2.2 դասարան

Նոյեմբերի 13-15

Կրկնել ենք մեր անցած տառերը: Կրկնել ենք Դպրոց թեմայով երկխոսությունը:

Սովորել ենք Yy տառը, որը ունի 2 հնչյուն,[ յ][ի]:

Օրինակ՝ yak-յակ, ցուլ, yo-yo-յո-յո, happy-ուրախ, angry-բարկացած:

Կարդացեք՝

Good morning. I can sing.

Good morning. I can dance.

Can you ride a bike?019DDA08-A41B-41C4-9174-DFEE0C275927

Yes, I can.

Նոյեմբերի 12-13

Երկխոսությունը մենք ներկայացրել ենք դասարանում, բոլորը կարողանում են ներկայացնել: Տանը ամրապնդեք:

Լրացրեք բաց թողած տառերը՝

Картинки по запросу ant b&w          ÐšÐ°Ñ€Ñ‚инки по запросу horse b&w      ÐšÐ°Ñ€Ñ‚инки по запросу bat b&w      ÐšÐ°Ñ€Ñ‚инки по запросу cat b&w      ÐšÐ°Ñ€Ñ‚инки по запросу lion b&w  ÐšÐ°Ñ€Ñ‚инки по запросу camel b&w      ÐšÐ°Ñ€Ñ‚инки по запросу dog b&w      ÐšÐ°Ñ€Ñ‚инки по запросу gorilla b&w

-nt,                hor-e,         ba-,          -at,            – ion,         ca-el,          -og,             -orilla,

Картинки по запросу kangaroo b&w              ÐšÐ°Ñ€Ñ‚инки по запросу pig b&w            ÐšÐ°Ñ€Ñ‚инки по запросу rabbit b&w        ÐšÐ°Ñ€Ñ‚инки по запросу fish b&w        ÐšÐ°Ñ€Ñ‚инки по запросу snake b&w         ÐšÐ°Ñ€Ñ‚инки по запросу tiger b&w

-angaroo,           -ig,                    -abbit,         -ish,           -nake,                 -iger

Նոյեմբերի 5-9

Hello Hayk! How are you?

I am fine!

Nice to meet you!

Nice to meet you, too!

Give me a pen, please.

Here it is.

Thank you. Good bye!

See you!

Աշնանային ուսումնական արձակուրդ՝ հոկտեմբերի 29-նոյեմբերի 4

Կրկնում ենք մեր անցած տառերն ու բառերը:

Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, Ff, Gg, Hh, Ii, Ll, Mm, Nn, Oo, Rr, Ss, Tt.

bat, hen, Ben, hat, ant, Ann, at, 

cat, horse, frog, bear, robot, nose, nest, net

fish, ice-cream, lion, camel, melon, lemon.

Սկսեք կազմել ձեր անհատական տառադարանը՝ նկարեք տառերը, յուրաքանչյուր տառով սկսվող մեկ նկար տառի կողքին, գրեք նաև այդ տառով սկսվող բառը:

Օրինակ՝  Aa, նկարում ենք խնձոր և գրում apple.

Հոկտեմբերի 22-26

Սովորել և մուտքագրել ենք

Ii, Ll, Mm

Մուտքագրեք հետևյալ բառերը՝

Картинки по запросу fish cartoonfish

Картинки по запросу ice-cream cartoonice-cream

Картинки по запросу lion cartoonlion

Картинки по запросу camel cartooncamel

Картинки по запросу lemon cartoonlemon

Картинки по запросу melon cartoonmelon

Կարդացեք՝

This is Ann. She can dance.

This is Tom. He can sing.

Good morning Ann.

Good morning Tom.

Հոկտեմբերի 16-19

Կրկնեք տառերը՝

Dd,  Cc, Rr, Ss, Oo, Ff, Gg.

Սովորեք համակարգչում մուտքագրել՝

cat, horse,dog, frog, bear, robot, nose, nest, net բառերը և համապատասխանեցրեք նկարներին:

Картинки по запросу bear cartoon

Картинки по запросу robot cartoon

Картинки по запросу nest cartoon

Картинки по запросу nose cartoon

Картинки по запросу netcartoon

Картинки по запросу frog cartoon

Картинки по запросу horse cartoon

Картинки по запросу cat cartoon

Հոկտեմբերի 15

Դիտեք և կրկնեք՝

Aa, Nn, Tt,

Bb, Hh, Ee

Համակարգչում մուտքագրեք bat, hen, Ben, hat, ant, Ann, at բառերը:

Հոկտեմբերի 9

Այսօր դիտեք և կրկնեք Bb, Hh, Ee տառերը:

Կարող ենք կազմել՝ bat(չղջիկ), hen(հավ), Ben, hat(գլխարկ), ant(մրջյուն), Ann, at(կողք) բառերը: Մուտքագրեք համակարգչում, որ տպավորվի:

Հոկտեմբերի 8

Սովորեք ամբողջ ոտանավորը:

slide_25

Սկսում ենք տառաճանաչումը՝

Այսօր դիտեք և կրկնեք Aa, Nn, Tt տառերը:

Կազմել ենք  ant(մրջյուն), Ann, at(կողք) բառերը:

Հոկտեմբերի 1-5

Լսեք մասնագիտությունների մասին երգը:

Սկսում ենք տառերի ճանաչումը:

Երգում ենք ABC երգը:

Սովորել ենք I can(Ես կարող եմ) +գործողություններ

sing

I can sing

dance

I can dance

jump

I can jump

run

I can run

swim

I can swim

write

I can write

ride a bike

I can ride a bike

read a book

I can read a book

Սովորել ենք առաջին քառատողը: Կրկնել տանը:

slide_25

Հոկտեմբերի 27

Ամփոփել ենք ընտանիք-մասնագիտություն թեմաները: Սովորողները իմ օգնությամբ պատմում են ընտանիքի մասին, նշում են ծնողների մասնագիտությունները: Փորձեք նկարահանել տանը և ուղարկել ինձ:

Սեպտեմբերի 24

Ներկայացնում ենք ընտանիքը՝ օգտագործելով մասնագիտությունները:

My family

Hello! My name is Tom. I have a father. His name is John. He is a doctor. I have a mother. Her name is Ann. She is a dancer. Bye!(Պատմեք տեքստը՝ նշելով ծնողների մասնագիտությունները):

Սեպտեմբերի 18

Սովորել ենք մասնագիտություններից՝

an actor(դերասան)-an actress(դերասանուհի)

a dancer-պարողКартинки по запросу dancer cartoon

a singer-երգիչКартинки по запросу singer cartoon

He is an actor.

She is an actress.

Ամփոփելու ենք My Family, professions թեման:

Սեպտեմբերի 17

Հարց՝ How are you?

Պատասխան` I am happy, I am angry, I am scared, I am sleepy, բառեր, որոնք հանդիպում են “If you’re happy” երգում:

I am hungry(Ես սոված եմ), I am thirsty(Ես ծարավ եմ), I am hot(Ես շոգում եմ), I am cold(Ես մրսում եմ).

Թեմա` մասնագիտություններ

Այսօր սովորել ենք`

a gardener(այգեպան) ÐšÐ°Ñ€Ñ‚инки по запросу a gardener cartoon

a cook(խոհարար) ÐšÐ°Ñ€Ñ‚инки по запросу a cook

Սեպտեմբերի 14

Թեմա` մասնագիտություններ

Այսօր սովորել ենք`

a soldier(զինվոր), a vet(անասնաբույժ).

Սեպտեմբերի 13

Թեմա` մասնագիտություններ

Այսօր սովորել ենք`

a policeman(ոստիկան)

a dentist(ատամնաբույժ)

He(նա-տղա) is a policeman.- Նա ոստիկան է:

She(նա-աղջիկ) is a dentist.-Նա ատամնաբույժ է:

Սեպտեմբերի 11

Картинки по запросу professions

Սովորում ենք մասնագիտությունները(Professions)

a teacher(ուսուցիչ), a doctor(բժիշկ)

Մասնագիտությունները օգտագործել ենք նախադասությունների մեջ՝

I have a father. He is a doctor.

I have a mother. She is a teacher.

Սեպտեմբերի 10

Կրկնել ենք անցյալ շաբաթվա սովորած թեմաները:

Սեպտեմբերի 3-7

Ծանոթություն

Hello! My name is ….. . I am 7. I am fine.

Երկխոսություն

Hello! How are you?

I am fine. How are you?

I am fine too.

What is your name?

My name is …… . What is your name?

My name is ……

How old are you?

I am 7.

Good bye!

My family(Իմ ընտանիքը)

I have a father. His name is ….. . I have a mother. Her name is ….. . I have a sister. Her name is ….. . I have a brother. His name is …… .

Երգ՝  The Greeting song

Սովորել ենք՝ good morning-բարի առավոտ, good afternoon-բարի կեսօր, good evening-բարի երեկո, good night-բարի գիշեր, արտահայտությունները:

Ես նախագիծ

Նախագծի մասնակիցներ՝ 2-րդ դասարանի սովորողներ

Նախագծի տևողությունը՝ սեպտեմբերի 3-7

Ընթացքը՝ Սովորողները յուրացնում են ներկայանալու համար անհրաժեշտ բառեր և արտահայտություններ: Յուրաքանչյուր սովորող պատմում է իր մասին՝ անուն, ազգանուն, տարիք, նախասիրություն:

Նպատակը՝ սովորողները ձեռք են բերում հաղորդակցության և ներկայանալու համար անհրաժեշտ գիտելիքներ, որը հիմք է հանդիսանալու հաղորդակցության մակարդակը բարձրացնելու և զարգացնելու համար:

Արդյունք՝ արդյունքում ստանալու ենք անհատական փաթեթներ, որտեղ տեղադրվելու է սովորողի մասին պատմող տեսանյութ պրեզենտացիայի տեսքով, որոնց արդյունքները ամփոփվելու են դասավանդողի բլոգում:

Advertisements