3.1 դասարան

October 15

Безымянный

d091d0b5d0b7d18bd0bcd18fd0bdd0bdd18bd0b9-12.jpg

October 8

Լսեք և սովորեք երկխոսությունը: Սովորեք հարցին ճիշտ պատասխանել՝

Whose bag is that.

It’s Tom’s bag.

d091d0b5d0b7d18bd0bcd18fd0bdd0bdd18bd0b9-9.jpg

October 1

Լսե՛ք: CD1(22), նախադասությունները մուտքագրեք համակարգչում:

d091d0b5d0b7d18bd0bcd18fd0bdd0bdd18bd0b9-31.jpg

Լսե՛ք: CD1(23)

d091d0b5d0b7d18bd0bcd18fd0bdd0bdd18bd0b9-30.jpg

Աշխատանքային գրքերում(Workbook) լրացրեք 6 և 7 էջերը:

September 24

Բառերը սովորել, ուշադրություն դարձնել հոգնակի ձևերին:

d091d0b5d0b7d18bd0bcd18fd0bdd0bdd18bd0b9-21.jpg

Workbook: էջ 6 A,B

September 19

Տանը կրկնեք this-ի և that-ի հոգնակի ձևերը:
This is a…(սա… է)-These are …(սրանք … են)
That is a …(այն … է)-Those are …(դրանք … են)
This is a picture.
These are pictures.
That is a picture.
Those are pictures.
Դասագրքից՝ էջ 6 A,B. Վարժ կարդացեք, ուշադրութուն դարձրեք հոգնակի ձևերին:

This is/These are, That is/Those are

September 17

This is a …(Սա …. է՝մոտ գտնվող առարկաների համար)/That is a …(Այն … է՝ հեռու գտնվող առարկաների համար): 

Սեղմեք և փորձեք լրացնել This is կամ That is.

Հետևեք սլաքների երկարությանը՝ երկար սլաքի դեպքում օգտագործեք That is , կարճի դեպքում՝ This is.

Words

September 19

Sentences

Լսեք և գրեք նախադասությունները:

September 9-13

Play and Learn(Սեղմիր, խաղա և սովորիր)

Read the dialogue

What’s this?

It is(it’s) a pen.

Is it a pencil?

No it isn’t.

What’s this?

It is a door.

What’s this?

It is a window.

September 2-6

My pet (Իմ սիրելի ընտանի կենդանին)

Read(կարդա՛)

I like dogs. I have a dog. It is black and white. It is fine. It likes meat and bone.

meat-միս

bone- ոսկոր

Advertisements