Անհատական աշխատաժամանակ

Լիանա Ասատրյան՝ մարտ-մայիս ամիսների աշխատաժամանակ 2019 թ.: