3.1 դասարան

May 21

Կարդացեք տեքստը, բանավոր թարգմանեք, պատասխանեք հարցերին:

The Baby Elephant

This is a story about a baby elephant. The baby elephant is not happy. He says, “I do not like to work at the circus.  I do not want to do tricks for children. I want to run away”.  So he runs away. He comes to a forest and sees a brown bear. He says to the brown bear, “I want to live with you in the forest”.

“All right,” says the brown bear. “But you must get ready for the winter. You must find a hole in which you can sleep in winter.”

The baby elephant does not like to work. He does not want to look for a hole. So he goes away. He walks and walks. Then he sees a squirrel and says to him, “I want to live with you”.

“All right”, says the squirrel. “ But you must get ready for  the winter. You must get nuts for the winter”.

But the baby elephant says, “I do not want to get ready for the winter. I do not want to get nuts for the winter. I do not want to look for a hole. I do not want to live in the wood. I want to go home. And the baby elephant goes back to the circus.

story -պատմություն                                                                 find-գտնել

say -ասել                                                                                       hole-որջ

circus-  կրկես                                                                      to look for-փնտրել

to do tricks-  հնարքներ անել                                                  squirrel-սկյուռ

to run away   -փախչել               to get nuts for the winter-ընկույզ հայթայթել ձմռան համար

forest -անտառ                                                              to go back-վերեդառնալ

to get ready for the winter-պատրաստվել ձմռանը

 

Պատասխանեք հարցերին(answer the questions)

  1. Who is the story about?
  2. Why isn’t the baby elephant happy?
  3. Where does he want to live?
  4. Why does the baby elephant go back to the circus?
  5. What kind of elephant is he?(Մի քանի բառով ներկայացրեք, թե ինչպիսին է փոքրիկ փղիկը)

May 14

Student book: pg. 35, ex 1, երկխոսության նախադասությունները դասավորեք ճիշտ հերթականությամբ, սովորեք երկխոսությունը անգիր:

Մեր հաջորդ թեման must( պետք է), mustn’t(չպետք է) մոդալ բայերն են: 

Օրինակ՝

I must do my homework on time.(Ես պետք է ժամանակին կատարեմ տնային աշխատանքս)

You must go to bed early.(Դու պետք է շուտ գնաս քնելու):

Must-ը բոլոր դեմքերի (I, you, we, they, he, she, it) համար նույնն է:

Սեղմեք այստեղ և կատարեք Բրիտանական Խորհրդի առաջարկած առաջադրանքները՝ must( պետք է), mustn’t(չպետք է) թեմայով: 

Սկզբում սեղմեք preparation, և ծանոթացեք տեսանյութում օգտագործվող բառերին: 

Սեղմեք և դիտեք տեսանյութը: Այնուհետև սեղմեք game և ստուգեք, թե որքանով եք հասկացել տեսանյութը:

Վերջին քայլը՝ տպեք կամ Paint-ում տեղադրելով՝ կատարեք առաջադրանքները:

school-դպրոց

pets-ընտանի կենդանիներ

eat-ուտել

shout-բղավել

uniform-համազգեստ

do homework-կատարել տնայինը

teacher-ուսուցիչ

go to bed-գնալ քնելու

arrive-ժամանել

wear-հագնել

May 7

Բլոգում եթե դեռ չեք տեղադրել կենդանիների մասին ինֆորմացիա՝ առանց կենդանու անունը նշելու, տեղադրեք, բանավոր թարգմանեք:

Student book: pg. 35, ex 1, երկխոսության նախադասությունները դասավորեք ճիշտ հերթականությամբ, վարժ կարդալ սովորեք, բանավոր թարգմանեք:

Լրացուցիչ՝ սովորել երկխոսությունը անգիր:

pg. 36, ex. 3, տրված բառերը լրացրեք բաց թողած տեղերում: 

Կրկնեք`

why-ինչու, what-ինչ, where-որտեղ, when-երբ, who-ով:

May 2

Դասագրքից՝ էջ 33, վարժ. 4, վարժ կարդալ, ընտրել որևէ մեկ կենդանին, տեղադրել բլոգում և սովորել պատմել:

April 30

Безымянный

pg. 32, ex. 1, լսեք աուդիոգրքից 19-1-ը և վերականգնեք երկխոսությունը:

Լրացուցիչ՝ երկխոսությունը սովորել անգիր:

Սովորեք բառերը՝

Безымянный

April 23

Pg. 29-30. Lesson 16. Progress check. Կատարեք տանը, կրկնեք, որ ամրապնդվի:

Աշխատանքային տետրի ինքնաստուգումը կկատարենք դասարանում՝ էջ 18:

April 16

Դասագրքից՝ էջ 26, վարժ. 4-ի երկխոսությունը՝ վարժ կարդալ: Սովորել բառերը:

Безымянный

Գրեք, թե ինչով են անտառի բնակիչները զբաղվում շաբաթվա օրերին:

Օր՝. Jess reads a book on Monday … .

Աշխատանքային տետրից՝ էջ 16, վարժ. 1, 2, 3.

April 9

Безымянный

Audiobook-ից Լսեք 12-1-ը և ասացեք, ում մասին է պատմում Ջիմը և ինչ է նրա անունը:

Student book: էջ. 23, վարժ. 6, Workbook-ից՝ էջ 14. վարժ. 1, 3, 4.

 

April 4

Little Easter bunny

Little Ladybugs

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/easter

https://anglomaniacy.pl/easter-games.htm

https://www.esolcourses.com/content/topics/festivals/easter/worksheets/elementary-jumbled-letters.html

The 19th of March, Tuesday

Սովորեք հետևյալ Wh հարցական բառերը՝

why-ինչու, what-ինչ, where-որտեղ, when-երբ, who-ով:

Կատարեք աշխատանքային տետրից՝ էջ 11, վարժ. 1, 2, 3

Դասագրքից՝ էջ 20, վարժ. 5,(Հարցերը համապատասխանեցրեք պատասխաններին):

Վարժ կարդացեք էջ 21, վարժ. 6-ի տեքստը “My school friend”,  բանավոր թարգմանեք:

The 5th of March, Tuesday

Հիշե՛ք

She likes sweets very much.

Does he (she) like sweets?
Yes, he (she) does.
No, he (she) doesn’t.

Փորձեք հարց տալ և պատասխանել այո, կամ ոչ՝

Օր՝. She goes to school at 8 o’clock.

Does she go to school at 7 o’clock?

No, she doesn’t.

  1. He likes sweets very much.
  2. She lives in Yerevan.
  3. He plays football very well.(շատլավ)

Audiobook-Լսիր 08-1, պատասխանիր Բիլլիի հարցին:

Կարդա, պատմիր քո մասին:

Hello. I’m Billy. I live in a forest. I think(կարծում են) I’m very kind. I have got many friends. I go to school. I read books and write poems(ոտանավորներ գրել). I like honey (մեղր), sweets, jam and cakes. But I don’t like cabbage (կաղամբ) and corn. And what about you? Do you like honey and sweets?

Արդեն սովորել ենք հետևյալ 2 հանելուկները:

  1. It’s brown ,

It’s sweet,

Children like to eat.

What is it?

 

2. It has a face and two hands,

But has no arms and no legs?

What is it?

Դասարանում կարդացել և գուշակել ենք հետևյալ 2 հանելուկները: Տանը սովորեք անգիր:

 3. I’m tall when I’m young,

I’m short when I’m old.

What am I?

 

4.  Mary’s father has 4 children;

 Nana, Nene, and Nini.

So what is the 4th child’s name?

The 26 th of February, Tuesday

Էջ 15, վարժ 1, Կարդա հանելուկը և գուշակիր:

Այժմ կարդա հետևյալ հանելուկները և փորձիր գուշակել՝

It’s brown ,

It’s sweet,

Children like to eat.

What is it?

 

2. It has a face and two hands,

But has no arms and no legs?

What is it?

Լրացուցիչ՝ սովորիր հանելուկները անգիր:

The 28 th of February, Thursday

Audiobook-Լսիր 08-1, պատասխանիր Բիլլիի հարցին:

Կարդա, պատմիր քո մասին:

Hello. I’m Billy. I live in a forest. I think(կարծում են) I’m very kind. I have got many friends. I go to school. I read books and write poems(ոտանավորներ գրել). I like honey (մեղր), sweets, jam and cakes. But I don’t like cabbage (կաղամբ) and corn. And what about you? Do you like honey and sweets?

The 19th of February, Tuesday

Student Book: Pg 13, ex. 6-Read the text, say what Rex can do(Կարդա տեքստը և ասա, թե ինչ է կարողանում անել Ռեքսը)

Լրացուցիչ՝ Փորձիր պատմել, թե ինչ է կարողանում անել Ռեքսը:

Now write what you can do(իսկ դու ինչ կարող ես անել):

Workbook: pg. 8, ex.4

The 12th of February, Tuesday

Հիշեք he, she, it-ի առանձնահատկությունը ներկա ժամանակաձևում՝ գործողություն+s(es):

he(she, it) likes          he(she, it) plays

he(she, it) lives          he(she, it) sings

he(she, it) has            he(she, it) swims

սովորեք հետևյալ գործողությունները he, she, it-ի համապատասխան վերջավորությամբ:

do-he(she, it) does

go-he(she, it) goes

dance-he(she, it) dances

say-he(she, it) says

sit-he(she, it) sits

take-he(she, it) takes

walk-he(she, it) walks

Հետևյալ նախադասություններում I-ը փոխարինեք he-ով համ she-ով, կարծես թե մեկ ուրիշն է կատարում գործողությունը:

Օր՝. I live in the city. –She lives in the city.

1. I live in the city.                                   6. I do my homework alone.
2. I have a car.                                          7. I ride my bike to school.
3. I live in an apartment.                        8. I have sisters / a sister.
4. I live with my parents.                        9. I have brothers / a brother.
5. I do my homework at school.            10. I work downtown.

The 5th of February, Tuesday

Color crossword(Գույների խաչբառ)-սեղմեք և լուծեք խաչբառը:

Do you like sweets?

Yes, I do.
No, I don’t.

Լսեք երգը և յուրացրեք հարցը իր դրական և բացասական պատասխաններով:

 

 

Audiobook-ից լսեք 05-1, և ասացեք, թե ինչ է հյուրասիրում ուսուցչուհին իր աշակերտներին:

Այժմ կարդացեք և լսեք 05-1.

Mary, do you like cheese?

Yes, I do. Thank you!

Would you like some bread?(Հաց կցանկանա՞ս)

Yes, please!

Help yourself!(Հյուրասիրվիր)

Jack, do you like fish?

No, I don’t, but I like ham.(խոզի միս)

Help yourself.

Thank you, Miss Chatter.

Would you like some juice?(Հյութ կցանկանա՞ս)

Yes, please

Աշխատանքային տետրից՝ էջ 7, վարժ. 3: Նախադասությունները համարակալիր այնպես, որ ստացվի երկխոսություն:

I would like=I’d like(Կրճատ ձև)

The 29th of January, Tuesday

Student’s book, lesson 3, pg. 8(Դասագրքից՝ դաս 3, էջ 8), ex. 1(audiobook–ից լսեք 03-1, ասեք՝ ով է նոր ուսուցիչը), ex. 2, նայելով էջ 4-ի նկարին՝ ներկայացրեք անտառի բնակիչներից որևէ մեկին, ex. 4, պատասխանեք հարցերին անտառի բնակիչներից որևէ մեկի անունից:

Աշխատանքային տետրից՝  էջ 5, վարժ. 3, լրացրու հարցերը անտառային բնակչի անունից:

The 31st of January, Thursday

Աշխատանքային տետրերից՝ էջ 5, վարժ. 1՝ ներկիր թիթեռնիկին և կրկնիր գույները: Ուշադրություն դարձրու գույների գրելաձևին: Վարժ. 2, կազմիր ճիշտ նախադասություն:

Սկսում ենք Food(մթերք) թեման: Audiobook-ից լսեք 04-1-ի մթերքների անվանումները: Դասագրքից ծանոթացեք մթերքների անվանումներին էջ 9, վարժ. 1: Աշխատանքային տետրում կատարեք էջ 6, վարժ. 1:

Դեկտեմբերի 11

Պատրաստվում ենք ամանորին՝ լսեք և սովորեք:

 

 

 

Կարդում ենք հեքիաթը՝

Картинки по запросу A house in the forest cartoonA house in the forest

There is a house in the forest. A bird comes and knocks(թակել) on the door.

B:Knock, knock, who lives in the house?

No one! The bird goes home and lives there. A mouse comes and knocks on the door:

M:Knock, knock, who lives in the house?

B:It’s me. I am the bird. Who are you?

M:I am the little mouse.

B: Let’s live together.

A frog comes and knocks on the door:

F:Knock, knock, who lives in the house?

It’s me the bird, and me, the mouse. Who are you?

F: I am the frog.

Let’s live together!

A cockerel comes and knocks on the door:

C: Knock, knock, who lives in the house?

It’s me the bird, me the mouse, and me the frog. Who are you?

I am the cockerel.

Let’s live together!

A rabbit comes and knocks on the door:

R: Knock, knock, who lives in the house?

It’s me the bird, me the mouse, me the frog, and me the cockerel. Who are you?

I am the rabbit.

Let’s live together!

A bear comes and knocks on the door:

B: Knock, knock, who lives in the house?

It’s me the bird, me the mouse, me the frog, me the cockerel, and me the rabbit. Who are you?

I am the brown bear. Can I live with you (ձեզ հետ)?

No, you can’t. You are too big.

The bear sits on the house and the house falls down. The animals are very kind. They build(կառուցել) a new, big house and live together.

Դեկտեմբերի 4-7

Names

read

d683d5abd5b2.png

Նոյեմբերի 29

27-11.png

Աշխատանքային տետրերից՝ էջ 41, վարժ. 3, էջ 42, վարժ. 1, 3:

Նոյեմբերի 26

Սեղմեք և կատարեք առաջադրանքները

Վարժ կարդացեք, բանավոր թարգմանեք:

d0b1d0b5d0b7d18bd0bcd18fd0bdd0bdd18bd0b9.png

Լրացուցիչ՝

Աշխատանքային տետրերից՝ էջ 41, վարժ. 3, էջ 42, վարժ. 1, 3:

Նոյեմբերի 22

Դասագրքից՝ էջ. 78, վարժ. 5-ի նախադասությունները վարժ կարդալ, բանավոր թարգմանել:

Հիշեք՝ is (է), is not (չէ),  isn’t(ժխտականի կրճատ ձև, որը խոսակցականում լայն կիրառում ունի)

can (կարող եմ), cannot (չեմ կարող), can’t (ժխտականի կրճատ ձև)

has got (ունի),  has not got (չունի), hasn’t got (ժխտականի կրճատ ձև)

isnt.png

Աշխատանքային տետրերից՝ էջ 40, վարժ. 1, 2(լրացրեք սյունակը ըստ վերը նշված աղյուսակի), 4(գրել ժխտականի կրճատ ձևը).

Նոյեմբերի 20

Audio book-ից՝Lesson 43, ex.1(վարժ. 1): Լսեք և ասեք, թե ինչ է պատմում Ռոկին իր ընկերների մասին:

Դասագրքում նայեք նկարին՝ էջ 75, վարժ. 1, ասեք, թե ում մասին մոռացավ պատմի, ինչ կարող էր պատմել նրա մասին:

Բառերը սովորել՝

the elephant-big(մեծ) and strong(ուժեղ)

the dog-funny(զվարճալի) and kind(բարի)

the tiger-nice(գեղեցիկ) and smart(խելացի)

the lion-brave(խիզախ) and strong(ուժեղ)

the cow-kind(բարի) and sad(տխուր)

the cockerel-merry(ուրախ) and funny(զվարճալի)

Աշխատանքային տետրերից լրացնել էջ 38-ը(դասարանում մի մասը կատարել ենք): Էջ 39, վարժ. 1(մատիտով նշեք Ann has got a grey cat նախադասությունը և ներքևում լրացրեք),2(տեղադրեք can, has got, is),4(ստացեք 5 բառ).

 

Նոյեմբերի 15

Դասագրքից՝ էջ 72, վարժ. 7, վարժ կարդացեք, բանավոր թարգմանեք: Վարժ. 8, կարդացեք բառակապակցությունները, ուշադրություն դարձրեք հոգնակի թվին:

Աշխատանքային տետրերից՝ էջ. 37, վարժ. 1, 2, 4:

Նոյեմբերի 12

Վարժ կարդացեք երկխոսությունը, բառերը սովորեք:

Hello! Nice to meet you Hayk.

Nice to meet you Aram.(հանդիպել)

Welcome to Mkhitar Sebastatsi Educomplex.(բարի գալուստ)

Thank you!

Do you like it?

Yes, I do!

Look! This is our kitchen. We eat here.(խոհանոց)

Where is your sports hall?(սպորտ դահլիճ)

Here it is! Here we play games.(ահա)

Where is your farm?(ագարակ)

Here , look the horse! It is brown, it is big, it can run and jump.

Great! Can you ride a horse?

Yes, I do!

What about you?(իսկ դու՞)

Լրացուցիչ՝ սովորել երկխոսությունը, դասարանում բանավոր երկխոսություն եք ներկայացնելու:

Սովորելու են հոգնակի թիվը: Անգլերենում բառին ավելացնում ենք S:

a(ցույց է տալիս մեկ հատ), բնականաբար, հոգնակիի ժամանակ a-ն դուրս է գալիս:

Օր՝. a cat(կատու)-cats(կատուներ)

a dog(շուն)-dogs(շներ)

Գրեք հոգնակին՝

a pig-, a rabbit-, a bag-, a tree(ծառ)-, a lion-, a tiger-.

Նոյեմբերի 5-9

Hello! Nice to meet you Hayk.

Nice to meet you Aram.

Welcome to Mkhitar Sebastatsi Educomplex.

Thank you!

Do you like it?

Yes, I do!

Look! This is our kitchen. We eat here.

Where is your sports hall?

Here it is! Here we play games.

Where is your farm?

Here , look the horse! It is brown, it is big, it can run and jump.

Great! Can you ride a horse?

Yes, I do!

What about you?

No, I can’t.

It’s ok. Now you are one of us. Just enjoy!

Աշնանային ուսումնական արձակուրդ՝ հոկտեմբերի 29-նոյեմբերի 4

Մենք գիտենք have got(have)-ունենալ արտահայտությունը:

I have got-she has got

you have got-he has got

they have got-it has got

Այժմ արտահայտում ենք պատկանելություն ‘s-ի միջոցով.

օրինակ՝ Ո՞մ կատուն: Աննայի կատուն(Ann‘s cat), Թոմի շունը-Tom‘s dog, Փեմի նապաստակը-Pam‘s rabbit.

Դասագրքից՝ էջ 69, վարժ. 3: գրում եք Աննայի կատուն ինչ գույն է, Սեմի նապաստակը ինչ գույն է, Թիմի պայուսակը ինչ գույն է, Ջիլլի գլխարկը ինչ գույն է, Ջիմի փայտը ինչ գույն է:

Կարդացեք էջ 70, վարժ 6-ի տեքստը և լուծեք հանելուկը:

Աշխատանքային տետրերից՝ էջ 35, վարժ. 4, էջ 36, վարժ. 2 (has got-ը փոխարինեք ‘s-ով). Օր.  Bill has got a pig(Բիլլը ունի խոզ)-Bill‘s pig(Բիլլի խոզը). վարժ. 4, նկարին նայելով՝ գրեք

խոզի փայտը(stick), կատվի պայուսակը(bag), նապաստագի գրիչը(pen):

I can- սեղմեք վրան և լսեք երգը:

Կատարեք առաջադրանքները:

Հոկտեմբերի 23-26

Սովորեք՝

happy-ուրախ

sad-տխուր

fat-գեր

slim-նիհար

Դասագրքից՝ էջ 66, վարժ. 5, կարդա և ասա, թե ինչ գույն է Ջիմի կատուն:(Read and say what colour is Jim’s cat). Վարժ. 6, կարդա և պատասխանիր հարցերին:(Read and answer the questions).

Աշխատանքային գիրք-տետրերից կատարեք Էջ 33, վարժ. 1, 2,4.

Հոկտեմբերի 16

Սովորել ենք օգտագործել let’s(եկ, եկեք) արտահայտությունը խաղերի անվանումների հետ:

Օր՝, Let’s play hide-and-seek- եկեք խաղանք պահմտոցի:

Let’s play tennis(football, volleyball, basketball).

Let’s paly tag-Եկեք խաղանք բռնոցի:

Let’s skip-Եկեք պարան ցատկենք:

Картинки по запросу farm cartoon farm(ագարակ)

Картинки по запросу forest cartoonforest(անտառ)

Картинки по запросу zoo cartoon zoo(կենդանաբանական այգի)

Картинки по запросу house cartoonhouse(տուն)

 

Լսեք և ասացեք, թե որտեղ է ապրում մասնակիցներից յուրաքանչյուրը:(Audio book U3, Lesson 34, Ex. 1, Դասագրքից՝ էջ 59, վարժ. 1).

Վարժ կարդացեք ոտանավորը՝(Կարող եք լսել Audio book U3, Lesson 34, Ex.5)

Green frog, green frog,

Where do you live?(Որտե՞ղ ես ապրում)

I live in the forest,

I live in the house,

I live in the zoo.

And what about you?(Իսկ դու՞)

Հոկտեմբերի 9

Լսեք և ասացեք՝ ինչ իմացաք Թոմասի մասին: Պատմեք ձեր մասին նույն օրինակով և ձայնագրեք կամ նկարահանեք:

Նշում ենք ընտանիքի անդամների անունները: Օգտագործում ենք his(նրա՝ տղայի համար), her(նրա՝ աղջկա համար):

I have a father. His name is Tom. I have a mother. Her name is Jane. I have a sister. Her name is Jenny. I have a brother. His name is Jack.

Այս օրինակով էլ գրեք ձեր ընտանիքի մասին:

slide_25

Սովորեք ամբողջ ոտանավորը:

Հոկտեմբերի 2-5

Սովորել ենք առաջին քառատողը: Կրկնեք տանը: Ամբողջը վարժ կարդացեք:

slide_25

Անցնելու ենք ընտանիք(My family) թեման:

Լսեք և ասացեք՝ ինչ իմացաք Թոմասի մասին:

 

Նույն օրինակով պատմեք ձեր մասին, ձայնագրեք կամ նկարահանեք և ուղարկեք ինձ:

Սեպտեմբերի 27

Սովորել ենք գործողություններ՝

ride a bike

I can ride a bike

play computer

I can play computer

swim

I can swim

count(հաշվել)

I can count

Հարցնում ենք՝ ինչ կարող են անել՝

Can you jump?

Can you write?

Can you read a book?

Դասագրքից՝ Էջ 17, վարժ. 2.

Պատկերացրեք՝ վարագույրի հետևում կենդանի է թաքնված: Հարցրեք, թե ինչ է նա կարողանում անել:

Օր՝. Can you swim?

Yes, I can.

It is a fish.Картинки по запросу fish cartoon

Can you fly?

Yes, I can.

It is a bird.Картинки по запросу bird cartoon

 

Can you jump?

Yes, I can.

It is a ….

 

Can you run?

Yes, I can.

It is a …..

animals-can_70828_1

Սովորելու ենք՝ slide_25

Սեպտեմբերի 25

Սովորել ենք ՝

I can(ես կարող եմ)+գործողություններ

I can jump-ես կարող եմ ցատկել:

I can dance-ես կարող եմ պարել:

I can swim-Ես կարող եմ գիրք լողալ:

I can play guitar-Ես կարող եմ կիթառ նվագել:

Խաղացել ենք Simon says խաղը: Երեխաները կբացատրեն խաղի կանոնները:

Դասագրքից՝ էջ 13, վարժ. 3: նայիր նկարին և ասա, թե ով ինչ է կարողանում անել:

Օգտագործիր jump(ցատկել), skip(պարան ցատկել), run(վազել), swim(լողալ), fly(թռչել), sit(նստել).

Օր՝. The cat can jump.

Այժմ գրիր, թե դու ինչ կարող ես անել:

Սեպտեմբերի 19

Դերախաղով ներկայացրել ենք երկխոսությունը: Նորից կրկնեք տանը:

Hello!

Hi!

Who are you?(Ո՞վ ես դու)

I am the cat, I am Jane!

How old are you, Jane?

I am seven!

Սովորելու ենք can (կարողանալ)+գործողություններ:

Նկարեք ձեր սիրելի ընտանի կենդանուն և մեր սովորած օրինակով պատմեք նրա մասին և ուղարկեք ինձ:

Սեպտեմբերի 17

Աշխատանքային գիրք-տետրերում լրացրեք էջ 4, դաս 2-ի վարժ, 1, դաս 3-ի վարժ. 1:

Դասագրքից՝ էջ 10, վարժ. 1(Նոր մասնակիցներ ունենք: Ասեք, թե որ մասնակիցը որ համարի ներքո է հանդես գալիս):

Օր՝. Number six is the crocodile.

Լսեք, թե ինչպես է Թիմը ծանոթանում նոր մասնակցի հետ: Ասեք՝ ով է նա:

 

 

Սեպտեմբերի 13

Սովորել ենք գրել թվերը`

One-1

two-2

three-3

four-4

five-5

six-6

seven-7

eight-8

nine-9

ten-10

Պատկերացրեք` կենդանիները մրցում են: Դասարանում գրել ենք, շարունակեք տանը, թե որ կենդանին որ երոդ համարն է:

Օր`. Number one is the dog.

Number two is the cat.

Այլ կենդանիներ`lion, tiger, elephant, camel, hippo(գետաձի), rabbit, hamster, penguin

Սեպտեմբերի 10

(Սեղմիր և կատարիր առաջադրանքները:)

My pet

 

 

Սեպտեմբերի 6

 

(Սեղմիր և կատարիր առաջադրանքները:)

My pet

 

Սեպտեմբերի 5

My pet

a dog, a cat, a hamster, a fish, a parrot.

Սեպտեմբերի 4

Կենդանիներ, ընտանի կենդանիներ:

I like dogs. I have a dog. It is black and white. It is fine.

Սեպտեմբերի 3

Ծանոթություն

Hello! How are you?

I am fine.

What is your name?

How old are you?

 

Իմ սիրելի ընտանի կենդանին

 

Նախագծի մասնակիցներ՝ 3-րդ դասարանի սովորողներ

Նախագծի տևողությունը՝ սեպտեմբերի 3-14

Ընթացքը՝ սովորողները յուրացնում են ընտանի կենդանիների անվանումները, սիրում եմ չեմ սիրում արտահայտությունները, նկարագրության համար անհրաժեշտ գիտելիքներ:

Նպատակը՝ սովորողները պատմում են իրենց սիրելի ընտանի կենդանիների մասին, որի արդյունքում զարգանում են և բանավոր և գրավոր հմտությունները: Սովորողները ձեռք են բերում գիտելիքներ նկարագրության, իրենց սիրելի կենդանուն դրական ներկայացելու հմտություններ:

Արդյունքում ստանում ենք ընտանի կենդանիների մասին պատմող նյութերի փաթեթ՝ պրեզենտացիայի, տեքստի կամ ֆիլմի տեսքով: Արդյունքը հրապարակվում է դասավանդողի բլոգում: