Ընդհանուր պարապմունք 05.11-09.11

Սովորողների ընդունում՝ 8:45-9:00

Ունկնդրում ենք երաժշտություն

1.Անդաստան

2.Ուրախ մարմնամարզություն

3. Ծիսական երգեր՝ ցորեն եմ ցանել, Հաց կթխեմ, Մոկաց Շուկեն

4.Օտարալեզու երգեր

5.Միասնական պար՝   Կարնո քոչարի,  Խամ-խամա:

6. Ծննդյան շնորհավորանք