3.2 դասարան

Let’s_Go_3rd_Graders: Student Book

Let’s_Go: Workbook

May 13

Տանը լսեք և սովորեք Student book, էջ. 22, CD 14-54. Workbook-ում դասարանում լրացրել ենք էջ 22 A-ի խաչբառը:

Նաև սովորեք տեղ ցույց տվող բառերը: Մենք դասարանում կրկնել ենք, նորից ու անընդհատ կրկնելու ենք, տանն էլ սովորեք ու կրկնեք:

on-վրա,

in-մեջ,

under-տակ,

next to-կողքը,

in front of-առջևում,

behind-հետևում:

Սովորեք սենյակների անվանումները՝

living room-հյուրասենյակ

bedroom-ննջասենյակ

kitchen-խոհանոց

bathroom-լոգասենյակ

April 22

Այս դասի համար կրկնեք մեր անցածը, բառերը, հարց ու պատասխանի ձևերը:

Գրելու ենք ինքնաստուգում:

Օր՝. What’s this?

This is a table.

What are those?

They are clocks.

Are these wallets?

Yes, they are.

Is that a workbook?

No, it isn’t.

Կրկնեք can-ի հարցական և ժխտական ձևերը:

Can you swim?

Yes, I can.

Can she fly?

No, she can’t.

Have, has-ի  հարցական և ժխտական ձևերը:

Do you have a book?

Yes, I do.

Does she have a coin?

No, she doesn’t.

April 8

Պատրաստվում ենք Զատիկին՝

Little Easter bunny

Little Ladybugs

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/easter

https://anglomaniacy.pl/easter-games.htm

https://www.esolcourses.com/content/topics/festivals/easter/worksheets/elementary-jumbled-letters.html

The 18th of March, Monday

Սեղմեք այս հղումին և փորձեք կատարել առաջադրանքները:

Անծանոթ բառեր՝

a map-քարտեզ ,guide-ուղեկցել, speak-խոսել, mountains-սարեր, river-գետ, high-բարձր, island-կղզի, ship-նավ, fast-արագ, coins-մետաղադրամներ, hole-փոս, full-լի, treasures-գանձեր, exercise-վարժություն, difficult-բարդ, cloud-ամպ, look like-նման լինել, careful-ուշադիր.

Լուծեք խաչբառը

The 13th of March, Wednesday

Student Book: pg. 2 Unit 1. read the dialogue and learn(Կարդացեք երկխոսությունը և սովորեք)

Պատրաստվեք բանավոր երկխոսության:

Workbook: pg. 2 Unit 1. Լրացրեք բաց թողած բառերը՝ օգտագործելով ներքևում տրված բառերը:

CD 1-03(Լսեք և կրկնեք)

The 4th of February, Monday

Աշխատանքային տետրերից՝ էջ 5, վարժ. 2, կազմիր ճիշտ նախադասություններ:

Սկսում ենք Food(մթերք) թեման: Audiobook-ից լսեք 04-1-ի մթերքների անվանումները: Դասագրքից ծանոթացեք մթերքների անվանումներին՝ էջ 9, վարժ. 1: Աշխատանքային տետրում կատարեք էջ 6, վարժ. 1:

The 29th of January, Wednesday

Student’s book, lesson 3, pg. 8(Դասագրքից՝ դաս 3, էջ 8), ex. 1(audiobook–ից լսեք 03-1, ասեք՝ ով է նոր ուսուցիչը), ex. 2, նայելով էջ 4-ի նկարին՝ ներկայացրեք անտառի բնակիչներից որևէ մեկին, ex. 4, պատասխանեք հարցերին անտառի բնակիչներից որևէ մեկի անունից:

Աշկատանքային տետրից՝ աշխատանքային տետրից՝ էջ 5, վարժ. 3, լրացրու հարցերը անտառային բնակչի անունից:

Դեկտեմբերի 11

Կարդում ենք հեքիաթը՝

Картинки по запросу A house in the forest cartoonA house in the forest

There is a house in the forest. A bird comes and knocks(թակել) on the door.

B:Knock, knock, who lives in the house?

No one! The bird goes home and lives there. A mouse comes and knocks on the door:

M:Knock, knock, who lives in the house?

B:It’s me. I am the bird. Who are you?

M:I am the little mouse.

B: Let’s live together.

A frog comes and knocks on the door:

F:Knock, knock, who lives in the house?

It’s me the bird, and me, the mouse. Who are you?

F: I am the frog.

Let’s live together!

A cockerel comes and knocks on the door:

C: Knock, knock, who lives in the house?

It’s me the bird, me the mouse, and me the frog. Who are you?

I am the cockerel.

Let’s live together!

A rabbit comes and knocks on the door:

R: Knock, knock, who lives in the house?

It’s me the bird, me the mouse, me the frog, and me the cockerel. Who are you?

I am the rabbit.

Let’s live together!

A bear comes and knocks on the door:

B: Knock, knock, who lives in the house?

It’s me the bird, me the mouse, me the frog, me the cockerel, and me the rabbit. Who are you?

I am the brown bear. Can I live with you (ձեզ հետ)?

No, you can’t. You are too big.

The bear sits on the house and the house falls down. The animals are very kind. They build(կառուցել) a new, big house and live together.

Պատրաստվում ենք ամանորին՝ լսեք և սովորեք:

Դեկտեմբերի 10

Սովորեք բառերը, վարժ կարդացեք և բանավոր թարգմանեք:

take

Աշխատանքային տետրերից՝ էջ 45, վարժ. 1,2(ընտրեք ճիշտ կրճատ պատասխանը), 4.(յուրաքանչուր վանդակում գրեք, թե որ բառը կարելի է փոխարինել he, she, it, they-ով):

Դեկտեմբերի 3

names1.png

read.png

Բառերը սովորել՝ a textbook-դասագիրք, to go-գնալ, school-դպրոց, together-միասին:

d683d5abd5b2.png

Նոյեմբերի 28

27-11.png

Նոյեմբերի 26

Սեղմեք և կատարեք առաջադրանքները

Վարժ կարդացեք, բանավոր թարգմանեք:

d0b1d0b5d0b7d18bd0bcd18fd0bdd0bdd18bd0b9.png

Լրացուցիչ՝

Աշխատանքային տետրերից՝ էջ 41, վարժ. 3, էջ 42, վարժ. 1, 3:

Նոյեմբերի 21

Դասագրքից՝ էջ. 78, վարժ. 5-ի նախադասությունները վարժ կարդալ, բանավոր թարգմանել:

Հիշեք՝ is (է), is not (չէ),  isn’t(ժխտականի կրճատ ձև, որը խոսակցականում լայն կիրառում ունի)

can (կարող եմ), cannot (չեմ կարող), can’t (ժխտականի կրճատ ձև)

has got (ունի),  has not got (չունի), hasn’t got (ժխտականի կրճատ ձև)

isnt.png

Աշխատանքային տետրերից՝ էջ 40, վարժ. 1, 2(լրացրեք սյունակը ըստ վերը նշված աղյուսակի), 4(գրել ժխտականի կրճատ ձևը).

Նոյեմբերի 19

Audio book-ից՝Lesson 43, ex.1(վարժ. 1): Լսեք և ասեք, թե ինչ է պատմում Ռոկին իր ընկերների մասին:

Դասագրքում նայեք նկարին՝ էջ 75, վարժ. 1, ասեք, թե ում մասին մոռացավ պատմի, ինչ կարող էր պատմել նրա մասին:

Բառերը սովորել՝

the elephant-big(մեծ) and strong(ուժեղ)

the dog-funny(զվարճալի) and kind(բարի)

the tiger-nice(գեղեցիկ) and smart(խելացի)

the lion-brave(խիզախ) and strong(ուժեղ)

the cow-kind(բարի) and sad(տխուր)

the cockerel-merry(ուրախ) and funny(զվարճալի)

Աշխատանքային տետրերից լրացնել էջ 38-ը(դասարանում մի մասը կատարել ենք): Էջ 39, վարժ. 1(մատիտով նշեք Ann has got a grey cat նախադասությունը և ներքևում լրացրեք),2(տեղադրեք can, has got, is),4(ստացեք 5 բառ).

Նոյեմբերի 16

Դասագրքից՝ էջ 72, վարժ. 7, վարժ կարդացեք, բանավոր թարգմանեք: Վարժ. 8, կարդացեք բառակապակցությունները, ուշադրություն դարձրեք հոգնակի թվին:

Աշխատանքային տետրերից՝ էջ. 37, վարժ. 1, 2, 4:

Նոյեմբերի 12

Վարժ կարդացեք երկխոսությունը, բառերը սովորեք:

Hello! Nice to meet you Hayk.

Nice to meet you Aram.(հանդիպել)

Welcome to Mkhitar Sebastatsi Educomplex.(բարի գալուստ)

Thank you!

Do you like it?

Yes, I do!

Look! This is our kitchen. We eat here.(խոհանոց)

Where is your sports hall?(սպորտ դահլիճ)

Here it is! Here we play games.(ահա)

Where is your farm?(ագարակ)

Here , look the horse! It is brown, it is big, it can run and jump.

Great! Can you ride a horse?

Yes, I do!

What about you?(իսկ դու՞)

Լրացուցիչ՝ սովորել երկխոսությունը, դասարանում բանավոր երկխոսություն եք ներկայացնելու:

Սովորելու են հոգնակի թիվը: Անգլերենում բառին ավելացնում ենք S:

a(ցույց է տալիս մեկ հատ), բնականաբար, հոգնակիի ժամանակ a-ն դուրս է գալիս:

Օր՝. a cat(կատու)-cats(կատուներ)

a dog(շուն)-dogs(շներ)

Գրեք հոգնակին՝

a pig-, a rabbit-, a bag-, a tree(ծառ)-, a lion-, a tiger-.

Նոյեմբերի 5-9

Hello! Nice to meet you Hayk.

Nice to meet you Aram.(հանդիպել)

Welcome to Mkhitar Sebastatsi Educomplex.(բարի գալուստ)

Thank you!

Do you like it?

Yes, I do!

Look! This is our kitchen. We eat here.(խոհանոց)

Where is your sports hall?(սպորտ դահլիճ)

Here it is! Here we play games.(ահա)

Where is your farm?(ագարակ)

Here , look the horse! It is brown, it is big, it can run and jump.

Great! Can you ride a horse?

Yes, I do!

What about you?(իսկ դու՞)

No, I can’t.

It’s ok. It is your school, too.

 

Աշնանային ուսումնական արձակուրդ՝ հոկտեմբերի 29-նոյեմբերի 4

Մենք գիտենք have got(have)-ունենալ արտահայտությունը:

I have got-she has got

you have got-he has got

they have got-it has got

Այժմ արտահայտում ենք պատկանելություն ‘s-ի միջոցով.

օրինակ՝ Ո՞մ կատուն: Աննայի կատուն(Ann‘s cat), Թոմի շունը-Tom‘s dog, Փեմի նապաստակը-Pam‘s rabbit.

Դասագրքից՝ էջ 69, վարժ. 3: գրում եք Աննայի կատուն ինչ գույն է, Սեմի նապաստակը ինչ գույն է, Թիմի պայուսակը ինչ գույն է, Ջիլլի գլխարկը ինչ գույն է, Ջիմի փայտը ինչ գույն է:

Կարդացեք էջ 70, վարժ 6-ի տեքստը և լուծեք հանելուկը:

Աշխատանքային տետրերից՝ էջ 35, վարժ. 4, էջ 36, վարժ. 2 (has got-ը փոխարինեք ‘s-ով). Օր.  Bill has got a pig(Բիլլը ունի խոզ)-Bill‘s pig(Բիլլի խոզը). վարժ. 4, նկարին նայելով՝ գրեք

խոզի փայտը(stick), կատվի պայուսակը(bag), նապաստագի գրիչը(pen):

I can- սեղմեք վրան և լսեք երգը:

Կատարեք առաջադրանքները:

Հոկտեմբերի 23

Սովորեք՝

happy-ուրախ

sad-տխուր

fat-գեր

slim-նիհար

Դասագրքից՝ էջ 66, վարժ. 5, կարդա և ասա, թե ինչ գույն է Ջիմի կատուն:(Read and say what colour is Jim’s cat). Վարժ. 6, կարդա և պատասխանիր հարցերին:(Read and answer the questions).

Աշխատանքային գիրք-տետրերից կատարեք Էջ 33, վարժ. 1, 2,4.

Հոկտեմբերի 15-17

Սովորել ենք՝

I-ես                                   we-մենք

you-դու                            you-դուք

he (նա`տղա)                  theyնրանք

she(նա՝ աղջիկ)

It-այն

Լսեք և ասացեք, թե որտեղ է ապրում մասնակիցներից յուրաքանչյուրը:(Audio book U3, Lesson 34, Ex. 1, Դասագրքից՝ էջ 59, վարժ. 1).

he, she, it-ի դեպքում live-ին պետք է +s:Live-she lives.

Օր՝. The cow lives on the farm.

Վարժ կարդացեք ոտանավորը՝(Կարող եք լսել Audio book U3, Lesson 34, Ex.5)

Green frog, green frog,

Where do you live?(Որտե՞ղ ես ապրում)

I live in the forest,

I live in the house,

I live in the zoo.

And what about you?(Իսկ դու՞)

Սովորել ենք օգտագործել let’s(եկ, եկեք) արտահայտությունը խաղերի անվանումների հետ:

Օր՝, Let’s play hide-and-seek- եկեք խաղանք պահմտոցի:

Let’s play tennis(football, volleyball, basketball).

Let’s paly tag-Եկեք խաղանք բռնոցի:

Let’s skip-Եկեք պարան ցատկենք:

Картинки по запросу farm cartoon farm(ագարակ)

Картинки по запросу forest cartoonforest(անտառ)

Картинки по запросу zoo cartoon zoo(կենդանաբանական այգի)

Картинки по запросу house cartoonhouse(տուն)

 

Լսեք և ասացեք, թե որտեղ է ապրում մասնակիցներից յուրաքանչյուրը:(Audio book U3, Lesson 34, Ex. 1, Դասագրքից՝ էջ 59, վարժ. 1).

Վարժ կարդացեք ոտանավորը՝(Կարող եք լսել Audio book U3, Lesson 34, Ex.5)

Green frog, green frog,

Where do you live?(Որտե՞ղ ես ապրում)

I live in the forest,

I live in the house,

I live in the zoo.

And what about you?(Իսկ դու՞)

Հոկտեմբերի 8

Լսեք և ասացեք՝ ինչ իմացաք Թոմասի մասին: Պատմեք ձեր մասին նույն օրինակով և ձայնագրեք կամ նկարահանեք:

I have a father. His name is Tom. I have a mother. Her name is Jane. I have a sister. Her name is Jenny. I have a brother. His name is Jack.

Այս օրինակով էլ գրեք ձեր ընտանիքի մասին:

slide_25

Սովորեք ամբողջ ոտանավորը:

Հոկտեմբերի 1-5

Նշում ենք ընտանիքի անդամների անունները: Օգտագործում ենք his(նրա՝ տղայի համար), her(նրա՝ աղջկա համար):

I have a father. His name is Tom. I have a mother. Her name is Jane. I have a sister. Her name is Jenny. I have a brother. His name is Jack.

Սովորել ենք առաջին քառատողը: Կրկնեք տանը: Կարդացեք ամբողջ ոտանավորը:

 

Լսեք և ասացեք՝ ինչ իմացաք Թոմասի մասին: Պատմեք ձեր մասին նույն օրինակով և ձայնագրեք կամ նկարահանեք:

Սեպտեմբերի 28

Կրկնել ենք գործողությունները՝

count(հաշվել)

I can count

write(գրել)

I can write

draw(նկարել)

I can draw.

Հարցնում ենք՝ ինչ կարող են անել՝

Can you jump?

Can you write?

Can you read a book?

Սովորել ենգ գրել ընտանիքի մասին:

My family

have/have got(երկուսն էլ ունենալ է թարգմանվում, մենք կօգտագործենք have տարբերակը)

I have a father.

I have a mother.

I have a sister.

I have not a brother.(չունեմ)

Նույն օրինակով գրեք ձեր ընտանիքի մասին:

Լսեք և ասացեք՝ ո՞վ է պատմում իր ընտանիքի մասին: Կհանդիպեք I have got- ի կրճատ տարբերակին՝ I’ve got:

Դասագրքից՝ էջ 35, վարժ. 2 (ընկերոջդ ցույց տուր ընտանեկան լուսանկար և պատմիր ընտանիքիդ մասին:)

animals-can_70828_1

Սովորելու ենք՝

slide_25

Սեպտեմբերի 24

Սովորել ենք ՝

jump

I can jump.

Swim

I can swim.

ride a bike

I can ride a bike.

Play computer

I can play computer.

Դասագրքից՝ Էջ 17, վարժ. 2.

Պատկերացրեք՝ վարագույրի հետևում կենդանի է թաքնված: Հարցրեք, թե ինչ է նա կարողանում անել:

Օր՝. Can you swim?

Yes, I can.

It is a fish.Картинки по запросу fish cartoon

Can you fly?

Yes, I can.

It is a bird.Картинки по запросу bird cartoon

 

Can you jump?

Yes, I can.

It is a ….

 

Can you run?

Yes, I can.

It is a …..

 

Սեպտեմբերի 19

Սովորել ենք ՝

I can(ես կարող եմ)+գործողություններ

I can dance-ես կարող եմ պարել:

I can sing-ես կարող եմ երգել:

I can read a book-Ես կարող եմ գիրք կարդալ:

I can play guitar-Ես կարող եմ կիթառ նվագել:

Խաղացել ենք Simon says խաղը: Երեխաները կբացատրեն խաղի կանոնները:

Դասագրքից՝ էջ 13, վարժ. 3: նայիր նկարին և ասա, թե ով ինչ է կարողանում անել:

Օգտագործիր jump(ցատկել), skip(պարան ցատկել), run(վազել), swim(լողալ), fly(թռչել), sit(նստել).

Օր՝. The cat can jump.

Այժմ գրիր, թե դու ինչ կարող ես անել:

Աշխատանքային գիրք-տետրերից լրացրեք էջ 5, վարժ. 1,2: Էջ 6, վարժ. 1,3:

 

Սեպտեմբերի 17

Դերախաղով ներկայացրել ենք երկխոսությունը: Նորից կրկնեք տանը:

Hello!

Hi!

Who are you?(Ո՞վ ես դու)

I am the cat, I am Jane!

How old are you Jane?

I am seven!

Սովորելու ենք can (կարողանալ)+գործողություններ:

Նկարեք ձեր սիրելի ընտանի կենդանուն և մեր սովորած օրինակով պատմեք նրա մասին և ուղարկեք ինձ:

Սեպտեմբերի 14

Գրել ենք՝ My name is….. . I am ……(տարիքը) . I am fine.

Կրկնել ենք թվերի գրելաձևը:

Աշխատանքային գիրք-տետրերում լրացրեք էջ 4, դաս 2-ի վարժ, 1, դաս 3-ի վարժ. 1:

Դասագրքից՝ էջ 10, վարժ. 1(Նոր մասնակիցներ ունենք: Ասեք, թե որ մասնակիցը որ համարի ներքո է հանդես գալիս):

Օր՝. Number six is the crocodile.

Լսեք, թե ինչպես է Թիմը ծանոթանում նոր մասնակցի հետ: Ասեք՝ ով է նա:

 

Սեպտեմբերի 12

Սովորել ենք գրել թվերը`

One-1

two-2

three-3

four-4

five-5

six-6

seven-7

eight-8

nine-9

ten-10

Պատկերացրեք` կենդանիները մրցում են: Դասարանում գրել ենք, շարունակեք տանը, թե որ կենդանին որ երոդ համարն է:

Օր`. Number one is the dog.

Number two is the cat.

Այլ կենդանիներ`lion, tiger, elephant, camel, hippo(գետաձի), rabbit, hamster, penguin

Սեպտեմբերի 10

Սովորել ենք՝

A greeting song

Պատմել ենք կենդանիների մասին՝

I have a pet. It is a cat. It is black and white. It is fine.

Փորձել ենք գրել մեր սովորածը:

(Սեղմիր և կատարիր առաջադրանքները:)

My pet

 

Սեպտեմբերի 6

 

(Սեղմիր և կատարիր առաջադրանքները:)

My pet

 

Սեպտեմբերի 5

My pet

a dog, a cat, a ha

mster, a fish, a parrot.

Սեպտեմբերի 4

Կենդանիներ, ընտանի կենդանիներ:

I like dogs. I have a dog. It is black and white. It is fine.

Սեպտեմբերի 3

Ծանոթություն

Hello! How are you?

I am fine.

What is your name?

How old are you?

 

Իմ սիրելի ընտանի կենդանին

Նախագծի մասնակիցներ՝ 3-րդ դասարանի սովորողներ

Նախագծի տևողությունը՝ սեպտեմբերի 3-14

Ընթացքը՝ սովորողները յուրացնում են ընտանի կենդանիների անվանումները, սիրում եմ չեմ սիրում արտահայտությւոնները, նկարագրության համար անհրաժեշտ գիտելիքներ:

Նպատակը՝ սովորողները պատմում են իրենց սիրելի ընտանի կենդանիների մասին, որի արդյունքում զարգանում են և բանավոր և գրավոր հմտությունները: Սովորողները ձեռք են բերում գիտելիքներ նկարագրության, իրենց սիրելի կենդանուն դրական ներկայացելու հմտություններ:

Արդյունքում ստանում ենք ընտանի կենդանիների մասին պատմող նյութերի փաթեթ՝ պրեզենտացիայի, տեքստի կամ ֆիլմի տեսքով: Արդյունքը հրապարակվում է դասավանդողի բլոգում: