

զատկական բուլկի- hot cross buns

սեղան գցել-lay table

չորամրգերով բրինձով փլավ-rice pilaf with dried fruit

Ուսումնական Գարուն

King Lear 1st part

Առցանց ուսուցում՝ մարտի 16-20

 

1-ին առաջադրանքի համար օգտվիր Student Book: pg. 50-B, (CD2-31) նամակի օրինակից:

dry- չոր

season-եղանակ

often-հաճախ

during-ընթացքում

beach-ծովափ

on sunny days-արևային օրերին

enjoy-սիրել, վայելել

volcano-հրաբուխ

rainy season-անձրևային եղանակ

together-միասին

 1. Արտերկրում ապրող ընկերներիցդ մեկը կամ բարեկամներիցդ մեկը նամակով տեղեկացնում է, որ պատրաստվում է այցելել Հայաստան, կամ պատկերացրեք, իբրև դուք ապրում եք այլ երկրում: Պետք է նկարագրեք այդ երկրի եղանակը: Անձրևային է, թե չոր: Որ եղանակը ինչպիսին է, թե ինչ կարելի է անել կամ ուր կարելի է գնալ ըստ եղանակի:
 2. Այս օրերին լայն տարածում ունեցող վարակներից պաշտպանվելու խորհուրդները գրիր անգլերեն, հրապարակիր բլոգում: Կարող ես պատրաստել տեսաֆիլմ: Օգտագործիր you should արտահայտությունը:

 

Hi! I am ….. . I’ll tell you how to avoid the virus. You should ……. .

 • Wash your hands with soap or other antibacterial sanitizer.
 • Sneeze and cough into tissues
 • shouldn’t touch your face with unwashed hands.
 • Stay home when you’re sick.

avoid-խուսափել

soap-օճառ

antibacterial sanitizer-հակամանրէային ախտահանիչ

sneeze-փռշտալ

cough-հազալ

tissue-անձեռոցիկ

touch-դիպչել

sick-հիվանդ

 

 

March 02-06

Lesson 1

Student Book: pg. 42-Read the letters. Write a letter, use Past Simple and Future Tenses. Imagine you are in a foreign country and you visit sights of that country> Start your letter with “Dear ….”, tell where you went the day before” I went to …… yestreday”, what you are going to do the following day: “I will go to …… tomorrow”. Give descriptions. Write up to 5 sentences.(Ձեր բլոգներում հրապարակեք նամակ, որտեղ կպատմեք օտար երկիր կատարած ձեր ճամփորդության մասին: Պատմեք, թե որտեղ եք եղել նախորդ օրը, ուր եք պատրաստվում գնալ հաջորդ օրը: Նկարագրեք այդ վայրերը: Գրեք 5-ից ոչ պակաս նախադասություն):

Student Book: pg 44, B(Listen and make sentences)

Lesson 2

Workbook: pg. 42-A,B.

pg. 43-C, D.

Student Book: pg.42. Learn the letters(Սովորեք պատմել 42 էջի նամակները)

February 24-28

Lesson 1

Future Tense

Student book: pg. 38-A(Let’s talk)- learn the dialogue by heart (Երկխոսությունը սովորել անգիր)

We wrote about our future professions in the class. (Եթե չեք կատարել, պատմեք ձեր ապագա մասնագիտության մասին և հրապարակեք բլոգում):

Student book: pg 40-A(Practice the words)

pg. 40-B(Practice the sentences).

Student book: pg 41-C(Practice the questions and answer)

pg 41-D(Ask and answer)

Workbook: pg. 40-A, B, pg. 41-C,D.

Lesson 2

Ձեզ հետ բերեք ականջակալներ, անպայման ներբեռնեք CD-ին համակարգիչներում:

Student Book: pg. 42-A(Listen and learn the new words)-,B(Let’s read and discuss the texts).

We wrote about our future professions in the class. (Եթե չեք կատարել, պատմեք ձեր ապագա մասնագիտության մասին և հրապարակեք բլոգում):

February 17-21

Նախագիծ՝ ”Class magazine “

Lesson 1

We are learning “Future plans”.

Future Tense(Ապառնի ժամանակ)

Ապառնի Ժամանակաձևը կազմվում է WILL օժանդակ բայի և բայի անորոշ ձևով առանց TO մասնիկի: Այն դրվում է բայից առաջ հաստատական ձևում, իսկ հարցական ձևում will-ը դրվում է ենթակայից առաջ, ժխտական ձևում՝ will-ին ավելացնում ենք not ժխտական մասնիկը: Will-ը համապատասխանում է հայերենի Կ մասնիկին:

Հաստատական ձև/Affirmative form

 

 • I will work-Ես կաշխատեմ
 • You will work-Դու կաշխատես
 • He will work-Նա կաշխատի (արական)
 • She will work-Նա կաշխատի (իգական)
 • It will work-Այն կաշխատի (առարկա)

 

Հարցական ձև/Interrogative form
 • Will I work?-Կաշխատե՞մ ես
 • Will you work?-Կաշխատե՞ս դու
 • Will she work?-Կաշխատի՞ նա (իգական)
 • Will he work?-Կաշխատի՞ նա (արական)
 • Will it work?-Կաշխատի՞ այն (առարկա)

 

Ժխտական ձև/Negative form
 • I will not (won’t) work-Ես չեմ աշխատի
 • You will not (won’t) work-Դու չես աշխատի
 • He will not (won’t) work-Նա չի աշխատի (արական)
 • She will not (won’t) work-Նա չի աշխատի (իգական)
 • It will not (won’t) work-Նա չի աշխատի (առարկա)

 

Student book: pg. 38-A(Let’s talk)

Read the dialogue, learn to present in the class( Երկխոսությունը սովորել անգիր)

We wrote about our future professions in the class. (Եթե չեք կատարել, պատմեք ձեր ապագա մասնագիտության մասին և հրապարակեք բլոգում):

Pg. 39-C, learn the professions, ask and answer the questions(Սովորեք մասնագիտությունները, հարց տվեք և պատասխանեք ըստ օրինակի)՝

What do you think she’ll be?

I think she’ll be a hair stylist.

 

Practice the grammar chant: Student book, pg. 39-D

Workbook: pg. 38-A, 39-B.

Lesson 2

Student book: pg 40-A(Practice the words)

pg. 40-B(Practice the sentences).

Student book: pg 41-C(Practice the questions and answer)

pg 41-D(Ask and answer)

Workbook: pg. 40-A, B, pg. 41-C,D.

February 10-14

Նախագիծ՝ ”Class magazine “

Lesson 1

Make a dialogue with the missing things in the cartoon(a whistle, a hair clip, a magnifying glass, keys, earrings). Then write who the thief is.

Նախագիծ՝ ”Class magazine “

Lesson 2

We are learning “Future plans”.

February  07

Student book: pg. 37 “The missing pin”.

Read the text, write out the new words.
Workbook: pg. 37, points A(put the sentences in the right order), B- find the words from point A.

Նախագիծ՝ ”Class magazine “


January
31

Find a funny story about famous people in a book or a magazine and publish on your blog.

adverbs

 

 

 

adverbs 1

In the Class(դասարանում կարդալու ենք տեքստը, կատարենք առաջադրանքները)

Безымянный

 

Безымянный

February 3

Once Cookie found out that his whistle(սուլիչ) had disappeared(անհետանալ). He asked Pudding and Candy if they took it. It turned out(պարզվեց) however that Candy lost her hairpin(մազակալ) and Pudding- his magnifying glass(խոշորացույց)! The Kittens complained(գանգատվել) to Mom and Dad about the thief(գող) that somehow(ինչ-որ ձևով) sneaked(սոզոսկել) in the house. The parents discovered(հայտնաբերել) that some things disappeared too and the whole family decided to prepare a trap(թակարդ) for the mysterious(առեղծվածային) thief:)

So watch the cartoon and find out if the Kittens managed(կարողանալ) to catch the secret thief:)

learn the new words by heart(անգիր սովորեք նոր բառերը)

January 20 

Books and Literature

Charlie Chaplin

This is a story that Charlie Chapline liked to tell about himself.

This happened when he was already a world famous actor. A theatre announced a competition to see who could act like Charlie Chaplin. People who took part in the competition had to dress like Charlie Chapline, walk like Chaplin and act out one of the roles in a Chaplin film.

When Charlie Chaplin heard about the competition, he decided, as a joke, to take part in the competition himself. Of course, he didn’t tell about it to anyone.

Charlie was so much surprised when he heard that he wasn’t the winner. However, he decided that it was quite funny.

 

Put the sentences in the correct order.

 

-Charlie Chapline decided to take part in the competition.

-He didn’t win the first prize.

 1. This happened when he was already a world famous actor.

-Charlie was so much surprised when he heard that he wasn’t the winner.

-People who took part in the competition had to dress like Charlie Chapline, walk like Chaplin and act out one of the roles in a Chaplin film.

-Of course, he didn’t tell about it to anyone.

-A theatre announced a competition to see who could act like Charlie Chaplin.

 

Find a funny story in a book or a magazine and publish on your blog.

 

I like to read books.

My favourite writer is ….. .

My favourite character is …….. , because …….

 

Alex: Who is your favourite writer?

Tim: My favourite writer is ……..

Alex: Who is your favourite character? Why?

Tim: My favourite character is …….. , because …….

 

 

 

December 09-20

Ամանորյա միջոցառմանը երգելու ենք՝

December 09

Ամանորյա հեքիաթների հորինում:

Ամանորյա ինտերակտիվ առաջադրանքներ “Cambridge University Press”

 

December 13

Безымянный

December 16

Безымянный

December 20

Безымянный

Безымянный

Text Christmas

 

Text Christmas

December 02-06

Lesson 1

Get ready to write a “Test”

Revision “Past simple”, “Past Continuous”, Pg. 26-29, words and phrases.(Կրկնեք ածականը իր համեմատության աստիճաններով, անցյալ և անցյալ շարունակական ժամանակաձևերը, էջ 26-29 էջերի բառերն ու արտահայտությունները):

Lesson 2

Ask and answer using the words and phrases given. Learn the words and Phrases.

d091d0b5d0b7d18bd0bcd18fd0bdd0bdd18bd0b9-9.png

November 25-29

Lesson 1

Ask questions and answer on your blog

Безымянный

Workbook: pg. 20-23

Lesson 2

Безымянный.png

Workbook: pg. 24-27

November 11-15

Activities 1

Activities 2

Activities 3

Past simple or past progressive – Exercise 1
Past simple or past progressive – Exercise 2
Past simple or past progressive – Exercise 3
Past simple or past progressive – Exercise 4
Past simple or past progressive – Exercise 5
Past simple or past progressive – Exercise 6

 

Lesson 1

Read and practice the words: Student book pg. 22

Ask and answer:

What was she doing?

She was taking pictures.

What were they doing?

They were walking dogs.

 

Безымянный.png

Workbook:pg. 22-23

Lesson 2

Безымянный.png

Workbook: pg. 24-25

Tell about your day: What were you doing yesterday?

Ուսումնական Աշուն՝ հոկտեմբերի 31-նոյեմբերի 3

4-5-րդ դասարան՝ <Աշնանային…>

October 21-25

Lesson 1

Write what you like in your school. What is being a Sebastian? What do you have, that other students don’t?(Գրեք, թե ինչն եք ամենաշատը սիրում ձեր դպրոցում։ Ինչ է ձեզ համար լինել Սեբաստացի։ Ինչ է տալիս ձեզ Սեբաստացի լինելը, որ այլ դպրոցների աշակերտները հնարավորություն չունեն ունենալու)։

Student Book: Read the dialogue on page 20, understand. Then write about your weekend or make a similar dialogue.

Learn the phrases(Սովորեք արտահայտությունները) pg. 21-C

go for a walk, go for a bike ride, go bowling, go shopping, go skating.go for a swim. 

Answer the question using the phrses.

e.g. What did they do on the weekend?

They went for a bike ride.

Lesson 2

Test(Կրկնեք ածականները), Workbook: pg. 18- A, B, C.(Կրկնության առաջադրանքներ են, կատարեք և պատրաստվեք ինքնաստուգման):

Workbook, pg. 16-A.(դասրանում սկսել ենք, լրացրեք տանը), pg. 17-C, D.

October 14-18

Lesson 1

Add some information about the speed of the animal you have on your blogs. Get ready to compare its speed with the animal speed of your classmates.(Ձեր բլոգում հրապարակած նյութին ավելացրեք տեղեկություն արագության մասին: Պատրաստ եղեք համեմատել այդ արագությունը ձեր դասընկերների ընտրած կենդանիների արագության հետ):

Translate the new words, learn them.

Безымянный.png

Безымянный.png

Lesson 2

Безымянный.png

Безымянный.png

October 7-11

Lesson 1

Test(գրելու ենք ինքնաստուգում)

Կրկնեք many/much, a few/a little, some/any.

Հարցերին ճիշտ պատասխանել՝

Is there any soda?

Yes, there is.(No, there isn’t).

Are there many oranges?

Yes, there are.(No, there aren’t).

How many cartons of juice are there?

How much juice is left.(մնացել)

There are more dogs than cats.

 

Lesson 2

Կրկնեք տանը՝ little-less-the least

many(much)-more-the most

Prctice and compare (Լսեք, սովորեք և համեմատեք)

Безымянный.jpg

Դասարանում կատարել ենք C-ն, եթե բացթողում կա, լրացրեք տանը:

Безымянный.jpg

September 30-October 4

Lesson 1

Read the dialogue(Student book: pg. 10(A)). Imagine you are at the zoo. Create your own dialogue with one of your friends, publish on your blog.

Practice

d091d0b5d0b7d18bd0bcd18fd0bdd0bdd18bd0b9-27.jpg

as fast as(այնքան արագ որքան)

faster than(ավելի արագ քան)

 

Listen: CD1(21, 22, 23)

d091d0b5d0b7d18bd0bcd18fd0bdd0bdd18bd0b9-28.jpg

Lesson 2

Compare(Համեմատի՛ր) the animals on pg. 11(C). Translate the names of the animals into Armenian (Գտի՛ր հայերեն անվանումները):

Workbook: pg. 11(C)

Безымянный.jpg

September 23-27

Lesson 1

Read the text and learn the new words:

Безымянный

Answer the questions and publish on your blog

 1. What did dinosaurs with large flat teeth eat?
 2. What did dinosaurs with long, sharp teeth eat?
 3. What did dinosaurs with flat and sharp teeth eat?
 4. When did dinosaurs live?
 5. How do scientists study dinosaur food?

Workbook: Pg. 6-A,B, pg.7-C,D

Lesson 2

Безымянный.jpg

Workbook: pg. 8-A,B, pg. 9-C,D.

September 16-20

Lesson 1

Read the dialogue and act it out(ներկայացնելու եք բանավոր)

d091d0b5d0b7d18bd0bcd18fd0bdd0bdd18bd0b9-9.jpg

d091d0b5d0b7d18bd0bcd18fd0bdd0bdd18bd0b9-10.jpg

 

 

 

 

 

 

Workbook: pg. 2, A, Pg3, C,D.

Lesson 2

A little, a few with a noun

We use a little with singular uncountable nouns(a little օգտագործում ենք եզակի թիվ, անհաշվելի գոյականների դեպքում). We use a few with plural countable nouns(a few- հոգնակի թիվ, անհաշվելի գոյականների դեպքում):

Mary said nothing, but she drank some tea and ate a little bread.

We stayed a few days in Florence and visited the museums.

d091d0b5d0b7d18bd0bcd18fd0bdd0bdd18bd0b9-12.jpg

 

 

 

 

September 12-13

Lesson 1

Tell about any animal, about ther lifestyle, food. Any interesting information. It should be published on your blog.

Much/many

Do the test

September 2-6

Yes/No answers

Find an information about any animal you want, write out some useful information, especially, what they usually eat.

Follow the link to get some information

e.g. about <Spiders>

Did you know? Spiders are arachnids not insects. Insects have 6 legs, 3 body parts and antennae. While Spiders have 8 legs, 2 body parts and no antennae. They can have up to 8 eyes too, but they still don’t have very good eyesight. Spiders can lay unto 1000 eggs.

Spiders can be found all over the world. Clever spiders can make silk. Which they use to make spider webs. Spider webs are great for catching a spider’s dinner. Blowing gently in the wind, flies get caught in the spider webs.